Rok Událost
1941 byla založena Baňa č.2 - Adolf v Novákách
1941 byla postavena koksovna v Kladně
1941 byla zaražena štola Jindřich v Jedomělicích na Slánsku
1941 byl založen důl Eliška v Chlumčanech na Plzeňsku
1941 byl založen železný důl Bohemia v Nučicích
1941 byl založen důl Jasenie u Dúbravy na Slovensku
1941 byl založen důl Jiřina v Libovicích na Slánsku
1941 byl založen důl Gernica-ortuť u Dúbravy na Slovensku
1941 byla hloubena jáma Jaroslav v Tuchlovicích na Kladensku
1941 bylo obnoveno dolování ve zlatodole Roudný
1941 byla znovu otevřena Belianská štola u Banské Štiavnice
1941 byl zastaven důl Jan v Rohatci na Hodonínsku
1941 vyl uzavřen Lobkovický důl v Novém Sedle nad Bílinou
1941 byl uzavřen důl Rudolf v Ervěnicích
1941 byl uzavřen lom Elly v Ervěnicích
1941 Ritterova šachta cínového dolu v Přebuzi byla prohloubena do 120 m a spojena překopem s e šachtou Otto
1941 Šachta I cínového dolu vRolavě byla prohloubena a vyzděna do 100 m
1941 bylo zahájeno hloubení II. Jámy Dolu VIII Krušná Hora na 40. Patro
1941 byla zahájena těžba železné rudy ze šachty Kretschmer v Medlově a Adolf v Hlásnici na Uničovsku
1941 byla vyzmáhána štola svatého Jiří v Rolavě
1941 na zlatodole Roudný byly zahájeny nové průzkumné práce, k obnově dobývání zlata nedošlo
1941 bylo zahájeno velké rozfárání ložiska železných rud ve Vlastějovicích v oblasti Holého vrchu
1941 libčický zlatodůl byl opět otevřen
   
1942 bylo obnoveno dolování na antimonit u Krásné Hory
1942 byl založen důl Perun II v Mutějovicích na Slánsku
1942 byl založen důl Kreysa v Bujové na Plzeňsku
1942 byla zahájena těžba na dole Anna v Otovicích na Mostecku
1942 byla založena štola Harb u Poproče na Slovensku
1942 byl založen důl Mila v Jedomělicích na Slánsku
1942 byla zastavena Zlatá Baňa u Důbravy na Slovensku
1942 byl zastaven důl Tinesgrung u Dúbravy na Slovensku
1942 byl zastaven důl Robert v Ervěnicích
1942 byly zastaveny doly Saxonia I a II v Třebušicích na Mostecku
1942 byl zastaven důl Žofie v Trnovanech na Mostecku
1942 byla zastavena štola Sv. Štefan u Poproče
1942 byla zahájena těžba v dole Erika v Týně na Sokolovsku
1942 byla zastavena štola Finkej v Poproči
1942 byla uzavřena jáma Anna v Loučkách na Sokolovsku
1942 byly uzavřeny jámy Jindřich I a Hedvika II v Chodově na Sokolovsku
1942 byla uzavřena jáma Hedvika I v Božičanech na Sokolovsku
1942 byla zahájena výstavba dolu Viktoria v Ostravě-Heřmanicích
1942 byly zastaveny důl a lom Amalia IV v Chudeřicích na Mostecku
1942 byl zastaven důl Josefka u Poproče
1942 v údolí Vrchlice u Kutné Hory byly otevřeny štoly Suchá, Dönemarská a Antonína Paduánského
1942 byla v Rolavě u Šachty I dokončena výstavba úpravny firmou Pittel a Brausewetter a osazení strojů firmou Krupp - Gruson - Werk
1942 byla zahájena výstavba nové třídírny železných rud na závodě Krušná Hora
1942 byla zahájena těžba železné rudy ze šachty Jiří u Krákořic na Uničovsku
1942 ve Vlastějovicích byla zahájena ražba štoly Magdalena pod starým kostelíkem
   
1943 4.2. byl zahájen provoz úpravny cínového dolu v Rolavě
1943 byl založen důl Perun III v Hředlech na Rakovnicku
1943 bylo vydáno nové nařízení o geologickém průzkumu a pátrání po nerostech
1943 byl založen důl Ortuť u Radvaně na Banskobystricku
1943 byl založen důl Velké Toroni na Slovensku
1943 byly založeny doly Václav a Herkules v Přebunicích
1943 byla zahájena těžba lignitu v dole Bedřich v Miloticích na Kyjovsku
1943 byla uzavřena jáma Nová Anežka v Dolním Rychnově na Sokolovsku
1943 byl zastaven důl Ortuť u Radvaně Na Banskobystricku
1943 byla zahájena těžba na dole Silvestr v Dolním Rychnově na Sokolovsku
1943 byl zastaven důl Jasenie u Dúbravy na Slovensku
1943 byla otevřena jáma Servác v Kamenném Újezdě na Plzeňsku
1943 byla uzavřena štola Hanělka v Babicích na Rosicku
1943 byl uzavřen lom Jiří v Želénkách na Mostecku
1943 byl uzavřen důl Jan u Mostu
1943 byl uzavřen důl Jindřich v Srbicích na Mostecku
1943 byly uzavřeny důl a štola Karolina I v Křemýži na Mostecku
1943 byly zbořeny provozní budovy Nového cechu Pepřského dolu ve Studeném u Jílového
1943 na cínový důl v Přebuzi nastoupilo prvních 12 ukrajinských zajatců
1943 Šachty I a II v Rolavě byly propojeny v úrovni - 60 m překopem s lokomotivní dopravou
1943 v Chrustenicích byl proveden pokus o dobývání rudy ze závalu stařin
1943 v Králově Dvoře byla zahájena výstavba první hrudkovací pece
1943 byla postavena odbočka lanovky z Krušné Hory do Králova Dvora k haldě hrudkovenských strusek
1943 byl proveden průzkum ložiska v Rožanech a byla provedena zkouška nikl-měděné rudy v huti ve Freibergu
1943 u Křemže bylo objeveno ložisko niklových rud
   
1944 byl založen důl Union v Srbči ba Slánsku
1944 byl založen důl Chyžné u Dúbravy na Slovensku
1944 byl založen důl Vojtěch v Hřešicích na Kladensku
1944 byl založen důl Kojšov u Dúbravy na Slovensku
1944 byla zastavena štola Anna u Poproče
1944 byla zastavena štola Harb u Poproče
1944 byl zastaven důl Jiřina v Libovicích na Slánsku
1944 byl zastaven důl ve Zlaté Idě u Poproče
1944 byla zastavena Spišská baňa u Dúbravy
1944 byl nasazen razící kombajn ATG v Hodoníně
1944 byl zastaven důl Gernica-ortuť u Dúbravy
1944 byl zastaven důl Chyžné u Dúbravy
1944 byl zastaven důl Chojšov u Dúbravy
1944 byly zaváděny hřeblové dopravníky v uhelných dolech
1944 byl uzavřen důl Svornost v Bdíně na Rakovnicku
1944 byla uzavřena jáma Bedřich-Anna v Nové Jehličné na Sokolovsku
1944 u šachty Otto přebuzského cínového dolu byla postavena flotační úpravna pro rozdružování cínového a arzénového koncentrátu
1944 byly zahájeny přípravy k ražbě Šachty III v Rolavě, hloubení nebylo započato
1944 Šachta I v Rolavě byla prohloubena na 120 m
1944 firma I.G.Farben provedla průzkum na baryt v Horním Benešově
1944 byla zahájena těžba železné rudy ze šachty Robert v Hlásnici na Uničovsku
1944 důl na polymetalické rudy v Nové Vsi u Rýmařova byl odstaven z těžby
1944 po vyčerpání ložiska byla těžba lepidolitu v Rožné ukončena
1945 19.5. byl vydán dekret presidenta republiky o správách dolů v Československu
1945 23.5. byl cínový důl v Rolavě předán bývalým německým ředitelem Schranzem státní správě
1945 8.9. byl vydán vládní výnos o přestěhování Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy
1945 12.11. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Kohinoor v Lomu u Mostu, zahynulo 52 havířů
1945 19.11. vypukl rozsáhlý požár na provozních budovách dolu Julius v Zastávce u Brna
1945 byl uzavřen důl Marie II v Lomu u Mostu
1945 byl uzavřen důl Nová Naděje v Košťanech na Teplicku
1945 byl uzavřen důl Václav II v Řetenicích na Mostecku
1945 byl uzavřen důl Josef v Třemošné na Plzeňsku
1945 byla uzavřena štola Bohumír ve Vrapicích na Kladensku
1945 byla uzavřena jáma Engert v Kladně
1945 byla uzavřena jáma Jindřich v Jedomělicích na Slánsku
1945 byla uzavřena jáma Vojtěch v Hřešicích na Kladensku
1945 byly uzavřeny jámy Marta a Václav v Nýřanech na Plzeňsku
1945 byl uzavřen důl Masaryk v Týnci ny Plzeňsku
1945 byly uzavřeny dědičná štola a jáma Šarlotka v Oslavanech
1945 byla uzavřena jáma Lipold v Dolním Rychnově na Sokolovsku
1945 byl uzavřen důl František Erhard v Hrobu na Mostecku
1945 byl zastaven důl Arnošt v Žichlicích na Mostecku
1945 byl důl Betina v Doubravě u Orlové přejmenován na důl Doubrava
1945 cínový důl v Přebuzi přešel pod správu RTD Příbram
1945 důl Mauritius v Hřebečné převzaly RTD Příbram, po provedeném průzkumu bylo ložisko opuštěno
1945 26.-27.8. jáchymovské doly byly prohlédnuty skupinou sovětských důstojníků vedenou generálem Michailovem a plukovníkem Alexandrovem
1945 28.-30.8. byla provedena prohlídka jáchymovských dolů V. Zoubkem a J. Koutkem ze Státního geologického ústavu
1945 11.9. 15:30 ruské vojsko v počtu 60 mužů s vyšším důstojníkem obsadilo doly Svornost, Werner a Štolu saských šlechticů v Jáchymově
1945 1.10. pro ministra průmyslu byla vypracována neautorizovaná zpráva o báňsko-historických a ložiskových poměrech Jáchymovska
1945 8.10. mezi zástupci ministerstva národní obrany, financí a zahraničního obchodu proběhla meziresortní porada o obnovení výroby radia
1945 14.10. do SSSR bylo z Jáchymova odvezeno 37 012 kg uranových barev
1945 29.10. do SSSR bylo z Jáchymova odvezeno 9 725 kg uranových koncentrátů
1945 23.11. byla podepsána “Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Československé republiky o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Českoslovesku, obsahujících radium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik”
1945 hrudkovací pec v Králově Dvoře byla uvedena do uspokojivého provozu
1945 v srpnu bylo zahájeno čerpání vody, která po útěku německého vedení dolu zatopilo důl Jiří v Krákořicích u Medlova
1945 v říjnu byla vyčrpána voda z dolu Robert v Hlásnici, zatopeného stejně jako důl Jiří u Medlova
1945 v říjnu byla obnovena těžba v dole Jiří v Krákořicích u Medlova
1945 byla dočasně zastavena těžba grafitu ve Velkém Tresném
1945 těžba zlata v Libčicích u Nového Knína byla zastavena
1945 byl zahájen průzkum barytového ložiska Pernarec
1945 21.5. předseda Národního výboru Jáchymov oznámil Ústřední správě státních báňských a hutních závodů v Praze, že původní zaměstnanci Báňského ředitelství v Jáchymově byli přinuceni nadále k výkonu služby a k odpovědnosti za chod závodu
1945 26.6. Státní báňské ředitelství v Jáchymově sdělilo Revírnímu báňskému úřadu v karlových Varech, že vrchní báňský správce ing. Jaroslav Pacák byl přidělen k přechodnému výkonu služby v Jáchymově
1945 19.6. závodní Václav Hoška provedl přejímku dolu Werner v Jáchymově
1945 12.7. v Jáchymově bylo na dolech zaměstnáno 122 zaměstnanců, podnik vlastnil jedno auto a jeden koňský potah se dvěma vozy
   
1946 7.3. byl založen n.p. Jáchymovské doly
1946 byl zahájen průzkum v Jáchymově, Horním Slavkově a Příbrami
1946 17.7. byl důl Jan v Karviné přejmenován na důl President Beneš
1946 17.7. byl důl Hlubina v Ostravě-Vítkovicích přejmenován na důl Laušman
1946 17.7. byl důl Anselm v Ostravě-Petřkovicích přejmenován na důl Masaryk I
1946 17.7 byl důl Oskar v Ostravě-Hošťálkovicích přejmenován na důl Masaryk II
1946 17.7. byl důl Terezie přejmenován na důl Petr Bezruč
1946 17.7. byl důl Michal v Ostravě-Michálkovicích přejmenován na důl Petr Cingr
1946 17.7. byl důl František v Horní Suchě přejmenován na důl Klement Gottwald
1946 17,7, dyl důl Hohenegger v Karviné přejmenován na důl 1. máj
1946 8.12. byl důl Hubert v Ostravě-Hrušově přejmenován na důl Stachanov
1946 8.12. byl důl Luis v Ostravě-Vítkovicích přejmenován na důl Generál Jeremenko
1946 8.12. byl nově budovaný důl b Ostravě-Heřmanicích pojmenován důl Generalissimus Stalin
1946 20.12. vypukl důlní požár ve Východní bani v Handlové, zahynulo 52 havířů
1946 byla ukončena těžba uhlí u Velké Trni na Zemplínsku
1946 byly na Plzeňsku uzavřeny následující doly: Tereza v Břasech, Zdeněk v Mostišti, Eliška I v Chlumčanech, Karel v Kamenném Újezdě, Josefa v Chrašťovicích, Anna v Senci, Kateřina v Kříži, František ve Stupně, Václav v Kamenném Újezdě, Krimich I v Nýřanech, Prokop v Doubravě, Matylda v Břasech, Dobré Štěstí v Dobřanech, Jiří v Přívěticích, Prkénka ve Vejvanově, Ferdinand v Chomli, Prokop ve Vejmanově a Antonín v Mirošově
1946 byly na Kladensku uzavřeny následující doly: Dominik v Lužné, štola Bohemia v Minicích, Mila I a II v Ostrovu, Anna a štola Lorenc v Hřešicích, Union v Srbči a Humboldt, Herkules a Václav v Přerubenicích
1946 byly v Severočeskén hnědouhelném revíru uzavřeny následující doly a lomy: Markéta I a II v Srbicích, Marie v Modlanech, Emanuel v Srbicích, Florián III v Trnovanech, Bihl v Dolním Háji, Britania III v Proboštově a Concordia v Želánkách
1946 byl uzavřen důl Eliška v Týně na Sokolovsku
1946 z Hlavní šachty cínového dolu v Přebuzi byl zahájen průzkum na uranovou mineralizaci a důl přešel pod správu Jáchymovských dolů, n.p.
1946 cínový důl v Rolavě byl po geologickém průzkumu uzavřen
1946 byly zahájeny průzkumné práce Jáchymovských dolů v Horním Slavkově na žíle Zdař Bůh, byly zde vyraženy šachty číslo 1 a 2
1946 20.11. českoslovenští členové čs.-sov. komise ministru Laušmanovi doporučili přijmout do Jáchymova 2000 pracovníků ze SSSR
1946 13.11. českoslovenští členové čs.-sov. komise požadují ponechat v Československu 10 % těženého uranu
1946 9.12. byla podána zpráva o slabé uranové mineralizaci na vyzmáhaném štolovém obzoru dolu Štěstí-Radost v Sejfech u Horní Blatné
1946 Správa kutacích prací Jáchymovských dolů zahájila zmáhání štoly Tří králů v Abertamech
1946 15.8. čs.-sov. komise schválila revizní práce u Rolavy a Vejprt
1946 31.12. čs.-sov. komise rozhodla o vyslání skupiny geologů ze SSSR pro průzkum okolí Jáchymova
1946 byla zřízena Geologická služba Jáchymovských dolů
1946 byl ukončen průzkum jílovských zlatodolů a doly byly předány do těžby
1946 byl proveden nový geologický průzkum grafitového ložiska Koloděje nad Lužnicí
1946 podle projektu ing. M. Hály byla zahájena nová otvírka dolu Roudný
   
1947 byl důl Gabriel v Karviné přejmenován na důl UNRRA
1947 30.3. byl důl František v Ostravě-Přívoze přejmenován na důl Generál Svoboda
1947 1.7. byla zaražena baňa Háj
1947 byla ukončena těžba uhlí v Čekanovicích na Slovensku
1947 byly uzavřeny doly Antonín v Mirošově, Barbora ve Vranově a Liewald v Břasech Na Plzeňsku
1947 byl uzavřen důl Ignác v Hostoryjích na Kladensku
1947 byl uzavřen důl Bedřich ve Svatavě na Sokolovsku
1947 7.9. byl důl Ignát v Ostravě-Mariánských Horách přejmenován na důl Jan Šverma
1947 byly uzavřeny doly a lomy Svoboda II v Zalužanech, Václav v Lahošti, Washington II v Třebušicích na Mostecku a Leontýna v Duchcově

1947

byly demontovány těžní věže na dolech Adolf, Jiří, Robert, Zadní Újezd v železorudném revíru na Uničovsku
1947 byla provedena likvidace cínového dolu v Přebuzi
1947 bylo demontováno zařízení úpravny dolu v Rolavě
1947 5.2. ing. V.Kovář projednal s ing. V.Daškievičem cenu za dodávaný jáchymovský uran a hodnotu dolové podstaty
1947 21.1. byla podána zpráva o průzkumu štoly Gotthold mezi Potůčky a Božím Darem
1947 1.1. výpočtem zásob bylo na Jáchymovsku stanoveno v dolech 142,5, t celkových zásob uranu
1947 na závod Krušná Hora byly dopraveny dva pneumatické nakladače Eimco a nakladač Sullivan
1947 v červenci byl uzavřen důl XII Dolu VIII Krušná Hora pro nedostatek horníků, těžba již nebyla obnovena
1947 byla ukončena těžba na dolech Adlolf, Jiří, Robert a Barbora u Medlova pro nízkou kvalitu rudy
1947 v Příbrami začala pracovat první skupina kolektorů Jáchymovských dolů Jáchymov pod vedením A.I.Zubova
1947 byla obnovena těžba grafitu ve Velkém Tresném Tuhovými doly Netolice, n.p.
   
1948 21.8. byl důl Klement Gottwald v Horní Suché pžejmenován na důl President Gottwald
1948 byla ukončena těžba lignitu v Mydlovarech na Českobudějovicku
1948 byl uzavřen uhelný důl v Malých Stracinách na Slovensku
1948 na Sokolovsku byly uzavřeny následující doly: Anna v Novém Sedle, Erika III, Bedřich, Boží požehnání a Felicián v Novém Rychnově, Eleonora, Eleonora-Antonín a Gustav II v Citicích
1948 byly zastaveny doly Patria I v Chudeřicích, Patria II v Horním Litvínově a Washington I v Třebušicích na Mostecku
1948 byly zastaveny doly Beáta v Lánech a Lísek v Lísku na Kladensku
1948 od tohoto roku až do roku 1955 byly otevřeny v okolí Jáchymova nové uranové doly Leopold, Tomáš, Panorama, Plavno, Popov, Rovnost II, Adam, Eva, Eliáš Eduard, Barbora a Abertamy
1948 poslední těžní žentour z jámy Josef v Jáchymově byl převezen do hornického muzea v Kutné Hoře
1948 v Horním Benešově byl zahájen vrtný průzkum na baryt a ložiska barevných kovů
1948 bylo zahájeno hloubení šachet číslo 3 a 4 na dobývacím prostoru ložiska Horní Slavkov II úseku Barbora
1948 na dobývacím prostoru Ležnice byla zaražena šachta číslo 5
1948 1.1. výpočtem zásob bylo na Jáchymovsku stanoveno v dolech 167,5 t celkových zásob uranu
1948 v Jáchymovském revíru bylo za tento rok vytěženo 67,4 t uranu
1948 z Mořiny byl dodán na závod Krušná Hora hrablový nakladač Joy pro nakládání drobné rudy
1948 bylo rozhodnuto o výstavbě druhé hrudkovací pece v Králově Dvoře
1948 od tohoto roku probíhal střídavě geologický průzkum okolí Medlova
1948 v kolektorských pracech v Příbrami pokračovala samostatná jednotka Jáchymovských dolů Jáchymov, tzv. K-2, pod vedením A.G.Stěpanova
1948 pro těžbu uranu byly zaraženy š.č. 1 a 2 v Lešeticích a š.č. 3 v Kamenné
1948 byla založena geofyzikální laboratoř v Jáchymově
1948 byla zahájena prorážka slepé šachty Albert na povrch pod novým názvem Aleška
   
1949 1.2. byl důl Laušman v Ostravě-Vítkovicích přejmenován na důl Hlubina
1949 12.2. nastala exploze třaskavých plynů na dole Doubrava, zahynulo 24 havířů, důl byl uzavřen až do 10.10.1950
1949 9.9. byl vyhlášen Den horníků u příležitosti 700 let od vydání jihlavského horního práva
1949 8.10. byl důl Suchá v Suché přejmenován na důl Dukla
1949 byla na dole Bohutín II vybudována železobetonová těžní věž
1949 byla zmáhána štola Bohumír a Jana v Jivce
1949 byly zastaveny doly Bohemia v Sokolově, lom Lota-Marie ve Světci, Arnošt-Ludmila, Ilsa a Gustav na Sokolovsku
1949 byl zastaven důl Kreysa v Nýřanech na Plzeňsku
1949 byl zastaven důl Baška v Břasech na Plzeňsku
1949 byly zastaveny doly Belšánka v Lužné a Jiřina v Pochválově na Rakovnicku
1949 byly uzavřeny důl Petr a Pavel v Nechvalicích a lom Fortuna v Komořanech na Mostecku
1949 byla zastavena těžba uhlí v Obytcích na Slovensku
1949 na dobývacím prostoru Horní Slavkov IV byla založena š.č. 6 a štola Svatopluk
1949 byl zahájen geologický průzkum v dobývacím prostoru Horní Slavkov II a hloubení šachty číslo 7
1949 byl zahájen geologický průzkum na uranové zrudnění v úseku Krásný Jez
1949 1.1. výpočtem zásob bylo na Jáchymovsku stanoveno v dolech 263,2 t celkových zásob uranu
1949 1.5. v příbrami byla zřízena nová organizace Jáchymovských dolů Jáchymov, Báňský inspektorát č. VII
1949 1.7. vznikl závod manganorudné a kyzové závody Chvaletice, národní podnik
   
1950 4.6. byl důl UNRRA v Karviné přejmenován na důl A. Zápotocký
1950 15.10.nastal výbuch třaskavých plynů na dole Michálka v Ostravě-Michálkovicích, zahynulo 23 hornických učňů a 15 havířů
1950 byly otevřeny doly Slatinka a Bukovec na Slovensku
1950 byly uzavřeny doly Etna ve Lhoticích, Jaroslav v Újezdu a Svatopluk v Mydlovarech na Českobudějovicku

1950

byly na Plzeňsku uzavřeny následující doly: Ferdinand II a Těžní jáma v Chomli, Karel v Kamenném Újezdě, Eliška a Máj v Chlumčanech, Kateřina a František v Břasech, Kreysa II v Bukové a Sv. Kříž v Újezdu u Radnic
1950 byla zahájena výstavba znovuotevřeného dolu Turkaňk u Kutné Hory
1950 byla ukončena těžba zlatých a stříbrných rud v Hodruši
1950 bylo započato se znovuotvírkou stříbrských dolů Leo, Oberlangenzug, Frischglück
1950 byla obnovena těžba skarnového ložiska Na černé rudě u Malešova
1950 byla vyzmáhána štola Václav u obce Proseč na Pelhřimovsku
1950 zahájena ražba š.č. 9 UD Příbram
1950 na grafitovém ložisku v Bližné byl zahájen geologický průzkum
1950 v Horním Benešově bylo vrtným průzkumem nalezeno ložisko barevných kovů
1950 v Horním Slavkově byla založena šachta číslo 8 pro otvírku žil P-9 a P-9b
1950 bylo zahájeno hloubení šachet číslo 11 a 15 v dobývacím prostoru Horní Slavkov II závodu Pichtová hora
1950 v Horním Slavkově byl ukončen průzkum na štole Barbora-jih a bylo zahájeno hloubení šachet číslo 9 a 10 závodu Barbora - jih
1950 byla založena štola číslo 1 a šachty číslo 13 a 16 závodu Bošířany u Horního Slavkova
1950 byla zahájena těžba grafitu v Kolodějích nad Lužnicí
1950 1.1. byl zřízen národní podnik Železnorudné doly Nučice
1950 1.1. k Dolu VIII Krušná Hora byl přičleněn Důl VII Hrouda ve Zdicích se samostatným úsekem v Černíně
1950 pro těžbu urany byly zaraženy š.č. 4 v Lešeticích, š.č. 5 a 6 v Brodě a š.č. 7 a 8 v Brodu
1950 v Chvaleticích byla zhaájena výstavba úpravny pyritických břidlic
1950 byl zahájen průzkum železorudného ložiska Ejpovice
1950 Báňské inspektoráty Jáchymovských dolů byly rozděleny se závody takto:
 • I - Jáchymov - Rovnost, Svornost, Leopold
 • II - Eliáš - Eliáš, Eva, Eduard, Barbora
 • III - Mar. Lázně
 • IV
 • V - Bratrství - Bratrství, Klement, Plavno
 • VI - H. Slavkov - Zdař Bůh, Barbora, Ležnice, Vlčí, Pichtova hora, Barbora Jih, Bošířany, Zadní Chodov, Litrbachy
 • VII - Příbram - Jih, Střed, Sever
 • od roku 1951 - Východ, spojen Jih a Střed
 • od roku 1952 - Heřmaničky
 • od roku 1953 - Bytíz
 • od roku 1954 - Kamenná
 • VIII - Gravitační úpravny Bratrství a Eliáš
 • IX - Chemická úpravna Nejdek
 • X - Trutnov - Stachanov, Rybníček / později Krkonoše (Přehrada, Labská, Medvědín)
1950 byla založena průzkumná skupina Jáchymovských dolů pro oblast Vrchlabí