PŘÍBRAMSKÉ DOLY NA STŘÍBRO A OLOVO

PAMĚTNÍ SPIS

originál tohoto spisu vydalo cís. kr. v Příbrami o slavnosti konané roku 1875

když dosažena jest v horách Příbramských šachtou Vojěšskou kolmá hloubka 1000 m

 

k vydání spisu tohoto v jazyce českém svolilo c. k. ministerium orby

vymezením ze dne 4. listopadu 1875 číslo 11443/1436

 

v Příbrami

tiskem a nákladem Josefa Kadečky

1878

------------------------------------------------------------------

Doba prvá - Nejstarší zrpávy o horách Příbramských až do roku 1579
Doba druhá - Od převzetí hor obcí Příbramskou až do založení šachty Vojtěšské (1580 - 1779)
Doba třetí - Od založení Vojtěšské šachty na Březových Horách od roku 1779 až do roku 1875, kdy došla hloubky 1000 m
- Přílohy
I. - Šachty
II.- Úpravny
III- Mechanická dílna a kovárna
IV- Drátovna
V.- Dílna truhlářská a tesařská
VI- Pila
VII-Huť
Ku konci roku 1874 byli při horách Příbramských následující úředníci
Ku geologickým poměrům hor Příbramských
Rudní žíly útvaru silurského
Rudní žíly na Březových Horách
Nerosty, jež na příbramských rudních žilách se vyskytují
Přehled největších hloubek šachet, nacházejících se v nejdůležitějších státech dolujících
Teplota horniny v rozličné hloubce Vojtěšského dolu
Průměrná kovonosnost rud z dolu Vojtěšského a Annenského
Hloubka Vojtěšské šachty