Projekty stavebních úprav podniků PŽS z roku 1929

Elektrárna v železárnách Kladno
Elektrárna na dole Schoeller
Schéma elektrovodů 35 kV a 5,5 kV
Pražící pece na rudu v Králově Dvoře
Briketárna drobných rud v Králově Dvoře
Greenwaltova aglomerace na Kladně
Vysoká pec č. IV
Úprava válcovny kolejnic 25 m dlouhých
Úprava středojemné válcovny
Třídírna vápence s nádržemi v lomu na Mořině
Vápenné pece na Kladně