Kladenské železárny roku 2013

Panoramata

Sitenské údolí
nádraží KND
koksovna z rudného mostu

Areál Vojtěšské huti - Koněv

pohled ze Sitenského mostu
vrátnice Noval a Zeolit
zbytek válcovny Noval
nádraží Kladensko - nučické dráhy s cihelnou Zeolit, přípravou vysokopecní vsázky a vápennými pecemi
nádražní budova
příprava vysokopecní vsázky
vápenné pece
původní konvertorová ocelárna
rudný most
průhledy z rudného mostu
plynojem na koksový plyn
koksovna z dálky i z blízka
v huti

Elektrárna Alpiq


Areál Poldi huti


Železniční doprava v huti Koněv


Fotogalerie z roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012


Podklady a použité materiály