Kanálstory aneb Muži pod Prahou II.

Stokování měst, čištění a užití vod stokových

Technický průvodce pro inženýry a stavitele

Napsal Inž. J. V. Hráský

professor českého vysokého učení technického v Praze

nákladem České matice technické a podporou České akademie věs a umění

v Praze v komissi knihkupce F. Řivnáče

1925


Úvod

Nauku o zevních podmínkách života a jich účinku na zdraví lidské, o zevních příčinách, jež mohou je porušiti a o prostředcích, jimiž tyto příčiny lze odstraniti anebo zmírniti, zoveme zdravovědou čili hygienou a soustavnou úpravu její po smyslu zdravovědy zdravotnictvím.

Potřeby veřejného zdravotnictví ukládají zejména městům mnoho úkolů technicko – zdravotních, k jichž řešení jsou povoláni především technikové; hlavními z úkolů těch jsou: Opatření čistého vzduchu, čisté půdy a zdravé vody.

Opatření čistého vzduchu a čisté půdy podmiňuje kromě různých úkonů salubritních zejména odstranění všech tekutých či odplavitelných zdravotních škodlivin ihned po jich vzniku za obvod měst, zničení jich účinků na místech, kam byly odstraněny, a pokud lze, i využití jich hospodářské ceny.


Kapitola

Název

1 O soustavách stokovacích
2 Vstupní jámy a šachtice
3 Komory vstupní a spojné
4 Trubice osvětlovací a ventilační
5 Spadiště
6 Vpustě či gully
7 Sněhové svrže
8 Shybky
9 Spojení stok
10 Proplachování stok
11 Stavidla a poklopky
12 Přívalové výpusti