ZLATÉ HORY

Historie a současnost ložiska zlata evropského významu

 

Pavel Novotný, Jiří Zimák

-------------------------------------------

Vydal Městský úřad Zlaté Hory ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci

nakladatelství Memoria Olomouc

1. vydání

2003


Kapitola Název
1 Úvod
2 Historie města Zlatých Hor
3 Historie důlní činnosti
4 Rýžoviště
5 Altenberg - Starohoří
6 Hackelberg
7 Maria Hilfe - Marie Pomocná
8 Modrá štola
9 Poštovní štola
10 Speleoterapie
11 Měděná štola
12 Propadlina na Žebračce
13 Geologické poměry
14 Těžba kovů
15 Mineralogické poměry
16 Literatura