Rok Událost
1401 10.6. vydal král Václav IV. nařízení o důlních lánech a změně kuksů
1401 byla ražena v Rokytnici nad Jizerou štola pro nový důl
1403 16.3. zápis v městské knize v Duchcově o uhelném dolu, první písemná zmínka o dobývání hnědého uhlí v Čechách
1405 je doloženo rýžování zlata mezi Rumburkem a Vansdorfem
1408 doložen záznam o prvním vodním kanálu pro cínové doly v Krásnu
1410 vyměřen nálezný důl v Mrkovicích u Stříbra
1410 záznam o železném hamru v Moravském Berouně
1410 byla Rožňava povýšena na královské horní město
1410 bylo zahájeno dobývání zlata v oblasti Krásné Hory
1412 záznam o rýžování zlata u Nového Vrbna na Bruntálsku
1412 nejstarší zmínka o dolech v Kraslicích v Krušných Horách
1414 byly vydány horní řády pro Rožňavu, Nedabulu a Čučmu na Slovensku
1420 Husité zničili jílovské zlatodoly
1422 zaniklo dolování v oblasti dnešního Havlíčkova Brodu
1424 byly Husity zničeny zlatodoly v Novém Kníně
1426 jsou doloženy zlatorudné doly u Paště na Kašperskohorsku
1429 byly otevřeny stříbrné, měděné a cínové doly v Hamrštejnu u Chrastavy
1430 dostaly Zlaté Hory ve Slezsku mincovní právo
1430 byla zavedena povinná evidence “měkkého” dolování v Jeseníkách u městského písaře ve Zlatých Horách
1433 byla Gelnica povýšena na svobodné královské horní město
1434 vydal Kašpar Šlik horní řád pro doly v okolí Tisové v Krušných horách
1435 nařídil císař Zikmund hledání soli u Solné Baně
1437 obnovil císař Zikmund všechna původní práva a výsady Kutné Hoře, Jílovému a Novému Knínu
1437 bylo uděleno Kašparu Šlikovi mincovní právo a horní regál
1437 bylo vydáno povolení k dolování u Michalovývh Hor
1440 bylo Rollmerem postaveno vodotěžné zařízení pro doly v Kremnici
1442 nejstarší zmínka o Nifelském pásmu u Kutné Hory
1443 velké zemětřesení v Kremnici a Banské Štiavnici zničilo většinu dolů
1443 nastal velký zával na dole ve Šturci na Slovensku
1449 zmínka o rýžování zlata v Maršově na Teplicku
1450 bylo obnoveno dolování v Novém Kníně
1450 bylo objeveno stříbro u Hrobu u Mostu
1452 v Mikulově u Teplic otevřena štola Lehnschaffer pro těžbu stříbrných rud
1453 byla Banská Belá povýšena na svobodné horní město
1454 jsou doloženy cínové rýže a doly u Boru, Pramenů, Kynžvartu a Kladské
1454 potvrdil král Ladislav Pohrobek privilegium císaře Zikmunda o navrácení původních práv a majetku starým kutnohorským horníkům, kteří za husitských válek museli opustit Kutnou Horu
1456 byl hlášen nález stříbrných rud u Českého Krumlova
1456 byly založeny cínové doly u Sitiny na Tepelsku
1458 byla otevřena cínová ložiska u Cínovce , Jelení a Nejdku
1459 byly přiznány horní svobody Přísečnici v Krušných horách
1461 udělil král Jiří z Poděbrad nové horní řády Novému Knínu a Krásné Hoře
1462 nejstarší záznam o prodeji kutnohorské mědi
1463 zahájení dolování uhlí u Malých Přílep na Kladensku
1463 je doložena těžba železných rud na Dědově hoře u Hořovic
1464 byl vydán horní řád pro Krupku
1464 byly dobývány železné rudy u Dvora Králové
1465 se stal Mníšek nad Hnilcem poddaným báňským městem Spišského hradu
1466 do Svazu středoskovenských báňských měst vstoupila Banská Belá
1467 byl v Kutné Hoře zřízen horní soud
1468 byl učiněn zápis o krádeži rudy na dole Flašary v Kutné Hoře
1469 byla postavena první odstříbrovací pec na Slovensku v Banské Bystrici
1470 nejstarší zmínka o dolech u Stříbrné Skalice
1470 byly za uherských válek zpustošeny doly u Horního Benešova
1471 byly v provozu olověné doly v Mikovicích u Kralup
1472 se rýžovalo zlato u Lobenavy na Šluknovsku
1473 je doloženo dobývání stříbrných rud na Českokrumlovsku
1473 v Kutnohorském graduálu je nejstarší zobrazení důlního vozíku a těžního žentouru v Kutné Hoře
1474 bylo dolováno zlato u Tolštejna u Jiřetína
1474 nejstarší zmínka o Poráči u Rudňan
1475 povolil Jindřich Vok z Rožmberka dolovat stříbro u Českého Krumlova a udělil krumlovským těžařům horní svobody a báňský řád
1477 byl Hrob u Duchcova povýšen na horní město
1477 první zmínka o Rejzském pásmu v Kutné Hoře
1478 byla Krupka povýšena na horní město
1479 byl Nový Knín povýšen na královské horní město
1480 je doloženo rýžování zlata u Chrastavy
1480 byla otevřena štola a nový cínový důl na Pískovci u Horní Blatné
1480 je doložena zpráva o hamrech v Přibyslavi
1482 byly otevřeny olověné doly u Chrastavy
1485 byla objevena měď u Měděnce v Krušných Horách
1486 byly otevřeny stříbrné doly v Boru u Pramenů
1486 bylo vydáno nařízení krále Vladislava II. o změnách organizace prodeje rud
1487 byla uzavřena smlouva o založení Svazu hornoslovenských báňských měst - Gelnica, Smolník, Rudabanya, Jasov, Telkibanya, Rožňava a Spišská Nová Ves
1489 uvádí se cínová huť u Lokte nad Ohří
1490 založena obec Libníč u Českých Budějovic, kde se těžilo zlato
1491 vydal král Vladislav II. privilegiun pro doly u Chebu
1491 byl otevřen stříbrný důl ve Stříbrníkách u Ústí nad Labem
1491 byly Rychleby povýšeny na horní město
1491 byly otevřeny železorudné doly na Malém a Velkém Geisbergu u Chebu
1492 bylo sepsáno Kremnické horní právo a řád
1494 bylo v Kutné Hoře vydáno nařízení, že havíř může mít v dole jen kedno pachole ( učně ), které smí dělat jen lehčí pomocné práce
1494 bylo zahájeno ražení Hodrušské štoly v Banské Štiavnici, později pojmenované štolou císaře Františka Josefa
1494 byla v Banské Bystrici založena první veřejná báňská společnost bratří Fuggerů pro obchod a těžbu slovenské mědi, byla to první veřejná obchodní společnost v Evropě
1494 začaly havířské bouře v Kutné Hoře
1494 se narodil Jiří Bauer - Georgius Agricola
1495 bylo zahájeno ražení štoly Jiří v Horním Slavkově
1495 bylo zahájeno ražení Staré štoly v Horním Slavkově, později nazvané Štola starých štolníků
1496 byla vykonána poprava kutnohorských havířů v Dubu u Poděbrad, čímž byly ukončeny havířské bouře a stávky
1496 byla ukončena stavba měděné huti v Tajově u Banské Bystrice
1496 bylo zahájeno dobývání stříbrných rud u Chrastavy na Liberecku
1497 udělil král Vladislav II. horní svobody Příbrami
1497 začal Martin Thurzo využívat srážení mědi z cementačních vod ve Smolníku
1497 je doložena štola Mikuláš v Hodruši
1497 je doloženo dobývání stříbrných rud u Pelhřimova
1497 jsou dobývány stříbrné rudy u Ratají nad Sázavou
1498 byly Michalovým Horám uděleny první horní svobody
1498 jsou otevřeny olověné a stříbrné doly Jimramek a Nové Štěstí u Stříbra
1498 byl otevřen důl Csengöbanya na stříbrné a měděné rudy u Rožňavy
1499 byly otevřeny stříbrné doly u Hřenska ve Včelákově
1500 byl založen Měděnec
1500 byl otevřen železorudný důl v Chrbině u Malých Přílep