Dějiny českého rudného hornictví v letech 1918 - 1945

Mědirudné hornictví

Na území Čech a Moravy byla známa četná naleziště měděných rud, z nichž byly tyto rudy v minulosti dobývány, a to zejména v oblasti krušnohorské a v oblasti podkrkonošské, ale též v oblastech Českomoravské vysočiny, jesenické a východosudetské.

Z významných dolů lze uvést důl Bohumír v Dolních Vernéřovicích u Trutnova Vernéřovických dolů na měď akc. spol., důl Wolfram (jáma 29 m hluboká) Oskara Kohorna v Chodově Plané, který byl v provozu od roku 1918 do roku 1925. Mimo provoz v tomto období byl důl Maria Teresia v Borovce Altendorfské důlní společnosti s r.o., důl na měděnou rudu v Malé Morávce Řádu německých rytířů v Olomouci.