Státní báňské a hutnické závody v prvém desetiletí trvání Československé republiky