NOVÉ POVĚSTI AMERIKY

ing. David Kaifoš

--------------------------------------------

Kdo vystoupá z údolí Berounky na náhorní planinu Ameriky, je odměněn nezapomenutelným pohledem na kraj bělavých skal i modrých jezer v hlubokých roklích. Sejde-li na jejich dno, spatří temné otvory. Odváží-li se do podzemí, ocitne se ve spleti štol i krasových jeskyní. Bude bloudit v království věčné tmy a ticha a marně přemýšlet, kam dříve vedla ta která zavalená štola či zatopená šachta.

A zůstane-li tu až do večera, kdy stěny lomů ozáří plameny ohňů, zaslechne možná vyprávění neuvěřitelných příběhů, které se tu staly. Srdce se mu při nich rozbuší a ještě ve snu bude vzpomínat na kamarády, kteří zmizeli či zahynuli za tajemných okolností a možná i on se setká s jevy, rozumem těžko vysvětlitelnými...

PS: Místa a postavy v povídkách jsem si vymyslel. Přiznávám však, že jsem se nechal inspirovat krajinou a kamarády, které jsem potkal.

David Kaifoš.

----------------------------------------------------

Prolog
Výhybka do pekla
Svíčka za závalem
Rolnička
Třináctá komnata
Tebe vyzývám, skalin duchu
Co dokáže Amerika
To stane se včera
Ze zákulisí kongresu