Rok Událost
1551 bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově
1551 byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj
1551 byla na říčce Ostružná postavena stříbrná huť pro velhartické doly
1552 první použití důlního kompasu v Banské Štiavnici
1552 bylo postaveno měchové dmychadlo pro větrání jáchymovských dolů
1552 byl Černý Důl v Krkonoších povýšen na horní město
1552 bylo zahájeno dolování u Narysova
1552 byly Hory Matky Boží povýšeny na horní město
1552 na Slavkovsku otevřena štola Svaté Trojice
1553 byla postavena míhadla pro příbramské doly
1553 byl Cínovec přičleněn ke Krupce
1553 na Slavkovsku otevřena štola Vavřinec
1554 byl Mikulov povýšen na horní město
1554 byl ukončen státní monopol pro výkup cínu
1554 byl Jiřetín pod Jedlovou povýšen na horní město
1554 otevřen u Jirkova na Chomutovsku důl Kryštof na kamencové břidlice
1555 byla ražena štola Sv. Václava v Dobré Vodě u Rudolfova
1555 došlo k závalu větrné jámy na Pfefferově míře na Hubském pni u Horního Slavkova
1556 vydal král Ferdinand I. zákaz vývozu zlata a stříbra z Království Českého
1556 je dochovaná nejstarší jáchymovská důlní mapa
1556 vyšla v Basileji kniha G. Agricoly “De re metallica libri XII”
1556 byla postavena Bardenova huť u Březových Hor
1556 byl založen železorudný důl Sv. Kryštofa u Červeného Hrádku
1556 nejstarší zpráva o práci žen v kutnohorských dolech
1556 byla založena horní kniha v Nejdku
1556 nejstarší zpráva o práci žen v kutnohorských dolech
1556 byly založeny železorudné doly v Přísečnici
1556 vznikly cínové doly u Sauersaku v Krušných horách
1556 se Andělská Hora u Bruntálu stala svobodným horním městem
1557 propukly v Příbrami hornické bouře - za 25 týdnů nebyly vyplaceny výplaty
1557 byl založen uhelný důl V paloucích u Chomle na Plzeňsku
1558 byl založen kamencový důl Sv. Kryštofa u Chomutova
1558 byla zahájena ražba Rudolfovy štoly (později pojmenované štola císaře Rudolfa) pod ložisko Pinsinger na Hornoslavkovsku
1559 vydáno nejstarší povolení pro hnědouhelný důl a kamencovou huť u Koporce
1559 byla zahájena ražba Radlické štoly v Jílovém
1559 byl postaven těžní stroj na větrný pohon u Horního Slavkova
1559 byly vydány první lesní řády pro Přísečnici, Horní Blatnou a Boží Dar pro zabezpečení důlního dřeva
1559 byl Perning povýšen na horní město
1560 byl vydán nový lesní řád pro Jáchymov
1560 se stalo Staré Město pod Sněžníkem horním městečkem
1560 bylo zavedeno lutnové větrání s měchovým dmýchadlem v Bockově štole v Jáchymově
1560 byly otevřeny nové stříbrné doly u Staré Vožice
1561 bylo Oloví povýšeno na královské horní město
1561 prudký pokles těžby cínu u Horního Slavkova
1561 bylo v Jáchymově zavedeno pražení rud
1561 obdržela Hora sv. Šebestiána horní privilegia
1561 zahájeno ražení štoly Jindřich v Horním Slavkově
1562 byl zatopen důl Boží Vůle u Rudolfova
1562 byla započata ražba štoly Nanebevzetí Páně u Krásna
1562 nastal úpadek dolování v Horách Matky Boží
1562 zprávy o dolování zlata u Stupné na Novopacku
1562 vydal král Ferdinand I. privilegium pro zlatodoly u Zlatých Rýchor
1562 byla zahájena těžba kamenečných břidlic u Boskovic a Letovic
1563 si král Ferdinand I. vymínil přednostní právo na výkup rtuti
1563 vydáno povolení pro dobývání rtuti u Horních Luhů v Krušných horách
1563 první záznam o železorudných dolech u Vrančic na Příbramsku
1563 byly raženy štoly Vavřinec a Jiří u Horního Slavkova
1563 byl na štole Eliáš v Jáchymově zaveden systém četkových a pístových čerpadel na vodní pohon
1563 byla postavena míhadla v Horní Blatné
1564 vydal Maxmilián II. horní svobody pro doly na Cínovci
1564 nejstarší zpráva o dolu Hloušek na Hloušeckém pásmu u Kutné Hory
1564 nejstarší zpráva o stříbrorudném dole Junger Scheenerg u Smrkovce na Kynžvartsku
1564 byly v provozu stříbrné doly u Košína na Táborsku
1564 byly v Kremnici zavedeny “rízne”, čtyřkolové vozíky na dřevěných kolejničkách tažené koňmi, předchůdce huntů
1564 na Slavkovsku otevřena štola Jiří
1566 zahájeno dobývání kyzových břidlic u Duchcova
1566 byly prováděny první pokusy s dvoububnovým žentourem na Kaňku u Kutné Hory
1566 byla zahájena ražba nové štoly pro Kocourské pásmo u Jílového
1567 vypukl velký požár v Horním Slavkově
1568 nastal velký zával na Schnödově pni u Krásna
1468 doložena těžba rtuti v Červenici u Dubníku
1568 velký zával na Hubském pní s projevem až na povrch
1569 vydal král Maxmilián II. příkaz pro vypracování nové formulace pro další Narovnání o hory a kovy s českými stavy
1569 byla postavena míhadla v Horním Slavkově
1569 byla založena mincovna v Českých Budějovicích
1569 byl v provozu železorudný důl a hamr v Železné Rudě
1569 u Černé Hory na Boskovicku vybudována kamencová huť Albrechtem Černohorským z Boskovic
1569 byla obnovena těžba na ložisku Klinge u Vysokého Kamene
1570 byly ukončeny práce v poličanských dolech u Kutné Hory
1570 zpráva o dolování uhlí pro výrobu kamence u Vrapic a Buštěhradu
1570 byl postaven železný hamr v Mezíně u Bruntálu
1570 byl otevřen důl Pěti bratří u Rudolfova
1570 bylo zahájeno dolováné v hůreckém okrsku u Rudolfova
1570 byla ražena štola Burkhardt u Horního Slavkova
1570 byla ražena Hirschova štola na Vysokém Kameni u Krásna
1570 Loučná se stala horním městem
1571 bylo zahájeno hloubení jámy Adam u Libníče na Rudolfovsku
1571 bylo zahájeno ražení štol Abraham u Jelma a Tři králové u Libníče na Rudolfovsku
1571 byl vydán Maxmiliánův horní řád pro Uhry
1571 byla vyzděna a vyklenuta Turkaňská štola u Kutné Hory
1571 byla hloubena jáma solného dolu v Prešově
1571 byla poprvé vyrobena kobaltová modř na Hornoblatensku
1571 nejstarší zpráva o šachtě Terézia, zvané Rosenkranz, v Banské Štiavnici
1571 nejstarší zpráva o šachtě Klinger v Banské Štiavnici
1573 bylo mezi králem Maxmiliánem II.a uherskou šlechtou uzavřeno Narovnání o hory a kovy, které však neplatilo v Čechách
1574 byla zaražena Eliášova dědičná štola u Úsilného na Rudolfovsku
1574 byly v provozu stříbrorudné doly u Mýtiny na Chebsku
1574 byla těžena rtuť na Klippberku u Gelnice
1575 27.9. vyhlásil Maxmilián II. Narovnání o hory a kovy pro země koruny České
1575 se stal Rudolfov královským horním městem
1575 vypukla hornická bouře v Příbrami
1575 obdržel Nový Knín horní řád
1575 záznamy o štolách Falkenštejn a Pomoc Boží u Banské Belé
1576 vyhořelo město Jílové
1576 byla ražena dědičná štola pro doly u Michalových Hor
1576 byla u Ludvíkova objevena ložiska stříbra a cínu
1576 byla zahájena ražba Kaňkovské štoly ze všech šachet jižního revíru současně
1577 byl vydán horní řád pro Rychlebské Hory
1577 bylo objeveno uhlí u Otvovic u Kladna
1577 bylo dobýváno uhlí v Merklínské pánvi u Plzně
1577 doložen zlatodůl Zajíc u Českých Budějovic
1577 byl v provozu cínový důl v Orpusu v Krušných Horách
1578 uděleny horní svobody pro hrabství Kladsko
1578 doloženo dolování stříbra u Šebestěnic u Čáslavi
1578 bylo vydáno v Kutné Hoře nařízení o dodržování pracovní doby
1578 byl v provozu lom na černé uhlí a huť na oleum u Hromnice na Plzeňsku
1579 se Boží Dar stal horním městem
1579 20.11. povýšil Rudolf Příbram na svobodné královské horní město
1579 byla ražena štola Císaře Rudolfa u Horního Slavkova
1579 byla obnovena práce v dole Matky Boží a dalších dolech na Příbrami
1579 byly uděleny horní svobody dolům u Českého Krumlova
1579 se stal Nejdek horním městem
1580 se stala Svoboda nad Úpou horním městem
1580 byla ražena dědičná štola na Cínovci
1580 obdržely doly u Svobody nad Úpou horní řád
1580 byla zastavena těžba rtuti v Malachově
1580 se Horní Město u Bruntálu stalo svobodným horním městem
1581 získala Chrastava městská a horní práva
1581 byla nakreslena nejstarší mapa důlních měr na Hubském pni u Horního Slavkova
1581 byla zahájena ražba Rudolfovy štoly v Praze
1581 byly v provozu stříbrné doly u Nového Rychnova na Jihlavsku
1582 byl v provozu cínový důl u Bílého Potoka na Frýdlantsku
1582 první písemná zmínka o dole Slunce na Jílovém
1583 štola Kašpara Pluha zastihla Hubský peň
1584 se stal Bergreichenstein, dnešní Kašperské Hory, královským horním městem
1584 obdržela Andělská Hora u Chrastavy horní řád
1584 nejstarší záznam o štole Komberg v podsitnianské na Slovensku
1585 byly Hory u Českých Budějovic povýšeny na královské horní město a přejmenovány na Rudolfov
1585 byla vydána “Kutnohorská reforma” jako návrh horního zákona, vycházejícího ze znění Ius regale montanorium a jáchymovského horního řádu, měla platit pro všechny doly v Čechách, návrh ale nebyl přijat
1586 bylo uděleno privilegium pro dolování u Horní Vsi na Chomutovsku
1586 b ylo uděleno privilegium pro stavbu vodotěžného stroje v Kutné Hoře, který měl pracovat pomocí ohně a vzduchu
1586 vypracoval Jakub Krčín projekt na svedení pohonné vody ke kutnohorským dolům
1587 byl Jiřetín pod Jedlovou povýšen na horní město
1587 byla dokončena ražba štoly Kašpara Pluha v Horním Slavkově
1588 se stal Měděnec svobodným horním městem
1588 se stal Havlíčkův Brod svobodným horním městem
1588 jsou doloženy železárny ve Štěpánově
1589 byl otevřen důl Rakouský dům na Jílovsku
1590 byl úředně hlášen nález uhlí u Falknova, dnešního Sokolova
1590 se těžila přírodní síra u Velhartic
1590 byla založena Nová vodní šachta na Hubském pni u Horního Slavkova
1590 obdržel Bruntál horní výsady
1590 se v Jáchymově začaly těžit kobaltové rudy
1591 byla provedena první zkouška nového Kozlova těžního žentouru v Kutné Hoře, byla to konstrukce s vyvažovacín nekonečným řetězem, což ušetřilo polovinu koní potřebných k obsluze žentouru
1591 byly prováděny pokusy s rýžováním zlata u Prašného mlýna v Praze
1591 byly uděleny propůjčky na uhelné doly v Hrbovicích u Ústí nad Labem
1591 štola Kašpara Pluha dosáhla Schnödův peň
1592 bylo Nové Město pod Smrkem povýšeno na svobodné horní město
1592 zjistil Lazar Ecker antimonové rudy u Krásné Hory
1593 byl v provozu důl na kopci Tetčkovu u Drslavic na Strakonicku
1594 se Hrob u Duchcova stal horním městem
1594 v Kovářské v Krušných Horách postavena vysoká pec
1595 byly Malé Hory u Rudolfova povýšeny na horní městečko a přejmenovány na Adamov
1596 byla dokončena ražba dědičné štoly na Cínovci
1596 začaly upadat kašperskohorské doly
1597 byly na královská horní města povýšeny Výsluní, Hora sv. Šebestiána, Hora sv. Kateřiny a Mikulov v Krušných Horách
1598 byla ukončena těžba v Libníči v Rudolfovském revíru
1598 byla ražena štola Hluboká v Čisté
1598 byla zahájena stavba úpravny v Horním Slavkově
1600 dobývaly se měděné rudy u Dolní a Horní Rokytnice
1600 nastal rozvoj těžby kobaltových rud v Jáchymově