Nauka o stavebních hmotách

zvláště o horninách technicky významných, o jejich zkoumání a zpracování

---------------------

k studiu posluchačů vysokých škol technických, k praktické potřebě inženýrů, stavitelů a spráců kamenných lomů i jiných stavebních závodů

sepsal

inženýr Albert Vojtěch Velflík

--------------------

sešit I - Nerosty kamenotvorné a technicky významné horniny z nich složené

oddíl - Dobývání surovin v lomech

------------------------------------

V Praze nákladem České matice technické

V komissi knihkupectví Františka Řivnáče v Praze

1914


Vrtání skal Kompressory
  Flottmannova vrtací kladiva
  Dlátové vrtáky do vrtacích kladiv
  Důležité pokyny při obsluhování vrtacích kladiv
  Ošetření vrtáků
Zdvíhadla a jeřáby Trojnohý zdvihák a kladkostroje
  Stoličné zdvíhadlo
  Stožárové otočné jeřáby
  Lanové či kabelové jeřáby
  Nářadí či náčiní chapadlové či zvedací
Dráhy brzdové Dráhy brzdové všeobecně
  Dráhy brzdové o provozu střídavém
  Dráhy brzdové o provozu oběžném
Dráhy výtažné Dráhy výtažné, jich konstrukce a vybavení
Chránidla Chránidla na drahách brzdných a výtažných
Závěrek Závěrek pojednání o drahách ukloněných
Dráhy lanové Dráhy lanové, jich konstrukce a vybavení