Rok Událost
1921 na zlatodole Roudném byla zavedena vrtací kladiva Flottmann
1921 21.3. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Kukla v Oslavanech, zahynulo 26 havířů
1921 11.4. po nárazu těžní klece na dole Mayrau ve Vinařicích na Kladensku, zahynulo 5 havířů, 14 bylo těžce zraněno
1921 vypukla všeobecná hospodářská krize, která trvala až do roku 1923
1921 byl otevřen lom Quido IV v Horním Jiřetíně na Mostecku
1921 byla hloubena jáma č. 2 na dole Suchá, nyní Dukla, v Dolní Suché
1921 byla zavedena placená dovolená v hornictví
1921 byl založen uhelný důl Dobré Štěstí v Dobřanech u Plzně
1921 byl založen důl Ferdinand v Chomli na Plzeňsku
1921 byl založen důl Svornost v Hředlech na Rakovnicku
1921 byl založen důl Schönbach v Hředlech na Rakovnicku
1921 vypukla týdenní mzdová stávka v Moravské Ostravě
1921 byly zavedeny pneumatické vrtačky Eliot na manganovém dole v Kišovcích-Švábovcích u Popradu
1921 byla na jámě č. IV v Kremnici uvedena do provozu hydroelektrárna v hloubce 245 m pod povrchem, poháněna vodou z turčekovského vodovodu ze 14 století
1921 Státní geologický ústav prováděl průzkum oblasti Hor Matky Boží bez pozitivních výsledků
1921 v Chrustenicích bylo zahájeno hloubení I. vlečné jámy z 8. na 48. Patro
1921 26.4. Revírní báňský úřad v Praze schválil těžní stroj na Dole VIII Krušná Hora do provozu
1921 30.5. těžba na Dole VIII Krušná Hora byla zastavena, jako náhradní výroba byla zahájena těžba křemenců z lomu nad závodem
1921 na místo závodního Dolu VIII Krušná Hora nastoupil ing. Vladimír Soukup
1921 byla zahájena výstavba nového Dolu č. X - Na vinici, původně nazvaného Ida
   
1922 16.4. zahynuli v dusivých plynech na dole Pluto v Louce u Mostu 2 havíři
1922 29.6. nastal průval vod na dole Union v Novém Sedle na Sokolovsku, zahynuli 3 havíři, 1 byl těžce zraněn
1922 8.8. nastal výbuch požárních plynů na dole Anna ve Strupčicích na Chomutovsku, zahynul 1 havíř a 1 byl těžce zraněn
1922 byla zřízena Ústřední Bratrská pokladna
1922 byly zřízeny revírní Bratrské pokladny v Kladně, Plzni, Trutnově, Mostu, Sokolově, Ostravě, Zastávce u Brna a Bratislavě
1922 byl založen důl Belšánka v Lužné u Rakovníka
1922 byl založen důl Barbora II v Lučné na Rakovnicku
1922 byl zrušen důl Prokop v Chvalči na Trutnovsku
1922 vypukla mzdová stávka sokolovských horníků
1922 byl zastaven důl Barbora I v Lučné na Rakovnicku
1922 byly zastaveny doly Jan Křtitěl, Schönbach, Ludmila, Karla, Vlasta a Svornost v Hředlech na Rakovnicku
1922 byl uzavřen důl Celestýn v Radvanicích na Trutnovsku
1922 se Orlová stala městem
1922 byla ukončena těžba drahých opálů v Dubníku u Košic
1922 byly ukončeny kutací práce na zlato v Újezdci u Bělčic
1922 pro neurovnané hospodářské poměry byl zastaven provoz dolu Mauritius v Hřebečné
1922 21.11. byly ukončeny průzkumné práce, prováděné Kašperskohorským zlatodůlním těžařstvem na štole Kristina
1922 byla zastavena těžba grafitu v Katovicích v dole České společnosti tuhových a uhelných dolů
   
1923 se Karviná stala městem
1923 byla založena Duchcovská uhelná akciová společnost
1923 byl znovu otevřen důl Svornost v Jáchymově
1923 byla založena Jednota čs. horníků v Mostu
1923 bylo zastaveno dolování u Krásné Hory
1923 vypukla stávka horníků v Moravské Ostravě, žádali zrušení sobotních směn
1923 vypukla “sedminedělní” mzdová stávka horníků
1923 bylo ukončeno dolování v Magurce a Zlaté Idě
1923 na dole Bohutín II byl osazen parní těžní stroj z dolu Anna na Březových Horách
1923 bylo zahájeno zmáhání dolu Svornost v Jáchymově
1923 těžařstvo Vernéřovické doly na měď akc. spol. ukončilo průzkum ložiska Jivka a výstavbu úpravny
1923 na Dole VIII Krušná Hora byla opět zahájena těžba železných rud
1923 byla zastavena těžba grafitu v Krumlovských závodech na těžení tuhy bratří Poráků
1923 byla ukončena těžba vismutu na dole Anna - Michal v Potůčkách Rakouských kovodělných závodů akc. spol. Ve Vídni
1923 1.12. pro nízký obsah zlata v žílovině byl zastaven provoz dolu Libčice u nového Knína Arnošta Silvy Taroucy
   
1924 5.1. nastal při neopatrném zacházení výbuch trhavin v dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích, zahynuli 4 havíři
1924 1.2. nastal průval vod do Slepého dolu u Malých Svatoňovic
1924 12.4. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Gabriela v Karviné, zahynulo 15 havířů, 6 bylo těžce zraněno
1924 3.5. byla poprvé dodána radioaktivní voda do jáchymovských lázní
1924 10.6. zahynulo 6 havířů na otravu nedýchatelnými plyny v arsenových dolech
1924 11.9. chtěl podnikatel K.J.Renz začít kutat v Jílovém
1924 13.12. nastal výbuch třaskavých plynů na dole v Handlové, zahynulo 5 havířů, 3 byli těžce zraněni
1924 31.12. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Ludvík v Ostravě-Radvanicích, zahynuli 3 havíři a 3 byli těžce zraněni
1924 byla ve Stříbře zaražena jáma Leo
1924 byl založen důl Antonín v Novém Strašecí na Kladensku
1924 byl zastaven důl ve Zlaté Idě u Poproče
1924 bylo dobývání ropy znovu podrobeno Hornímu zákonu
1924 byly zřízeny hornické rozhodčí soudy
1924 byl založen důl Ignác v Braňanech na Mostecku
1924 byl založen důl v Raďovcích na Slovensku
1924 byl založen důl Jiřina II v Libovicích na Slánsku
1924 16.2. byly ukončeny zmáhací práce na jáchymovském dole Svornost na 12. patře v hloubce 500 m
1924 byla v Jivce zahájena pravidelná těžba měděných rud na štole Bohumír
1924 byla zahájena stavba druhé haly úpravny železných rud na Dole VIII Krušná Hora
1924 těžba nikl-měděných rud v Rožanech byla zastavena, probíhaly pouze udržovací práce
1924 byl obnoven provoz olověných dolů ve Stříbře
1924 těžařstvo “Mieser Reichenseegen und Frischglück Bleierzzeche Gewerkschaft” zahájilo hloubení šachty Leo na severní části Dlouhé žíly
1924 byla zastavena těžba grafitu na dole Anna - Maria - Vlasta v Čučicích Živnostenské banky
1924 na dole Bohutín II (25. únor) byl osazen parní těžní stroj z dolu Anna na Březových Horách
   
1925 7.2. při jízdě mužstva narazila těžní klec na poval na dole Barbora v Karviné, zahynulo 34 havířů, 6 bylo těžce zraněno
1925 9.5. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Marie v Lamperticích na Žacléřsku, zahynuli 2 havíři
1925 bylo ukončeno dobývání antracitu v Brandovské pánvi v Krušných horách
1925 měděné doly v Jivce byly prodány firmě SCHICHT, která je na několik let odstavila z provozu
1925 byl zastaven důl Simson na Rosicku
1925 se začaly provádět pokusy s flotací na vojtěšské úpravně v Březových Horách
1925 vypukla mzdová stávka horníků v Moravské Ostravě
1925 byla zasypána jáma Ondrej v Bánskej Štiavnici
1925 byl zahájen provoz v novém solivaru v Prešově
1925 byl důl Albrecht v Petřvaldu přejmenován na důl Hedvika
1925 Marie Curie Sklodowská sfárala na dole Svornost v Jáchymově
1925 jáchymovský důl Werner byl prohlouben do úrovně 482 m
1925 na Štole saských šlechticů byla vybudována ústřední úpravna uranových rud v Jáchymově
1925 na Dole VIII Krušná Hora bylo zahájeno vybírání hematitu z odvalů firmou stavitele Spousty
1925 12.4. na Důl VIII Krušná Hora byla dodána firmou Krupp benzínová lokomotiva pro dopravu železné rudy od štoly Zdenko na závod
1925 na závodě Krušná Hora byla postavena budova dílen
1925 v prosinci byla na Dole VIII Krušná Hora zprovozněna lanovka na odval
1925 na zlatodole Roudný byl zaveden výstupkový systém dobývání
1925 byl uzavřen antimonitový důl v Hynčicích
1925 byla ukončena těžba mědi v Chodové Plané
1925 byla zastavena těžba grafitu v Chvalovicích v dole Jáchymovského těžařstva pro výrobu radia a jiných horních a hutních výrobků se sídlem v Praze
1925 parní kompresory na dolech Anna a Vojtěch v Březových Horách byly nahrazeny elektrickými
   
1926 8.5. byl zastaven Salmovský důl č. VII ve Slezské Ostravě
1926 13.8. nastal průval vod do Státních stříbrných dolů v Hodruši na Slovensku, zahynuli 2 havíři a 3 byli těžce zraněni
1926 18.9. nastal průval vod do dolu Hůrka v Losině, zahynuli 3 havíři a 3 byli těžce zraněni
1926 byla založena Spišská baňa u Dúbravy na Slovensku
1926 byl založen důl Slávka III v Mutějovicích na Rakovnicku
1926 bylo ustaveno Bánské museum v Bánské Štiavnici
1926 byly prohlubovány těžní a větrná jáma na dole Barbora v Karviné
1926 byl důl Alexander v Ostravě-Kunčicích přičleněn k dolu Zárubek
1926 byl zaveden elektrický roznět náloží pro trhací práce v Rožňave
1926 na Březových Horách byly osazovány elektrická čerpadla
1926 I. vlečná jáma chrustenického ložiska byla dohloubena na 48. patro a uvedena do zkušebního prostoru
1926 šachta Leo ve Stříbře byla dohloubena do hloubky 165 m
1926 byla elektrifikována Příbramská huť
   
1927 16.5. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Barbora v Karviné, zahynuli 2 havíři
1927 21.8. se zřítila jáma Tmavého dolu u Malých Svatoňovic
1927 24.12. nastal výbuch požárních plynů na dole Marie v Lomu u Mostu, zahynul 1 havíř a 2 byli těžce raněni
1927 v úpravně na Cínovci byly zavedeny kulové mlýny, nátřasné žlaby a sazečky
1927 byla obnovena jáma Frischglück ve Stříbře
1927 byla uzavřena jáma Deym v Petřvaldu
1927 byl důl Alpineschacht v Porubě přejmenován na důl Václav
1927 byl zahájen provoz elektrárny na dole Ignát v Ostravě-Mariánských Horách
1927 byl založen důl President Masaryk v Břešťanech na Plzeňsku
1927 obnovení těžby zlata v Kasejovicích
1927 byly vydány zákony o organizaci čs. báňských úřadů a o důlních mapách
1927 bylo objeveno ložisko magnezitu v Sirku u Revůci na Slovensku
1927 byl uzavřen důl Jiří v Ostravě-Přívoze
1927 bylo založeno Štátne bánske múzeum Dionýza Štůra v Banské Štiavnici
1927 byla ukončena těžba polymetalických rud na dole Otto ve Všekarech
1927 byla vybudována druhá výrobní linka v uranové továrně v Jáchymově
1927 na Dole VIII Krušná Hora byly zahájeny otvírkové práce na Protilehlém ložisku
1927 v březnu byly na Dole VIII Krušná Hora zahájeny hloubící práce na Hudlickém hloubení
1927 v červnu na Dole VIII Krušná Hora bylo komisionární řízení o výstavbě úzkorozchodné trati do prostoru dolu Gabriela
1927 v červenci bylo na Dole VIII Krušná Hora zahájeno hloubení šachty Gabriela
1927 doly na polymetalické rudy v Nové Vsi u Rýmařova odkoupila firma Dudek z Řetenic, která zahájila jen jen slabé dobývání rudy
1927 1.3. těžařstvo Mieser Reichenseegen und Frischglück Bleierzzeche Gewerkschaft zahájilo dobývání rud na šachtě Frischglück, které byly dováženy na úpravnu na šachtě Leo
1927 společnost Erzhütte ve slavkovském revíru se rozpadla
1927 Eduard Kemp z Bruselu převzal majetek Krásensko-slavkovské důlní společnostu
   
1928 18.9. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Concordia v Novém Sedle na Sokolovsku, zahynuli 2 havíři
1928 bylo zřízeno báňské hejtmanství na Slovensku
1928 byl založen důl Krimich II v Tlučné u Plzně
1928 byl zastaven důl Richard v Hředlech na Rakovnicku
1928 vypukly mzdové stávky horníků v Mostě, Handlové, Kladně a Rosicích
1928 bylo zahájeno dobývání uhlí v Čekanovicích na Slovensku
1928 byla založena hornická muzea v Kutné Hoře a Kladně
1928 byla uzavřena jáma Sv. Eliáše v Adamově u Českých Budějovic
1928 bylo na dole Barbora v Karviné postaveno zařízení pro plavenou zakládku a upustilo se od dobývací metody dovrchního pilířování, která byla nahrazena stěnováním
1928 bylo ukončeno dobývání rašeliny ve Vidnavě ve Slezsku
1928 byla postavena flotační úpravna v Hodruši
1928 bylo v Solivaru u Prešova zavedeno elektrické čerpadlo pro čerpání solanky, čínž byla ukončena těžba koženými vaky
1928 byla ukončena těžba polymetalických rud na dole Barbora ve Všekarech
1928 první zprávy o těžbě fluoritu na ložisku Hradiště u Kadaně
1928 k těžbě chrustenického ložiska železných rud se přestalo používat Starou štolu na 8. Patře, která potom sloužila jako nouzový východ
1928 I. vlečná jáma chrustenického ložiska byla uvedena do plného provozu
1928 v lednu bylo na závodě Krušná Hora zahájeno hloubení jámy číslo XII
1928 byla dokončena lanovka od závodu Krušná Hora do prostoru Hudlického hloubení
1928 v červnu bylo na Dole VIII Krušná Hora zahájeno hloubení šachty XIV
1928 v září zahájila firma Breitfeld a Daněk montáž zařízení v nové úpravně železných rud na závodě Krušná Hora
1928 byl schválen projekt visuté lanovky z dolu Frischglück na důl Leo ve Stříbře
1928 stará úklonná jáma na Dole VI v Nučicích byla zrušena a dána do provozu nová úklonná jáma
1928 na Vojtěšském dole na Březových Horách byla zahájena výstavba flotační úpravny
   
1929 16.1. nastal výbuch třaskavých plynů na dole v Handlové, zahynulo 7 havířů a 3 byli těžce raněni
1929 byl založen Průmyslový svaz horníků
1929 byl založen důl Václav v Kamenném Újezdě na Plzeňsku
1929 bylo obnoveno dolování železa pod Skalkou u Mníšku pod Brdy
1929 bohutínské doly byly elektrifikovány
1929 na dole Bohutín I byl zrušen vodotěžný vodosloupcový stroj
1929 byla na bohutínských dolech osazována čerpadla
1929 na březohorském dole Anna byla vybudována tepelná elektrárna
1929 byla zastavena těžba mědi v Jivce
1929 na Dole VIII Krušná Hora bylo zahájeno ražení podložní objížďky od štoly Zdenko k Anenskému poli
1929 na Dole VIII Krušná Hora byla zahájena ražba I. A II. Hloubení ve Vojtěšském ložisku
1929 zlatodůl v Roudném získala společnost francouzských finančníků pod vedením Augustina Blanchona z Romans
   
1930 bylo ukončeno dolování ve zlatodole v Roudném
1930 byla postavena flotační úpravna v Banské Štiavnici
1930 byl učiněn první pokus s nasazením škrabáku na Slovensku v Rožňavě
1930 byl zastaven provoz na dolech Leo a Frischglück ve Stříbře
1930 Emil Keil založil těžařstvo Zinngewerkschaft Karlsbad pro průzkum a otvírku cínového ložiska na úpatí Hartelsberku u Přebuzi a zahájil hloubení šachty Otto
1930 Emil Keil získal důlní míry Vereinigt Segen Gottes u Rolavy a převedl je na společnost Zinngewerkschaft Dreikönigzeche
1930 16.6. byly opět zahájeny práce na dole Mauritius v Hřebečné
1930 byl zastaven provoz úpravny měděných rud v Jivce
1930 na Důl VIII Krušná Hora byly dodány lokomotivy Siemens
1930 v důsledku krize byla zastavena těžba grafitu ve Velkém Tresném
1930 byla ukončena těžba antimonitu na dole Jindřich v Boněnově Českou montanní akc. Spol v Drmoulu
1930 byl zahájen provoz flotace na Vojtěšské úpravně na Březových Horách
   
1931 21.2. nastal výbuch plynů na dole Pluto v Louce u Mostu, zahynuli 2 havíři, 1 byl těžce zraněn
1931 byl založen antracitový důl Etna ve Lhoticích na Českobudějovicku
1931 byla postavena 160 m dlouhá štola na dole Ludvík v Ostravě-Radvanicích pro výzkum výbušnosti třaskavých plynů a uhelného prachu, byla zrušena v roce 1952
1931 byla zahájena těžba na dole Leopold v Sadové u Karlových Varů
1931 byl uzavřen důl Šalamoun v Moravské Ostravě, stal se pobočným závodem dolu Hlubina v Ostravě -Vítkovicích
1931 bylo ukončeno ražení Nové dědičné štoly v Kremnici
1931 šachta Otto cínových dolů v Přebuzi byla vyhloubena do 60 metrů a byla otevřena Karlova šachta (Frischglück)
1931 na chrustenickém ložisku bylo zahájeno hloubení II. vlečné jámy ze 48. na 72. Patro
1931 28.8. byl zahájen zkušební provoz nové třídírny železných rud na závodě Krušná Hora
1931 byl zrekonstruován parní těžní stroj a postavena železná těžní věž na dole Prokop na Březových Horách
   
1932 15.3. při důlním požáru na dole Marie Pomocná ve Svatavě na Sokolovsku zahynuli 4 havíři a 4 byli těžce zraněni
1932 15.3. při důlním požáru na dole Kohinoor v Lomu u Mostu zahynulo 6 havířů a 13 bylo těžce zraněno
1932 23.3. vypukla Mostecká stávka po neštěstí na dole Kohinoor, která se přenesla do všech uhelných revírů
1932 4.11. vypukla největší mzdová stávka na Rosicku, která skončila až 21.2. 1933
1932 bylo ukončeno dobývání na dole Jindřich v Moravské Ostravě, byl přičleněn jako výdušná jáma k dolu František v Ostravě-Přívoze
1932 bylo ukončeno dolování na Hlavní jámě v Orlové
1932 byl uzavřen důl Josef ve Slezské Ostravě
1932 byly uzavřeny opálové doly u Dubníku na Slovensku
1932 pro finanční problémy byla ukončena těžba cínových rud na šachtě Otto u Přebuzi
1932 na dole Bohutín I byl osazen elektrický těžní stroj a kompresor
   
1933 byla vybudována tepelná elektrárna v Ostravě-Třebovicích
1933 bylo zastaveno dolování na Cínovci
1933 1.4. byl zastaven důl Ema ve Slezské Ostravě
1933 byl nasazen první pásová dopravník na dole v Handlové a v porubech byly zaváděny nátřasné žlaby
1933 byl uzavřen důl Ferdinand na Rosicku
1933 byla zastavena těžba železných rud u Krahulova
1933 byla postavena flotační a amalgamační úpravna v Kremnici
1933 byla založena společnost Zinngewerkschaft Dreikönigzeche Karlsbad, která pokračovala v těžebních pracech na dole Otto v Přebuzi, kde vybudovala také gravitační úpravnu a znovu otevřelo Karlovu šachtu, kterou přejmenovalo na Ritterovu šachtu
1933 z důvodu hospodářské krize byl provoz Dolu VIII Krušná Hora zastaven a důl byl jen udržován
1933 všechny dolové míry ve Stříbře byly vymazány
1933 Důl č. VI v Nučicích byl zrušen
1933 krásenské doly převzal Continental- Erdöl- Explorations G.m.b.H. z Berlína
   
1934 3.1. nastal výbuch plynů v dole Nelson v Oseku u Mostu, zahynulo 142 havířů
1934 byl zřízen Ústřední báňský inspektorát
1934 byla zahájena těžba lignitu na dole Tomáš v Ratíškovicích na Hodonínsku
1934 bylo obnoveno dolování v Horním Slavkově
1934 byl zastaven důl Panna Marie v Dubňanech na Hodonínsku
1934 byl poprvé použit dusaný beton se železnou armaturou pro jámovou výstuž na Slovensku na jámě Dionýz v Drnavě u Rožňavy
1934 byly zavedeny bezpečnostná elektrické lampy a benzinové lampy na manganovém dole v Kišovcích u Popradu
1934 v Chrustenicích byl proveden pokus o přetěžování stařin
1934 krásenské doly převzala Britisch and Continental Mining Syndicate Ltd.
   
1935 byl založen důl Humboldt v Přebunicích
1935 byl založen důl Jiří v Rakovníku
1935 byl zastaven důl Theodor v Pcherách na Kladensku
1935 byla zastavena těžba v dole Krimich I v Nýřanech
1935 byla zahájena těžba na dole Ilsa v Počerném
1935 byl zastaven důl Ema ve Slezské Ostravě
1935 10.7. byla zahájena výstavba lanovky z Bohutína na Březové Hory
1935 27.12. byla dobudována lanovka pro dopravu rud z Bohutína do úpravny na dole Vojtěch na Březových Horách o délce 3380 m
1935 1.5. v Jiřetíně pod Jedlovou byla Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem v Jiřetíně vyzmáhána a zpřístupněna pro veřejnost štola stříbrného dolu svatého Jana Evangelisty
1935 Středočeské těžařstvo na železnou rudu ukončilo těžbu železných rud v Mníšku pod Brdy a provádělo zabezpečovací práce
1935 na Březových Horách dosáhl důl Anna hloubky 1455 m, Vojtěch 1220 m a Bohutín II (25. únor) 985 m
   
1936 londýnská společnost Britisch and Continental Miling Corporation Ltd. odkoupila doly v Hřebečné
1936 v Chrustenicích bylo ukončeno hloubení II. vlečné jámy
1936 zlatodoly v Jílovém u Prahy odkoupil stát
1936 byla opět zahájena těžba železných rud na Dole VIII Krušná Hora
1936 Karel Klapka upozornil na ložisko železných rud ve Vlastějovicích
   
1937 24.4. nastal průval vod do dolu Ferdinand na Rakovnicku, zahynulo 14 havířů
1937 byl založen důl Prokop ve Vejvanově na Rakovnicku
1937 II. vlečná jáma v Chrustenicích byla uvedena do plného provozu
1937 firma Baťa ohlásila u Stříbra větší počet výhradních kutisek
   
1938 byl založen uhelný důl v Lužné u Rakovníka
1938 byl založen důl Jiří v Přívěticích na Plzeňsku
1938 byl založen důl František v Otvovicích na Mostecku
1938 byl založen důl Milan v Srbči na Rakovnicku
1938 přebuzský závod na těžbu cínu byl prodán anglickému těžařstvu Britisch and Continental Mining syndicate Ltd. Které jej za krátkou dobu prodalo zpět těžařstvu Zinngewekschaft Dreikönigzeche
1938 společnost Britisch and Continental Mining Corporation Ltd. musela postoupit doly berlínskému Reichsamt f. Bodenforschung od kterého je převzala Gewerkschaft Zinnwalder Bergbau z Altenbergu, součást koncernu Sachsenerz
1938 Živnostenská banka prodala důl v Mníšku pod Brdy Pražské železářské společnosti, kam byl zařazen jako Důl č. XIV a byly zahájeny práce na obnovu těžby
   
1939 15.3. bylo okupováno Československo Německem
1939 byla založena německá akciová společnost Subag v Mostu
1939 bylo obnoveno dolování na Cínovci
1939 pracuje důl Barbora na Jílovsku
1939 byl založen důl Barbora ve Vranově
1939 byla v Jáchymově ukončena výroba rádia
1939 byl znovu otevřen důl Lísek u Berouna
1939 byl založen důl Antonín v Mirošově na Plzeňsku
1939 byla zahájena těžba lignitu na dole Sv. Barbory v Žeravicích na Hodonínsku
1939 byl založen důl na niklovou rudu v Pezinku
1939 byl založen důl Jiřina v Pochválově na Slánsku
1939 byl založen důl Tinesgrund u Dúbravy na Slovensku
1939 byl založen důl Rudolf, nyní zvaný Mier, v Novákách
1939 byla zahájena těžba lignitu v dole Littner v Bzenci
1939 byla zahájena těžba v dole Anna v Novém Sedle na Sokolovsku
1939 byl zastaven důl Eliška v Žacléři
1939 byla zahájena těžba lignitu v dole Jan v Rohatci na Hodonínsku
1939 bylo obnoveno dolování ve Vlastějovicích na Havlíčkobrodsku
1939 bylo obnoveno kutání na Kaňku u Kutné Hory
1939 byla založena společnost pro kutací práce na Chebsku
1939 bylo zahájeno hloubení dolu Jaroslav v Tuchlovicích na Kladensku
1939 byla zaražena jáma Kretschmer (později Barbora) a Větrní jáma v Medlově na Olomoucku
1939 byla ukončena těžba antimonitu ve Spišské Bani
1939 přebuzský cínový důl byl pod nátlakem prodán za 380 000 RM těžařstvu Gewerkschaft Zinnwalder Bergbau Altenberg, které spadalo pod společnost Sachsenerz - Bergwerks A.G hauptvertwaltung Freiberg
1939 v Jáchymově byla zastavena německými úřady výroba radia
1939 byl zahájen vrtný průzkum na železné rudy v Petrovce u Kublova
1939 byla založena štola na průzkum železných rud pod Hudlicemi
1939 byl zahájen vrtný průzkum na železné rudy u Berouna a Zahořan
1939 u Krákořic u Medlova bylo zahájeno hloubení šachet Jiří a Hugo
1939 grafitový důl ve Velkém Tresném koupil dr. K. Engliš, který obnovil těžbu
1939 ve Vlastějovicích zahajila těžbu železných rud Pražská železářská společnost
1939 slavkovsko-krásenské doly převzal Egerländer Erzbergbaugesellschaft, který zahájil průzkum a vybudoval flotační úpravnu
   
1940 byla uzavřena jáma Erika ve Vintířově na Sokolovsku
1940 na jámě Mayrau na Kladensku byl předělán starý parní těžní stroj na pohon stlačeným vzduchem
1940 byl založen důl Karel v Lužné na Rakovnicku
1940 byl založen důl Svornost v Bdíni na Rakovnicku
1940 byl založen důl Jaroslav v Újezdci u Plzně
1940 bylo obnoveno kutání na dole Pepř ve Studeném u Jílového
1940 byla obnovena těžba na dole Zlatá Ida v Poproči
1940 byla zastavena těžba antimonitu u Krásné Hory
1940 byl znovu otevřen důl Belšánka v Lužné na Rakovnicku
1940 byl založen důl Zlatá Baňa u Dúbravy na Slovensku
1940 byla zahájena těžba lignitu v dole Žofie v Miloticích na Kyjovsku
1940 byla zahájena těžba lignitu v dole Julius v Šardicích na Kyjovsku
1940 stát odkoupil akcie dolu Roudný
1940 bylo obnoveno dolování uhlí v Libčicích u Kralup nad Vltavou
1940 bylo zahájeno dolování v důlním poli Rudolf v Novákách
1940 na Cínovci byla zahájena výstavba úpravny na dole Petri firmou Pittel a Brausewetter
1940 těžařstvo Zinngewerkschaft Dreikönigzeche prodalo důlní míry v Rolavě a Jelení barlínskému kartelu Otavi Minen- und Eisenbahngesellschaft, který je převedl na Zinnbergbau Sudetenland G.m.b.H.
1940 těžařstvo Zinnbergbau Sudetenland G.m.b.H. uzavřelo smlouvu s libereckou bankou Reichsrevisions- und Trenhand A.G. na půjčku na výstavbu těžebního kombinátu v Rolavě
1940 v Rolavě byla zahájena stavba úpravny címu na Jámě I firmou Pittel a Brausewetter
1940 výstavba těžní věže Šachty I v Rolavě byla zadána firmě Philipp Holzmann z Drážďan
1940 1 km východně od Šachty I v Rolavě bylo zahájeno hloubení 175 m hluboké Šachty II
1940 v areálu Šachty I v Rolavě byl zřízen zajatecký tábor
1940 byl prováděn geologický průzkum v oblasti Lešišova a Horního Staňkova u Hor Matky Boží
1940 v Kolodějích nad Lužnicí byla vyražena štola Božena
1940 technické vedení dolu v Nové Vsi u Rýmařova převzala firma Reichsstelle für Bodenforschung v Berlíně
1940 zlatodůl Roudný přešel do státního vlastnictví
1940 těžbu lepidolitu v Rožné obnovil B. Vrtala, který vybudoval i malou úpravnu
1940 Pražská železářská společnost provedla geofyzikální průzkum ve Vlastějovicích