Bergbau Bilder

Tyto obrázky jsem dostal původně na CD, abych je publikoval na webu. Až později jsem náhodou zjistil, že část jich je na webu sběratele důlních lamp z Německa http://minerlamps.com. Původ dalších obrázků se mi nepodařilo určit. Fotografie v sérii 4. mi zaslal mailem vážený kolega Tomáš Kačírek. Kvalita některých snímků je sice špatná, ale stojí za uveřejnění. Všechny fotky jsou z období od druhé poloviny 19. do prvních desetiletí 20. století.

Série 1.

Freiberg - Německo
osádka dolu Ludwig / 1905 cestou do práce osádka štoly Marcus / 1880 v cáchovně dolu Alten Elisabeth / 1909
kontrola štoly Rothschönberg / 1900 modlitebna na dole Alten Elisabeth / 1906 stavba zakládky před štolou
náraziště na šachtě Alten Elisabeth / 1903 sýp na dole Alten Elisabeth / 1909 na nárazišti třídění rudy na dole Abraham / 1912
  vodosloupcový stroj na dole Römmer ruční vrtání  
Rauris - Salzburg - Rakousko
po šichtě / 1930 jedna ze štol / 1906 další štola / 1906 a opět štola / 1895
a to je poslední z Raurisu / 1860
Pitten - Rakousko
  horníci před štolou / 1890 detail předchozí fotky  
Eisenerz - bližší určení chybí
  horníci z Eisenerzu / 1900 Eisenerz / 1900  
Rožňava - Slovensko
  horníci před štolopu v Rožňave / 1905 výřez z předchozí fotky  
Cornwald - Anglie
osádka dolu Dalcoath Mine / 1895 hloubení šachty na Dalcoath Mine / 1926 zmáhání částečného závalu komory na doloe Dalcoath Mine / 1893 hlavní dopravní chodba na dole Dalcoath Mine / 1894
  dobývka na dole Dalcoath Mine / 1892 dobývka na dole Dalcoath Mine / 1892  
štolové potro dolu East Pool Mine / 1892 komorová dobývka na dole East Pool Mine / 1895 sledná na dobývce dolu East Pool Mine / 1892
fárání na dole South Condurrows Mine / 1895 vyrubaná komora "The Cathedral" na dole South Condurrows Mine / 1892 dobývka na dole South Condurrows Mine / 1910
  sýp na dole King Edward Mine / 1908  
  dětská práce na doleCooks Kitchen Mine / 1895 dobývka na dole Cooks Kitchen Mine / 1892  

Série 2:

Německo
  lokomotiva Siemens & Halske "Dorothea" / 1892  
Francie
masáž po vyfárání práce žen při třídění uhlí
Belgie
   
Anglie
   
Skotsko
   
Norsko
   
Amerika

Série 3.

Různé fotografie
vypalování výbušných plynů v dobývce důlní koník rozbíjení velkých flecí
na nárazišti před sfáráním horníci ve slavnostních uniformách fárání
  vrtná souprava na čelbě  

Série 4.

Příbram - Březové Hory 1880
spouštění koně do šachty ruční vrtání v hospodě "Na vršíčku" po příchodu z práce
v huti v huti cáchování ruční vrtání
fárání kontrola šachty na dobývce rotační výklopníky
přebírací stoly v úpravně přebírací stoly v úpravně měření důlním kompasem inspekce
  na sledné na ohlubni šachty  
Důlní požár na dole Marie 31. 5. 1892
důlní neštěstí 31.5.1892 - zborcení výdřevy důlní neštěstí 31.5.1892 - polozavalená štola důlní neštěstí 31.5.1892 - návrat domů důlní neštěstí 31.5.1892 - 319 se jich nevrátilo

Série 4.

Důl Beatrix / ???
pohled na staveniště hloubení šachty vrtná souprava pro hloubení šachet pohled do vrtané šachty doprava lokomotivy na důl
elektrárna kdesi v Německu
strojovna strojovna
Důl Emma / ???
náraziště na patře - 700 m vidlice chodeb překop čerpací stanice na patře - 547 m
plnění vozů ze sýpu vzduchová lokomotiva na překopu těžní věž
Důl Hendrich / ???
svážná oběh vozů na nárazišti -810 m kompresorovna
Důl Mauritius / ???
pohled na důl těžní věže strojovna těžního stroje dopravní lanovka systému Pohlig
svážná lokomotiva na překopu
Důl v Jižním Walesu
pohled na důl strojovna
Důl Wilhelmina / ???
  dopravní lanovka systému Pohlig