Rok Událost
1900 11.1. při přetržení těžního lana na dole Jan-Maria ve Slezské Ostravě zahynulo 8 havířů, 5 bylo těžce zraněno
1900 8.8. vyhořela jáma Lill u Příbrami, důl byl uzavřen a provoz nebyl obnoven
1900 19.9. nastal výbuch třaskavých plynů a uhelného prachu na dole Frischglück ve Vernéřicích na Mostecku, zahynulo 60 havířů
1900 13.11. nastal výbuch třaskavých plynů a uhelného prachu na dole Pluto v Louce u Mostu, zahynulo 18 havířů, 4 byli těžce zraněni
1900 došlo k průvalu vod do hlavní těžní šachty Rákošbaně ve Spišsko-gemerském Rudohoří na Slovensku
1900 byla nasazena brázdička Ingersoll na dole Betina v Doubravě
1900 byly založeny Hornicko-hutnické listy
1900 byl postaven první elektrický těžní stroj na Slovensku ve Slovinkách
1900 byl odvrtán první průzkumný vrt na ropu u Hodonína
1900 bylo objeveno ložisko magnezitu v Dúbravském masívu
1900 bylo objeveno ložisko magnezitu u Lubeníku a Anagu
1900 byla založena nová dědičná štola Alžběta ve Slovinkách
1900 byl založen důl Richard v Hředlech na Rakovnicku
1900 byl založen důl Václav v Porubě
1900 byl založen důl Kateřina v Radvanicích
1900 byly založeny doly František a Simson na Rosicku
1900 byla zahájena těžba na dole Antonín-Eleonora v Sedlci
1900 vypukla generální stávka horníků v Rakousku-Uhersku
1900 bylo instalováno první elektrické čerpadlo v Kremnici
1900 byla zpřístupněna důlní expozice v Městském museu v Banské Štiavnici
1900 byla zahájena těžba na dole Žofie v Bukovanech na Hodonínsku
1900 majitel mladějovského dolu Gerhard Mauwe uzavřel smlouvu s Lichtensteinem o povolení těžby lupku na dalších 10 let
1900 v Rožanech bylo při kopání studny nalezeno nikl-měděné zrudnění
   
1901 1.5. byl zastaven provoz dolu Svornost v Jáchymově
1901 17.5. vypukla generální stávka horníků v Českých zemích
1901 24.6. byla zavedena devítihodinová pracovní směna a známková kontrola lidí ve směně
1901 bylo obnoveno dobývání mědi v Kraslicích
1901 byla zavedena první benzolová lokomotiva v OKR na dole Hlubina v Moravské Ostravě
1901 byla založena Unie horníků
1901 byl založen důl Jan v Mariánských Račicích
1901 byla zahájena těžba na dole Moravia v Lužici na Hodonínsku
1901 byla zastavena těžba dolu Na Ptáku u Kutné Hory
1901 byla zastavena těžba na dole Josefi v Bohdašíně na Trutnovsku
1901 byl zaražen úpadní otvírkový překop na dole Kateřina v Radvanicích v Podkrkonoší na výchozu 4. sloje
1901 byl nasazen první sloupový brázdící stroj na dole František v Ostravě
1901 byl nasazen první kolový brázdící stroj na jámě Luis v Ostravě-Vítkovicích
1901 firma Bleichert zahájila výstavbu lanovky od štoly Rochus do úpravny lupku v Mladějově
1901 jáchymovské doly Svornost a Josef byly odstaveny z těžby a zatopeny po úroveň Danielského obzoru
1901 nálezce Herberg založil těžařstvo pro dobývání niklových a měděných rud v Rožanech
1901 byl opět zahájen provoz železorudného dolu Fischer v Mezilesí u Přísečnice
   
1902 14.1. nastal průval vod ze stařin na dole Jupiter v Komořanech na Mostecku, zahynule 43 havířů
1902 27.1. nystal výbuch třaskavých plynů na dole Doblhof III v Modlanech u Ústí nad Labem, zahynul 1 havíř
1902 21.2. se uvolnila svorka závěsu těžní klece na dole Hohenegger v Karviné, zahynulo 5 havířů
1902 9.4. nastal průval vod do hloubení jámy Bedřich v Ostravě-Zábřehu, zahynuli 3 havíři
1902 11.4. nastal zápar uhlí ve 29 sloji na dole Gabriela v Karviné, 12.4. při uzavírání požárních hrází nastal výbuch, při kterém zahynulo 15 havířů, 13.4. nastal další výbuch, který úplně zničil těžní věž a budovu, tentokrát bez obětí na životech
1902 30.4. nastal výbuch třaskavých plynů a vznikl požár na dole Doblhof III v Modlanech u Ústí nad Labem, zahynulo 12 havířů a 3 byli těžce raněni
1902 byl zaveden parní pohon ventilátorů v Rožňavě
1902 bylo objeveno ložisko magnezitu u Lovinobaně na Slovensku
1902 A. Heinzel otevřel Jánskou šachtu na těžbu barytu v Horním Benešově
1902 byla zavedena vrtací kladiva v Nové jámě v Orlové
1902 byla zahájena těžba barytu v Horním Benešově
1902 nastal výbuch třaskavých plynů na větrní jámě č. 1 dolu Gabriela v Karviné, zahynulo 6 havířů, 2 byli těžce zraněni
1902 vypukl požár na dole ve Smolníku
1902 byl založen důl Hedvika v Ervěnicích na Mostecku
1902 byla hloubena větrní jáma Jan v Petřvaldu
1902 byl zrušen důl Heinrich v Lužici na Hodonínsku
1902 byl zastaven důl Josefi v Bohdašíně na Trutnovsku
1902 J. Hrabák vydává “Hornictví a hutnictví v království českém”
1902 v Mladějově byla dokončena stavba lanovky od štoly Rochus k úpravně lupku
   
1903 10.6. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan II v Mariánských Račicích, zahynuli 3 havíři
1903 byla zaražena štola Matejka v Čučme u Rožňavy
1903 byl založen vrt na ropu u Bojkovic na Uherskobrodsku
1903 byl otevřen první lignitový důl ve Velkém Krtiši
1903 byla hloubena větrní jáma dolu Václav v Porubě
1903 byla hloubena jáma Jindřích u Pichova na Slánsku
1903 bylo instalováno první elektrické čerpadlo v Banské Štiavnici
   
1904 31.7. byla Báňská akademie v Příbrami přejmenována na Vysokou školu báňskou
1094 10.9. bylo obnoveno dolování na zlatodole Roudný
1904 byl navrtán zemní olej u Louky ve Slezsku
1904 byl založen důl Laura v Rynholci na Kladensku
1904 byl založen důl Jan Křtitel v Hředlech na Rakovnicku
1904 bylo zastaveno dolování na Kaňku u Kutné Hory
1904 byl založen Tmavý důl u Malých Svatoňovic
1904 byla zavedena příklepová vrtací kladiva Flottmann ve Smolníku
1904 prodali dědicové J. Wanga jílovské doly
1904 byly vydána norma upravující činnost Báňské záchranné služby a byly stanoveny zásady při zdolávání důlních požárů
1904 byla zaváděna příklepová vrtací kladiva Flottmann na jámě Oskar v Ostravě-Petřkovicích
1904 Gerhard Mauwe koupil v Mladějově statek a postavil zde další 3 pece na pálení lupku
1904 odstavené doly na zinek a olovo v Nové Vsi u Rýmařova odkoupila od firmy Königs und Laurahütte firma Šebek z Plzně
   
1905 30.7. nastal výron dusivých plynů na Salmovské šachtě č. VII ve Slezské Ostravě, zahynulo 13 havířů
1905 20.12. vznikl důlní požár, který způsobil také výbuch plynu na dole Helena v Novém Sedle na Sokolovsku, zahynulo 19 havířů
1905 byl založen důl Jindřich v Jedomělicích na Slánsku
1905 byl založen železorudný důl v Chrustenicích
1905 byla hloubena druhá větrní jáma Veverka pro Novou jámu v Lazech
1905 byl uzavřen důl Caroli ve Slaném
1905 byl proveden první důkladný chemický a radiační rozbor jáchymovských vod
1905 byly v OKR zaváděny kolové brázdící stroje typu Jeffrey a Diamond
1905 byl postaven elektrický těžní stroj na dole Hlubina v Karviné
1905 se začala v OKR zavádět sbíjecí kladiva
1905 František Šafránek zahájil dobývání chromitu u Drahonína u Nového Města na Moravě
1905 byl proveden průzkum ložiska železných rud Chrustenice od povrchu do úrovně 8. Patra a bylo zajájeno povrchové dobývání železných rud
1905 lepidolitové doly v Rožné byly obcí pronajaty novému těžařstvu, které zahájilo drobnou těžbu
1905 Krásensko-slavkovské těžařstvo cínových a wolframových dolů odkoupilo důl Marie Krásenská v Krásně a zahájilo zmáhání Pluhovy štoly v Horním Slavkově
   
1906 byla hloubena větrní jáma č. 2 dolu Ignát v Ostravě-Mariánských Horách
1906 byly činěny první pokusy s dopravními nátřasnými žlaby na dole Luis v Ostravě-Vítkovicích, kde také byly vynalezeny a zkonstruovány
1906 byl zkonstruován dýchací přístroj Aerolith, první s kapalnými vzdušninami
1906 vypukla mzdová stávka horníků
1906 byla zahájena těžba na Tmavém dole u Malých Svatoňovic
1906 byly zavedeny elektrické ventilátory na dole v Železníku na Slovensku
1906 byla zavedena magnetická separace v úpravně na Máriahute v Žekarovcích
1906 byl zahájen lázeňský provoz v Jáchymově
1906 byla postavena první flotační úpravna typu Elmore v Pezinku
1906 na šachtě Marie Krásenská v Krásně byl postaven parní těžní stroj
1906 Karel Häusher zahájil vyhledávání cínu v okolí Přebuzi, Rolavy a Jelení
1906 jáchymovský pekař Kühn zřídil první vanové lázně, první oficiálně uznaný “lázeňský dům” v Jáchymově
1906 nové těžařstvo vyhloubilo v Rožanech šachtu do hloubky 72 m a provádělo průzkum na nikl-měděné rudy
1906 doly v Horním Slavkově a Krásně přešly na těžařstvo Bohemia Mining Corporation Ltd.
1906 v Krásně u dolu Marie Krásenská byla zahájena výstavba úpravny cínových a wolframových rud
   
1907 26.9. nastal průval vod do dolu Jan v Otvovicích na Kladensku, zahynulo 6 havířů
1907 1.12. začalo hloubení větrní jámy Barbora v Karviné
1907 byla zahájena výroba radia v Jáchymově
1907 byl založen důl Amalia IV ve Světci na Mostecku
1907 bylo zahájeno hloubení jámy Odra v Ostravě-Přívoze
1907 byla zahájena těžba na dole Konkordia v Novém Sedle na Sokolovsku
1907 byl založen důl Austria v Karviné
1907 byly zavedeny karbidové lampy v dolech na Spišsko-Gemerském rudohoří
1907 byly hlášeny nálezy magnezitu u Ochtinné na Rožňavsku a u Bankova u Košic
1907 bylo zahájeno dobývání grafitu u Šlovic na Rakovnicku
1907 byla založena první báňská záchranná stanice na Kladensku na dole Jan v Libušíně
1907 byla zahájena těžba magnezitu v Bankově u Košic
1907 5.8. byly zahájeny kutací práce na zlato v Újezdci u Bělčic, byly zaraženy 4 kutací šachtice
1907 4.12. byla zaražena štola Barbora na těžbu zlata v Újezci u Bělčic
1907 důlní majetek železnorudného dolu v Malešově přešel na Augustina Těšitele a Antonína Klímu
1907 ve Velkém Tresném byly odkryty dvě grafitové sloje, Hlavní a Podložní
   
1908 25.3. bylo zahájeno hloubení těžní jámy Barbora v Karviné
1908 23.6. bylo vydáno nařízení o zřizování Ústředních báňských záchranných stanic pro uhelné doly
1908 21.9. nastal výbuch plynů na dole Frischglück ve Vervéřicích u Ústí nad Labem, zahynuli 2 havíři
1908 byla v OKR zavedena na dolech sbíjecí kladiva a zaváděny první řetězové lanovky v důlní dopravě
1908 byla postavena koksovna na dole František v Ostravě-Přívoze
1908 byla založena koksovna na dole Václav v Porubě
1908 byl založen pozdější Masarykův jubilejní důl v Červeném Újezdě na Plzeňsku
1908 byl založen důl Otakar v Košťanech na Teplicku
1908 byl poprvé využit železobeton jako chodbová výstuž na Slovensku, na Šrobárově štole dolu Železník
1908 byla zahájena výstavba manganového dolu v Kišovcích u Popradu
1908 byla nasazena první pneumatická lokomotiva v OKR
1908 na Nové jámě v Lazech byl nasazen první pojízdný tyčový brázdící stroj
1908 byla nasazena benzinová důlní lokomotiva na štole Rochus v Rudňanech
1908 byl uzavřen důl Luisa na Slánsku
1908 bylo založeno Národní technické museum v Praze
1908 bylo zahájeno hloubení těžní jámy č. II dolu Gabriela v Karviné
1908 ukončena těžba grafitu u Sychotína u Olešnice
1908 byl zahájen novodobý geologický průzkum na grafit v Bližné nově zaraženou šachticí
1908 Karel Häusler založil těžařstvo společně s vídeňskou bankou Franz Kapun und Co.
   
1909 byla zaražena štola Gabriela v Čučme na Slovensku
1909 byl hlášen nález magnezitu v Ružiné na Slovensku
1909 byl založen uhelný důl v Handlové
1909 Karel Häusher zahájil na návrší Schmidtenberg u Přebuzi hloubení dolu Frischglück do hloubky 28 metrů (důl byl lidově nazván Karlova šachta)
1909 průzkumné a těžební práce v grafitovém dole v Bližné byly pro velký přítok vody (400 l/min) zastaveny
1909 15.4. bylo zahájeno hloubení úklonné těžní jámy do hloubky 32. patra - tzv. Stará šachta - na ložisku Chrustenice
1909 byly po přerušení v době hospodářské krize obnoveny těžební práce na Krušné Hoře na Dole číslo VIII Pražské železářské společnosti
1909 17.9. Karel Häusler obdržel propůjčku na dvě dolové pole nazvané Spojené důlní míry Boží požehnání I - IV a V - VIII v Rolavě
   
1910 byl založen železorudný důl č. VII ve Zdicích
1910 Pražská železářská společnost převzala báňský majetek České montánní společnosti
1910 bylo obnoveno dolování železné rudy u Chvaletic
1910 byl zastaven důl Bresson na Kladensku
1910 bylo zastaveno hloubení jámy Bedřich v Ostravě-Zábřehu pro nezvládnutelné přítoky detritových vod
1910 bylo založeno Hornicko-hutnické muzeum v Rožňave
1910 8.10. nastal výbuch plynů na dole Mayrau ve Vinařicích na Kladensku, zahynul 1 havíř
1910 byla ukončena těžba vápence v Kolowratově štole u Lorety u Klatov
1910 byla zaražena jáma dolu Rudná v Rožňavě
1910 Jáchymov se stal monopolním výrobcem radia
1910 Jakub Janschik prováděl na grafitovém ložisku v Kolodějích nad Lužnicí sondování pomocí mělkých vrtů
1910 bylo na Dole VIII Krušná Hora zahájeno zmáhání Dědičné štoly František a pokládka nových kolejí
1910 v exekuční dražbě zakoupil důl Marie Krásenská v Krásně Max Ahrend z Berlína
   
1911 byla hloubena jáma Vrbice ve Vrbici u Hrušova
1911 byl založen důl Erzherzog Franzschacht v Horní Suché
1911 byl založen Svaz horníků
1911 byl založen důl Ludmila v Hředlech na Rakovnicku
1911 byl založen důl Anna v Rynholci na Kladensku
1911 bylo obnoveno dolování železné rudy v Krušné hoře u Berouna
1911 Ústřední záchranná stanice dolu Severní dráhy Ferdinandovy byla první úředně schválenou ústřední stanicí v OKR
1911 byla zahájena těžba v dole Bohemia v Královském Poříčí na Sokolovsku
1911 byl založen Chlívecký důl na Trutnovsku
1911 na Dole VIII Krušná Hora byla u Dědičné štoly František postavena lokomobila s kompresorem pro pohon vrtacích kladiv
1911 1.11. závodním dolu Krušná Hora byl jmenován ing. Jiří Schistek
   
1912 byla objevena ložiska magnezitu u Rovné na Bardějovsku na Slovensku
1912 vypukla velká stávka horníků
1912 bylo zahájeno hloubení dolu Habsburg v Petřvaldu
1912 byla zahájena těžba na dole Josef-Jan v Pile u Karlových Var
1912 byla zahájena těžba na dole Štěpánka v Bohutíně
1912 byla zahájena těžba na dole Ludvík v Ostravě-Radvanicích
1912 vypukla stávka svatoňovických horníků
1912 v Újezci u Bělčic byly zahájeny těžební práce na zlato
1912 důl Mauritius v Hřebečné byl zakoupen belgickou společností
1912 lignitové doly v Kamenném újezdě přešly do vlastnictví firmy Dennewitz, která obnovila strojní vybavení, vybudovala železniční vlečku a pásovou třídírnu
1912 byla zahájena výstavba betonových zásobníků na rudu v prostoru dnešního závodu Dolu VIII Krušná Hora
1912 na Dole VIII Krušná Hora byly přeraženy štoly Barbora a Dědičná štola Josef v erárním poli, přejmenovaná na štolu Zdenko
1912 důl Marie Krásenská v Krásně získalo anglické těžařstvo Elisabeth
1912 v Obecnici u Příbrami byla zaražena průzkumná šachta Bohaté naděje
   
1913 2.4. nastal výbuch plynů na dole Doblhof v Modlanech u Ústí nad Labem, zahynul 1 havíř
1913 23.4. nastal výbuch plynů na dole Nelson v Nové Vsi u Mostu, zahynuli 2 havíři, 8 bylo těžce zraněno
1913 3.8. nastal výbuch plynů na dole Julius II u Mostu, zahynuli 3 havíři, 3 byli těžce zraněni
1913 12.12. při přetržení lana na dole Ema ve Slezské Ostravě zahynulo 7 havířů
1913 byl zahájen provoz elektrárny na dole František v Ostravě-Přívoze
1913 byl založen důl Václav v Mutějovicích na Rakovnicku
1913 byl založen naftový vrt v Gbelích
1913 byl hlouben důl Waněk u Kamenných Žehrovic na Kladensku
1913 jílovské doly koupil L. Péré
1913 na dole Rovnost v Jáchymově byl postaven elektrický těžní stroj
1913 se v Jáchymově začaly používat pneumatické vrtačky a sbíječky
1913 bylo postaveno pístové čerpadlo na elektrický pohon na dole Svornost v Jáchymově
1913 byl postaven první elektrický těžní stroj zabudovaný v těžní věži v českých zemích na dole Kukla v Oslavanech
1913 bylo v Mladějově vytvořeno těžařstvo “Fürst Lichtenstein’sche Kohlen- und Tohwerke G.m.b.H. in Blosdorf” pro těžbu uhlí a lupku
1913 byla zahájena ražba úklonné jámy Vilém (13,5 o) v prostoru závodu Krušná Hora
1913 byla zaražena štola August do Josefského ložiska DOLU VIII Krušná Hora
1913 byla zaražena štola Elsa do Protilehlého ložiska Dolu VIII Krušná Hora
1913 byly dokončeny měřičské práce pro stavbu lanovky z Krušné Hory do Králova Dvora
1913 železnorudný důl v Malešově přešel na Pražskou železářskou společnost
1913 byla ukončena těžba železných rud na dole Fischer v Mezilesí u Přísečnice
1913 byla stržena kotelna Augustova dolu v Drkolnově u Příbrami
   
1914 byl založen důl Anna v Hřešicích
1914 byl založen důl Barbora I v Lužné
1914 byly zastaveny doly Kübeck, Thienfeld a Barré na Kladensku
1914 byly činěny pokusy s obnovou dolování v Novém Kníně
1914 bylo postaveno těžní zařízení pro jízdu mužstva na Cínovci, začal se zde používat dynamit pro trhací práci a na úpravně byly postaveny přebírací pásy
1914 v Rudňanech se začal používat zkapalněný vzduch pro trhací práce
1914 byly sloučeny doly Jakub, Vilém a Hermeneglid ve Slezské Ostravě v jediný závod Důl Zárubek
1914 bylo zahájeno povrchové dobývání lignitu na dole Moravia v Lužici na Hodonínsku
1914 byl založen Slepý důl u Malých Svatoňovic
1914 byla na Slovensku založena Ústřední záchranná báňská stanice pro uhelné doly
1914 na dole Anna na Březových Horách byl vybudován nový parní stroj Breitfeld - Daněk
1914 Ferdinand Markup částečně vyzmáhal jednu štolu pod Křížovkou v Horách Matky Boží, těžba nebyla zahájena
1914 na lignitovém dole v Kamenném Újezdě byla vybudována sušárna uhlí
1914 na Dole VIII Krušná Hora byla zahájena ražba hlavního překopu na 24. Patře do ložisek Bezejmenného, Výstavního a Vojtěšského
1914 po vypuknutí I. světové války převzal správu dolu Krušná Hora ing. Oczko z dolu Hrouda ve Zdicích
1914 Živnostenská banka odkoupila od Colloredo - Mannsfelda železorudný důl v Mníšku pod Brdy
1914 Živnostenská banka založila pro těžbu železných rud v Mníšku pod Brdy “Středočeské těžařstvo na železnou rudu se sídlem v Praze” při Pražské železářské společnosti
1914 důl v Rožanech zakoupil bankéř Bing z Hamburku a zahájil těžbu
1914 byla obnovena těžba měděných rud v dole Čerstvé štěstí v Kunraticích u Šluknova
1914 důl Marie Krásenská v Krásně se dostal opět do konkursu
   
1915 byla zřízena Úrazová pojišťovna pro horníky ve Vídni
1915 byl uzavřen důl František v Lučné
1915 bylo ukončeno dobývání olověných rud v Amově u Plešivce na Slovensku
1915 u Petrova na Olešnicku zahájena ražba kutací šachty na grafit
1915 byla dána do těžebního provozu jáma Rudná v Rožňavě
1915 26.12. na Důl VIII Krušná Hora bylo dopraveno 30 ruských zajatců a 4 madarští dozorci
1915 na Důl VIII Krušná Hora byla přesunuta kompresorovna, pro pohon kompresorů byly vedle betonových zásobníků na rudu postaveny dvě lokomobily
1915 na Dole VIII Krušná Hora byla založena I. svážná v Josefském ložisku, II. svážná v podloží Vojtěšského ložiska, III. svážná ze 14. satra Josefského ložiska a IV. svážná z 24. satra mezi Výstavním a Bezejmenným ložiskem
1915 byla zahájena doprava železné rudy lanovkou z Krušné Hory do Králova Dvora
   
1916 byly založeny doly Anna a Josef v Mutějovicích na Rakovnicku
1916 byl zrušen stoupací stroj na dole Marie v Březových Horách
1916 pro nedostatek pracovníků bylo ukončeno kutání na grafit u Petrova na Olešnicku
1916 na šachtě Marie Krásenská byl instalován elektrický těžní stroj
1916 na dole Marie na Březových Horách byl zrušen stoupací stroj
1916 na Březových Horách byly zavedeny karbidky
1916 doly v Horním Benešově získala akc. Spol. Georg von Gieches, která zde vytěžila asi 2000 t zinkových rud
1916 v Herlíkovicích byla obnovena těžba železných rud
1916 7.12. nařízením báňského ředitelství v Nučicích bylo zavedeno nové číslování pater dolu Krušná Hora
1916 doly na polymetalické rudy v Nové Vsi u Rýmařova byly otevřeny vojenskou správou
1916 doly v Krásně převzal stát
1916 z konkursní podstaty těžařstva Elisabeth vzniklo pod vedením banky Laupenmühlen konsorcium Krásensko-slavkovská důlní společnost
1916 v Krásně bylo zahájeno hloubení šachty Vilém (Krásno, Julius Ďuriš)
   
1917 21.12. vypukl důlní požár na dole Austria III v Zalužanech na Mostecku, zahynulo 21 havířů
1917 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Evžen v Petřvaldu, zahynulo 10 havířů
1917 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Hohenegger v Karviné, zahynulo 6 havířů
1917 vypukly hladové stávky v hornických revírech
1917 byl zastaven důl Prago II ve Cvrčovicích na Kladensku
1917 byla zahájena těžba na dole Jiří v Lomnici
1917 byla hloubena těžní jáma č. 2 na Nové jámě v Lazech
1917 ve štole Barbora v Újezdci u Bělčic byly ukončeny těžební práce na zlato
1917 na dole Bohutín I byla vybudována vodní elektrárna s Francisovou turbínou
1917 20.11. byla na Dole VIII Krušná Hora ukončena ražba hlavního překopu na 24. Patře
1917 5.1. na Důl VIII Krušná Hora byl pro těžbu v Hlavní jámě dodán firmou Breitfeld a Daněk vzduchový vrátek
1917 pro financování prací v Rolavě se Karel Häusler spojil s Jiřím Reiterem a založil společnost “Nordböhmische Zinnbergbau G.m.b.H.” která zahájila provoz dolu Boží požehnání
1917 společnost Nordböhmische Zinnbergbau G.mb.H. dala vypracovat projekty na úpravnu rudnin firmám Grusonwerke v Magdeburgu a firmě Humbold v Kalku
1917 lepidolitové doly v Rožné převzali A.Marek A.Auerbach z Darmstadtu, kteří obnovili těžbu na vrchu Hradisko
1917 v slavkovském revíru byla založena společnost Erzhütte G.m.b.H. jako dceřinná společnost Poldiny huti a závodu Böhler et. Co. Pro zásobení vlastních podniků wolframem
   
1918 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Antonie v Mirošově na Plzeňsku, zahynulo 13 havířů
1918 byla zastavena těžba na Cínovci
1918 byla ukončena koňská doprava na dole Barbora v Karviné
1918 byla hloubena jáma Oskar v Ostravě-Heřmanicích
1918 byl důl Císaře Františka Josefa v Suché přejmenován na důl Suchá
1918 28.10. byla vyhlášena Československá republika
1918 byl vydán zákon o osmihodinové pracovní směně
1918 byl založen lignitový důl Svatopluk v Mydlovarech u Českých Budějovic
1918 byl založen hnědouhelný lom Robert v Ervěnicích na Mostecku
1918 byl zahájen provoz elektrárny na dole Karolina v Moravské Ostravě
1918 byl zastaven důl Anna v Mutějovicích na Rakovnicku
1918 byl důl Erzherzog Franzschacht v Horní Suché přejmenován na důl František
1918 2.5. byl schválen C a K vojenskou stavební správou lanových drah projekt úzkorozchodné trati od dolů na Hřebči a Nové Vsi k lanovce
1918 14.9. bylo schváleno pokračování stavby trati od lanovky do úpravny lupku v Mladějově
1918 těžba lignitu v Kamenném Újezdě byla zastavena
1918 20.2. byla zahájena výstavba kanceláří na závodě Krušná Hora
1918 27.4. závod Krušná Hora byl připojen na elektrické vedení z Králova Dvora
1918 1.10. na závod Krušná Hora se vrátil provozní ing. Schistek, ing. Oczko se vrátil na důl Hrouda ve Zdicích
1918 těžba měděných rud v Kunraticích u Šluknova byla zastavena, důl Čerstvé štěstí byl pouze udržován
1918 byl zahájen provoz antimonitového dolu v Hynčicích u Starého Města na Moravě
1918 byla zahájena těžba měděných rud v dole Wolfram Oskara Kohorna v Chodové Plané
1918 práce na dole Bohaté naděje v Obecnici u Příbrami byly ukončeny
   
1919 7.4. nastal průval vod do měděného dolu ve Spišské Nové Vsi, zahynuli 3 havíři
1919 20.5. nystal výbuch třaskavých plynů na Nové jámě v Lazech, zahynulo 92 havířů, 52 bylo těžce zraněno
1919 1.9. nastal výbuch parního kotle na Salmovské jámě č. VII ve Slezské Ostravě, zahynulo 9 lidí, 2 byli těžce zraněni
1919 2.10. nastal výron dusivých plynů na dole Michael v Ostravě-Michálkovicích, zahynulo 5 havířů
1919 byla na Vysoké škole báňské v Příbrami zavedena čeština jako vyučovací jazyk
1919 byl zřízen Státní geologický ústav
1919 byl založen Svaz majitelů dolů
1919 byl založen důl Karla v Hředlech na Rakovnicku
1919 byl založen uhelný lom Hrabák v Čepirohách na Mostecku
1919 byl založen železorudný důl č. X v Nučicích
1919 byl založen důl Rako v Rakovníku
1919 byl učiněn další pokus o dolování na zlato u Nového Knína
1919 byla zahájena těžba hnědého uhlí na dole Medard ve Svatavě na Sokolovsku
1919 byla zahájena těžba azbestu v Dobšiné na Slovensku
1919 byla zavedena osmihodinová pracovní směna v hornictví
1919 byla zrušena Bánská akademia v Banské Štiavnici
1919 Společnost pro spalování místního uhlí postavila v prostoru úpravny lupku v Mladějově elektrárnu
1919 ing. Hoftich předložil návrh na otvírku hlubších partií chrustenického ložiska svislou šachtou u Hořelic, návrh nebyl přijat
1919 v Kamenném Újezdě byly hloubeny dvě nové šachty pro těžbu lignitu
1919 těžba lepidolitu v Rožné byla zastavena
1919 Důl č. I v Nučicích byl přejmenován na Důl č. IV- západ a svislá těžní jáma byla nahrazena úklonnou
1919 Důl č. IV v Jinočanech byl začleněn pod správu Dolu č. X
1919 Důl č. IV - východ byl zastaven
1919 1.8. byla uvedena do provozu vlečka z příbramského nádraží k dolu Vojtěch
   
1920 6.7. nastal výbuch třaskavých plynů na dole František v Horní Suché, zahynuli 2 havíři, 5 bylo těžce zraněno
1920 9.8. nastal výbuch uhelného prahu na Salmovském dole č. VII ve Slezské Ostravě, zahynulo 8 havířů, 5 bylo těžce zraněno
1920 14.11. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Žofie v Porubě, zahynuli 2 havíři, čtyři byli těžce zraněni
1920 14.12. nastal výbuch plynů na dole Pluto v Louce u Mostu, zahynuli 4 havíři, 1 byl těžce zraněn
1920 byla těžba ropy prohlášena za státní monopol
1920 byl vydán zákon upravující uhelné hospodářství
1920 byl zřízen Vrchní horní rozhodčí soud v Praze
1920 byl založen důl František ve Lhotě pod Žbánem na Rakovnicku
1920 byl založen důl Vlasta v Hředlech na Rakovnicku
1920 byl důl Austria v Karviné přejmenován na důl Barbora
1920 byla zahájena těžba na dole Konkordia v Novém Sedle na Sokolovsku
1920 byla zahájena těžba na dole Vlasta v Ratíškovicích na Hodonínsku
1920 vypukly několikadenní mzdové stávky horníků ve všech revírech
1920 bylo zahájeno hloubení větrné jámy č. 2 na dole Barbora v Karviné
1920 byl důl Habsburg v Petřvaldu přejmenován na důl Pokrok
1920 byl elektrifikován důl Jiřina v Libovicích na Slánsku
1920 bylo zavedeno lžícování na naftových vrtech u Gbel
1920 bylo zahájeno povrchové dobývání uhlí v důlním poli “Konstantin” v Handlové
1920 v Herlíkovicích byla ukončena těžba skarnových železných rud
1920 na Hřebči u Mladějova byl otevřen důl Václav Theodor, později nazvaný důl Hřebeč
1920 byla ukončena těžba lignitu v Kamenném Újezdě
1920 Kašperskohorské zlatodůlní těžařstvo provedlo průzkum štoly Bedřich
1920 byla vyzmáhána a ovzorkována štola Josef v Kašperských Horách
1920 na grafitovém ložisku v Kolodějích nad Lužnicí prováděl báňský průzkum M. Drábek
1920 28.5. na Dole VIII Krušná Hora byla pro dopravu železné rudy od štoly Zdenko na závod dodána parní lokomotiva o rozchodu 600 mm
1920 29.-31.10. na Dole VIII Krušná Hora byly odstraněny dosavadní těžní vrátky a byl dán do zkušebního provozu nový těžní stroj systému Karlík od Škodových závodů
1920 doly na olovozinkové rudy v Nové Vsi u Rýmařova odkoupil velkoobchodník František Theml z Ústí nad Labem
1920 důl Čerstvé štěstí v Kunraticích u Šluknova byl opuštěn
1920 Důl č. III v Nučicích byl začleněn pod správu Dolu č. X
1920 Důl č. IV - západ v Nučicích byl začleněn pod správu Dolu č. X
1920 Důl č. VI v Krahulově byl začleněn pod správu Dolu č. X
1920 úklonná jáma Dolu č. VI v Krahulově byla prohloubena na 40. patro