Dějiny českého rudného hornictví v letech 1918 - 1945

Manganorudné hornictví

V českých zemích byl znám větší počet výskytů manganových rud jak v Čechách, tak i na Moravě, avšak jejich praktický význam byl malý. Nejdůležitějším českým manganorudným ložiskem bylo chvaletické ložisko železomanganových rud a pyritických břidlic, na Moravě se pak vyskytovaly sedimentární biolitogenetické manganové rudy u Křepic, Nikolčic, Rusavy, Lhotska a v řadě dalších míst, ale nebyly tam v širším rozsahu dobývány.

V severovýchodních Čechách byly v Krušných horách za 1. světové války v částečném provozu dva doly na manganovou rudu firmy C.T. Petzold v Praze, a to důl Marie Terezie v Potůčkách a důl Štěpánka v Horní Blatné. Po roce 1918 v nich ale těžební provoz nebyl obnoven.