Ostrava - město uhlí a železa

Za součinnosti Ústředního národního výboru statutárního města Ostravy

vydala

Národohospodářská propagace Československa v Praze, 1947