Das Bergwerk im Bild

Bilder aus Aller Welt f'ur Jedermann

------------------------

Eduard Pfeiffer

------------------------

Dieck & Co. (Franckus Techn. Verlag) Stuttgart

1912


Pro zpřehlednění je celá kniha rozdělena na tři stránky

fotografie jsou ve stejném pořadí jako v knize

strana 1
strana 2
strana 3