TECHNIKA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DOLŮ V PRŮBĚHU DĚJIN

 

Jiří Majer - Jan Čáka

 

Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice 1971

převzato ze serveru www.zlatokop.cz/ckz


Kapitola Název
1 Povaha českých a slovenských ložisek
2 Důlní činnost na úsvitu dějin
3 Počátky hlubiné těžby ve 13. a 14. století
4 Rozvoj středověkého dolování v 15. století
5 Počátky strojního věku v 16. století
6 Těžba rud užitkových kovů a nerostů v 16. a 17. století
7 Slovenská důlní technika 18. století
8 Vývoj dolování v českých zemích do přelomu 18. a 19. století
9 Parní stroj v hornictví 19. století
10 České a slovenské hornictví za průmyslové revoluce
11 Technické změny v našem hornictví koncem 19. a počátkem 20. století
12 Mechanizace důlních prací a počátky vědeckotechnické revoluce 20. století