Dějiny českého rudného hornictví v letech 1918 - 1945

Molybdenorudné hornictví

Molybdenové rudy se vyskytovaly v českých zemích v menším množství převážně na cínovcových a wolframitových žilných ložiskách v Cínovci a Horním Slavkově a severně od Krupky v Krušných horách, kde byly křemité žíly a pegmatity s molybdenitem. Kromě toho se molybdenit vyskytoval jako příměs na zlatonosných žilách v okolí Libčic, Kasejovic a Jílového. Žilné rudné ložisko Vidly u Pradědu obsahovalo molybdenit a ložisko v okolí Žulové bylo tvořeno pegmatity s obsahem molybdenitu. další výskyty molybdenových rud byly známy v oblasti čistecko-jesenického žulového masívu a v okolí Hůrek na Českomoravské vysočině. Celková těžba z těchto ložisek byla malá a nestačila ke krytí československé potřeby těchto rud. Za 2. světové války byl v Krupce otevřen molybdenitový důl, který však zůstal v provozu jen krátkou dobu.