Rok Událost
1504 byla založena Belianská dědičná štola u Banské Štiavnice
1504 byl veden spor o železorudné doly v Železné Ruděl, je to nejstarší zpráva o tamním dolování
1505 bylo zahájeno dolování u Michalových Hor
1507 vydal Jan Pluh z Rabštejna nový horní řád pro Horní Slavkov
1509 bylo zahájeno ražení Těžařské štoly u Horního Slavkova
1509 byl vydán horní řád s bezpečnostními předpisy pro Krupku
1509 byla zahájena ražba štoly David v Banské Belé
1510 byly postaveny v Horním Slavkově první žentourové těžní stroje s jedním lanem
1510 byl proveden v děkanské knize záznam o prvních hornických pracích v Jáchymově
1511 byly Velhartice povýšeny na horní město, byly uděleny první důlní propůjčky
1512 první zmínky o ražbě štoly v Jáchymově
1512 byly v Kremnici zavedeny mokré stoupy
1513 byl vydán horní řád pro doly u Stříbra
1513 byla zaražena dědičná štola Prokop ve Stříbře Jakubem z Fulgbaussu
1514 byla postavena Puškařova stoka pro doly a hutě v Horním Slavkově
1514 počátek dolování v Ratibořicích
1515 byl v provozu železorudný důl u Bludné v Krušných Horách
1515 první zmínky o Hoře sv. Kateřiny
1515 nejstarší zpráva o Hoře sv. Šebestiána
1515 první propůjčka dolů na cín u Bludné
1515 Petr Vok vydal horní řád pro stříbrné doly u Českého Krumlova, zmínka o vyměřování dolů kompasem
1516 byl postaven nový mlýn na mletí rud v Jílovém
1516 zahájeno dolování stříbra a cínu u Abertam
1516 byl otevřen první kamencový důl u Chomutova
1516 byl objeven Hubský peň u Horního Slavkova
1516 byl založen Jáchymov, původní název Konradsgrün
1516 Těžařská štola v Horním Slavkově nafárala stříbrné žíly
1516 byla v Horním Slavkově zahájena ražba Chebské štoly
1517 bylo zahájeno dolování u Božího Daru
1517 byl postaven žentourový těžní stroj na nálezné jámě na Ondřejské žíle v Jáchymově
1517 byl v Jáchymově zřízen horní úřad
1518 byl zveřejněn jáchymovský horní řád Štěpána Šlika, ve kterém je poprvé zohledněn pracovní úraz
1519 byla zahájena ražba jáchymovských tolarů
1519 vypukly první hornické bouře v Horním Slavkově
1519 byly uděleny první propůjčky na doly u Hor Matky Boží
1519 byl v Jáchymově postaven špitál
1519 nejstarší zpráva o dobývání zlata na Zlatém Chlumu u Jeseníku
1519 nejstarší záznam o jámě Weiden v Banské Štiavnici
1519 byl ve Vejprtech zřízen horní úřad
1519 bylo v Jáchymově zavedeno propírání rud přes plachtovinu, tzv. sázení
1520 6.1. byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město
1520 byla v Horách Matky Boží zaražena dědičná štola Sv. Kryštofa
1520 byly králem Ludvíkem uděleny horní svobody pro doly u Vrchlabí
1520 byly v Jáchymově zavedeny mokré stoupy
1520 byla v Horách Matky Boží postavena stříbrná huť
1520 je doloženo dobývání zlata a stříbra v Javorníku ve Slezsku
1520 je ražena dědičná štola u Přísečné na Českokrumlovsku
1520 byl rýžován cín u Jindřichovic v Krušných Horách
1520 byly založeny Ratibořské Hory
1521 byla udělena privilegia stříbrným dolům u Prachatic
1521 nejstarší zmínka o dolování zlata u Rožňavy
1521 byla zahájena těžba cínu u Nového Města pod Smrkem
1521 byl postaven první vratný vodní vrátek v Abertamech
1521 byly založeny hutě u Raspenavy
1521 nejstarší zprávy o železorudných dolech u Rožňavy
1522 byly Hory Matky Boží povýšeny na svobodné horní město
1522 bylo sestrojeno měchové dmychadlo pro větrání štoly Barbora v Jáchymově
1522 bylo zavedeno první četkové čerpadlo v dole Sv. Kristýny v Jáchymově
1522 bylo vydáno povolení pro otevření dolů Sv. Anna a Sv. Barbora u Nedabyle u Rudolfova
1522 při ražbě prorážky z dolu Halíře do dolu Čapčoch v Kutné Hoře nastal průval vod ze stařin, zahynulo 18 havířů
1523 byla vydána první odborná kniha jáchymovského lékaře V. Payera o hornických chorobách z povolání
1523 Oloví obdrželo svobody po objevu olova a stříbra
1523 bylo vydáno povolení ke svobodnému dobývání všech druhů rud v Uhrách
1523 nejstarší zpráva o “měkkém” dolování na Opavici u Markvartic
1524 byla zaražena “Radšachta” na Hubském pni u Horního Slavkova
1524 se v dole Fráty na Kaňku udusilo 12 havířů
1524 bylo postaveno první četkové čerpadlo v Horním Slavkově
1524 byly objeveny kobaltové a cínové rudy v Loučné u Jáchymova
1524 obdrželo Horní bratrstvo v Příbrami pečetidlo
1524 byl vydán horní řád pro doly ve Zlatých Horách ve Slezsku
1525 byla postavena první mokrá stoupa v Horním Slavkově
1525 vypukly první hornické bouře na Jáchymovsku
1525 z tohoto roku je doložena hornická klopačka v Hodruši
1526 bylo obnoveno dolování u Ratibořských Hor
1526 se v Čechách začal dobývat arsenik
1526 Vok Purovský ze Sovince vydává Ayn liblichs puecher - první příručku pro prubéře
1526 zahájila činnost mincovna v Horním Slavkově, která mincovala stříbro z Těžařské štoly, byla v provzu jen jeden rok
1527 byla zrušena huť u Bohutína na Příbramsku
1527 ke doloženo dobývání stříbrných rud u Stinavy u Plumlova
1527 bylo obnoveno dolování zlata u Štěchovic udělením propůjčky na Červený důl
1527 byly dobývány stříbrné rudy u Roztok u Ústí nad Labem
1527 je doloženo dolování u Svaté Hory u Příbrami
1527 bylo zahájeno dolování u Květné na Příbramsku
1527 došlo k zatopení hornoslavkovských stříbrných dolů
1528 byla Hora sv. Kateřiny povýšena na svobodné horní městečko
1528 uzavřel Ferdinand I. s Hanušem Pluhem z Rabštejna smlouvu o placení cla z vývozu cínu
1528 byli Šlikové zbaveni mincovního práva a práva na výkup stříbra, ty převzal stát
1528 byla ražena Hluboká štola v Horním Slavkově, později zvaná štolou Sv. Jiří
1528 byl založen Boží Dar
1528 Rokytnice u Liberce obdržela horní privilegia
1528 bylo v dole Čapčoch v Kutné Hoře postaveno odvodňovací zařízení
1529 se dokládají nejstarší doly na stříbro u Ledče nad Sázavou
1529 byl v Jáchymově poprvé ražen “Polský groš”
1529 vypukla v Kutné Hoře morová epidemie, která si vyžádala 3000 obětí
1529 Zlaté Hory a Jeseník byly povýšeny na horní města
1529 byly založeny Abertamy
1529 je poprvé doloženo dolování mědi u Tří Seker v Krušných Horách
1530 udělil král Ferdinand I. horní výsady pro doly u Hroznětína, Horního Hradu a Himlštejna
1530 daroval král Ferdinand I. stříbrné pečetidlo Hornickému bratrstvu na Březových Horách
1530 je doloženo dolování zlata v Havírkách u Písku na dolech Sv. Rocha, Sv. Bernarda, Sv. Kleofáše a Sv. Mikuláše
1530 bylo založeno Hornické bratrstvo v Jílovém
1530 byly v Jáchymově a Abertamech zaváděny vodní velkovrátky s vratným kolem
1530 byla založena Loučná u Jáchymova
1530 byly Nalžovské Hory povýšeny na horní město
1530 byly objeveny stříbrné rudy u Vejprt v Krušných Horách
1530 byl nalezen cín u Horní Blatné
1530 byla vyměřena nová vodní stoka ke krásenskýn a hornoslavkovským dolům
1530 byl založen Měděnec v Krušných Horách
1530 napsal Agricola první publikaci - Bermannus sire de re metallica
1531 byl vydán nový horní řád pro cínové doly v okolí Horního Slavkova a Krásna, obsahoval i preambuli pro stříbrorudné doly
1531 bylo zahájeno dobývání cínu u Horní Blatné a Abertam
1531 byly v provozu cínová rýžoviště u Božího Daru
1531 byla založena Horní Blatná
1531 se Boží Dar stal svobodným horním městem
1531 byly otevřeny stříbrorudné doly u Věže na Pelhřimovsku
1532 byl hlášen nález cínu u Perninku
1532 je doloženo dolování u Hlincovy Hory na Rudolfovsku
1532 byly postavena cínové hutě u Horní Blatné a v provozu největší cínový důl Wolfgang
1533 byla v provozu štola Klugalbert v Bankách
1533 byl Janem Pluhem vydán nový vodní řád pro hornoslavkovskou a krásenskou stoku
1534 30.3. bylo podepsáno Narovnání o hory a kovy mezi českými stavy a Ferdinandem I., panovník se vzdal určité části regálního práva ve prospěch stavovských pozemkových majitelů
1534 zhotovil Zikmund Prášek mapu Poličanské štoly pomocí důlního kompasu, je to nejstarší dochovaná důlní mapa v Evropě
1534 byly objeveny stříbrné žíly u Horní Blatné
1534 byl zrušen vrchní horní soud v Jihlavě a převeden do Jáchymova
1534 byla opuštěna štola Windischeuten v Bankách
1535 byly poprvé v Banské Štiavnici použity žentourové vodotěžné stroje
1535 nejstarší zmínka o dolování zlata na levém břehu Sázavy u Jílového
1535 byla ražena Žižkova štola k dolu Plimle v Jílovém, později nazvaná štola Sv. Václava
1535 při vyměřování dolů ve Španie dolině bylo poprvé použito na Slovensku důlního kompasu
1535 v dolech u Nové Baně byla poprvé na Slovensku použita pístová důlní čerpadla
1535 byla zahájena ražba Schnödovy štoly na Vysokém Kameni u Krásna
1536 vydal Ondřej Schuh z Kutné Hory nejstarší knihu o amalgamaci zlata
1536 byla v Horním Slavkově zaražena štola Michala von Kemnitz
1536 byla v Horním Slavkově zahájena ražba Schnödovy štoly jako odbočky Jiřské štoly
1537 byla Krupka povýšena na královské horní město
1537 byla štola Matej v Horné Rovni propůjčena pod jménem Nová Biberova dědičná štola
1537 byl vydán nový horní řád pro doly u Jemnice
1538 byl vydán lesní řád pro Jáchymov
1538 bylo vydáno první povolení k těžbě stříbra a mědi u Tří Seker na Mariánskolázeňsku
1538 nejstarší zpráva o dolování u Křesetic na Kutnohorsku
1538 byly otevřeny stříbrorudné doly v Podlesí u Příbrami
1538 byl postaven železný hamr v Javorníku ve Slezsku
1539 byl v Abertamech postaven další velkovrátech s vratným kolem a zavedeno čerpání důlních vod dvojicí kožených vaků
1539 byla v Hlubokém Žlebu ražena štola u Opavice
1539 byly otevřeny doly na grafit u Hašlovic na Českokrumlovsku
1539 se rýžovaly drahokamy na Jizerské louce
1539 byl vydán horní řád pro železorudné doly u Olomučan a Adamova
1539 bylo zahájeno ražení štoly Kašpara Pluha v Horním Slavkově
1539 byla ražena štola Bohaté sv. Barbory u Čisté
1540 nařídil král Ferdinand I. zákaz vývozu stříbra z Čech
1540 byla zahájena stavba Blatenského příkopu z Božího Daru do Horní Blatné
1540 byla založena Andělská Hora u Bruntálu
1540 Vlastějovice povýšeny na městečko
1540 bylo dobýváno černé uhlí u Radnice na Plzeňsku
1540 byla zahájena těžba železných rud u Milína na Příbramsku
1540 byl otevřen stříbrorudný důl v Přísečnici
1540 byl zhotoven opálový náhrdelník pro královnu Isabelu z dubnických opálů
1540 byl hlášen nález stříbra u Mikulova v Krušných Horách
1540 byla založena Hora sv. Šebestiána v Krušných Horách
1540 zaniklo dolování v Nalžovských Horách
1540 byla zaváděna první jednoduchá pístová čerpadla v Jáchymově a Abertamech
1541 byl vydán Denní pořádek pro doly u Horního Slavkova
1541 byly Kraslice povýšeny na svobodné horní město
1542 vydal král Ferdinand I. horní řád pro doly v Rýmařově, Haknštejně a Horním Městě na Moravě
1542 byly otevřeny železorudné doly u Telče a Slavonic
1542 byly otevřeny stříbrné doly u Dolního Kramolína
1542 byl vydán zákaz dětské práce v kutnohorských dolech
1542 byla dokončena ražba štoly Finsterort v Hodruši
1542 byly uděleny výsady dolům u Mikulova v Krušných horách
1543 vydal král ferdinand I. povolení k dolování mědi u Hracholusk na Rakovnicku
1543 bylo dolováno zlato v Kytíně u Dobříše
1543 byly v Horním Slavkově zaváděny dvoulanové těžní žentoury
1544 byly u Hvězdonic u Jihlavy v provozu kamencová huť, solivarna a stříbrný důl
1544 zahájena výroba vitriolu a kamence na Rabštejnsku
1544 vydáno povolení k dolování u Skřivaně a Bukova na Rakovnicku
1544 byly založeny stříbrorudné doly u Třeště a Jedlova na jihozápadní Moravě
1545 byly jáchymovské doly podřízeny královské správě
1545 je doloženo hlubinné dobývání cínu v Hřebečné
1545 bylo zahájeno ražení štoly Božího Daru u Horního Slavkova
1545 byly otevřeny cínové doly na Plešivci v Krušných horách
1545 byly otevřeny cínové doly u Smrkovce na Kynžvartsku
1546 byla Přísečnice povýšena na královské horní město
1546 byla Svoboda nad Úpou povýšena na horní město
1546 byly uzavřeny Oselské doly v Kutné Hoře a trvale opuštěny
1546 byla založena podnikatelská společnost pro vybudování Heinzovy stoky v Horním Slavkově
1546 byla zahájena ražba Pinsingerské štoly u Kfel
1547 byla zahájena ražba štoly Eliáš a Jména Božího u Krásna
1547 byla ukončena činnost královské mincovny ve Vlašském dvoře v kutné Hoře
1547 byli Šlikové zbaveni veškerých práv v Jáchymově
1547 božídarské cínové doly přešly do vlastnictví krále
1547 byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město
1547 byla zaražena dědičná štola dolu Abraham u Rudolfova
1547 byly Horní Slavkov a Krásno povýšeny na svobodná horní města
1547 byly založeny stříbrné doly u Vrbice mezi Kutnou Horou a Havl. Brodem
1547 byl udělen horní řád pro rudolfovské doly
1547 byly České Budějovice a Vodňany povýšeny na královská horní města
1548 byl vydán horní řád pro revíry Hřebečnou, Perning, Hroznětín, Horní Blatnou, Boží Dar, Kaff a Komáří Hůrku
1548 Jan Stange obdržel privilegium pro odsiřování uhlí při jeho spalování
1548 byl vydán báňský řád pro železné doly
1548 byly raženy štoly Klinger a Jan v Horním Slavkově
1548 byl vydán horní řád pro Litrbachy
1548 byl vydán horní řád pro “lesní cínové doly”
1548 byl objeven Schnödův peň u Krásna
1548 byla Horní Blatná povýšena na královské horní město
1548 byl založen Jiřetín pod Jedlovou, kde se dobývaly stříbrné a měděné rudy
1549 Ferdinand I. odejmul rudokupcům právo na výkup rud, toto právo převzal stát a rudy tavil ve státních hutích
1549 byla zahájena ražba Svatojánské štoly v Banské Štiavnici
1549 byla zaražena dědičná štola Sv. Trojice v Banské Štiavnici
1550 byl vydán v Horním Slavkově nový vodní řád
1550 Ferdinand I. se pokusil zařadit uhlí mezi vyhrazené nerosty, pro odpor českých stavů se tak nestalo
1550 byla zahájena ražba štoly Svatých tří králů u Zlatých Hor
1550 byl založen báňský rybník Mrhal u Rudolfova
1550 byla v Jáchymově vynalezena a postavena první míhadla pro přenos pohybové energie na větší vzdálenost
1550 byla hloubena jáma dolu Nevěřící Tomáš na Cínovci
1550 byla ražena Královská štola ve Zlatých Horách
1550 vydal Havířský pořádek v Kutné Hoře prohlášení o povinném členství všech havířů v Pořádku
1550 byla založena hornická osada Výsluní v Krušných horách