České rudné hornictví v letech 1918 - 1945

napsal

Dr. mont. Ing. Jiří Schenk

vydáno v letech 1986 / 87 jako vkládaná příloha časopisu Rudy

--------------------------------------------------------

Kapitola Název
1 Antimonové hornictví
2 Arzénorudné hornivtbí
3 Manganorudné hornictví
4 Molybdenorudné hornictví
5 Mědirudné hornictví
6 Niklorudné hornictví
7 Olovo a zinkorudné hornictví
8 Stříbrorudné hornictví
9 Tuhové hornictví
10 Uranorudné hornictví
11 Vismutorudné hornictví
12 Zlatorudné hornictví
13 Železorudné hornictví
14 Železokyzové hornictví