Kladenské železárny

Vojtěšská a Poldina huť

Původně Vojtěšská huť byla pojmenována po nejagilnějším ze zakladatelů Vojtěchu Lannovi. Spolu s bratry Kleinovými a Václavem Novotným vlastnili již na Kladně uhelné doly a stali se později nejmocnějšími železničními podnikateli v Čechách. Huť zahájila činnost v roce 1855 se dvěma pecemi tzv. belgického stylu. Architektonické ztvárnění dalších 4 pecí z let 1858 - 1860 v podobě věží s cimbuřím, inspirované tzv. italským hradním stavitelstvím, je připisováno Vojtěchu Ignáci Ullmanovi. Kvůli dodávkám koksovatelného uhlí byl areál hutí již od roku 1855 propojen Buštěhradskou dráhou s ostatní železniční sítí a od roku 1858 Kladensko - nučickou dráhou se zásobami železné rudy u Nučic a ložisky vápence u Tachlovic a Mořiny. Roku 1857 byla založena Pražská železářská společnost (PŽS) a v roce 1869 vznikla válcovna a mostárna. Od roku 1878 se vyráběla plávková ocel v Thomasově konvertoru, roku 1883 byla postavena první Martinská pec. Devadesátá léta devatenáctého století znamenala vrchol rozvoje PŽS: provozovala čtyři vysoké pece, pět Thomasových konvertorů a osm Martinských pecí, byly rozšířeny válcovny a ocelárny.

Meziválečné období znamenalo útlum výroby.

Za druhé světové války byla postavena koksovna na ostravské uhlí a elektrická oblouková pec. V roce 1946 byla Vojtěšská huť pojmenována podle maršála Koněva a v polovině 50. let byla sloučena s druhou kladenskou hutí - Poldinou, založenou roku 1889 Karlem Wittgensteinem (Spojené ocelárny, n.p.)

Vysoké pece Vojtěšské huti ukončily provoz roku 1975 a byly zbourány.

V areálu Vojtěšské huti dnes sídlí množství nových firem, z původních provozů zůstala výroba cihel v cihelně firmy Zeolit s. s r. o. - původně výroba struskových cihel, a dále kovovýroba několika firem, huť Poldi byla odprodána, rozdělena na několik samostatných společností a v omezených podmínkách pracuje stále.

stará pohlednice s motivem kladenských železáren

1854 Vojtěch Lanna založil první kladenskou huť. Vojtěšská huť vytavila o rok později železo na první úspěšně provozované koksové peci v Čechách.
1879 Ve Vojtěšské huti byla v květnu sfoukána první tavba Thomasovy oceli na evropské pevnině, pouhé tři týdny po předvedení pochodu Sidney G. Thomasem v Anglii.
1881 Mostárna Vojtěšské huti vyrobila z kladenského pudlovaného železa střešní konstrukci pro Národní divadlo v Praze. Konstrukce je dodnes plně funkční.
1889 Carl Wittgenstein založil v sousedství Vojtěšské huti specielní ocelárnu, již dal na počest své manželky Leopoldiny jméno Poldina huť. Týž rok se mu narodil syn Ludwig, budoucí velký západoevropský filozof.
1893 Pro Poldinu huť byla patentována ochranná známka s profilem ženské hlavy. Týž rok na světové Kolumbovské výstavě v Chicagu získaly výrobky Poldiny hutě nejvyšší ocenění.
1907 První dodávka letecké hřídele POLDI pro německého letce a konstruktéra Hanse Grade, vítěze Lanzovy ceny 1909. Už od roku 1903 huť dodávala součástky a výkovky pro firmy Daimler a Benz. Vozy těchto značek se součástkami POLDI vyhrály Grand Prix Francie 1908, Grand Prix USA 1910 a získaly prestižní označení Prinz Heinrich Wagen.
1908 Indukční elektrická pec Kjellin nahradila původní technologii výroby kelímkových ocelí. Byla první elektrickou ocelářskou pecí na území pozdější České republiky.
1912 S letounem Grade s hřídelí POLDI absolvovala první česká pilotka Božena Láglerová turné po Kubě, Haiti a Santo Domingu. O dva roky později byly oceli POLDI dodány pro italské vzducholodě typu "V". Týž rok Dr. Hummelberger vyvinul ocel POLDI AKS. Poldina huť se tak vedle firem Krupp a Brearley zařadila do trojice prvních objevitelů korozivzdorných ocelí na světě.
1929 Vyvinut tvrdokov na bázi slinutých karbidů POLDI DIADUR jako reakce na materiál Widia firmy Krupp. V téže době Poldina huť zahájila výrobu přístrojů z korozivzdorných ocelí: mlékárenských odparek, tanků, cisteren i dalších zařízení pro potravinářství, farmaceutiku, textilnictví a chemii.
1930 Oceli POLDI MAXIMUM a POLDI TENAX byly použity na konstrukci Harbour Bridge v Sydney, největšího mostu tohoto typu na světě.
1934 S ocelemi POLDI pro naftový průmysl byla vyvrtána v Rumunsku nejhlubší evropská sonda (3382 m).
1938 Konstrukční oceli POLDI BOZ a POLDI CNS byly dodány pro automobil Thunderbolt, s nímž kapitán G.T.E.Eyston v letech 1938-39 ustavil tři světové rychlostní rekordy, všechny nad 500km/hod. V téže době vyvrcholily dodávky ocelí POLDI pro československou armádu. Z ocelí POLDI byla polovina čs. tanků před Mnichovem. Již dříve Poldina huť dodala pancéřování pro jedinou československou válečnou loď, dunajský monitor President Masaryk.
1969 Z korozivzdorných ocelí POLDI se začaly vyrábět první chirurgické soupravy a později i implantáty pro osteosyntézu.
1975 Byl ukončen provoz vysokých pecí ve Vojtěšské huti
1986 Dokončena a spuštěna středojemná válcovna, poslední část nového závodu POLDI na Dříni.

 

první ochranná známka Poldiny huti

Vojtěšská huť

Huť v době největší slávy
Vojtěšská huť Vojtěšská huť Vojtěšská huť
vysoké pece vysoké pece vysoké pece Vojtěšská huť
vysoké pece vysoké pece slévárna
Huť v rámci SONP Kladno
Vysokopecní provoz
vysokopecní provoz vysoká pec vysokopecní provoz
Vápenné pece
výsyp vápence dovezeného z lomů na Mořině vápenné pece
Kolejová doprava
před výtopnou KND před koksovnou odvoz strusky na haldu u Buštěhradu
setkání malých a velkých lokomotiv v hale odvoz ingotů do válcovny
A nyní současnost - rok 2006
Koksovna
celkový pohled na bývalou koksovnu celkový pohled na bývalou koksovnu pohled od huti ke koksovně zbytky koksárenské technologie
pásový přesyp s drtičem zbytky koksárenské technologie zauhlovací věž zauhlovací věž nad bývalými koksárenskými pecemi
úpravna uhlí úpravna uhlí zásobníky koksu pod zásobníky
Areál huti
koksovna a hala huti hala huti hala huti hala huti
bývalý vysokopecní provoz bývalý vysokopecní provoz torzo vysokopecního provozu torzo vysokopecního provozu
torzo vysokopecního provozu torzo vysokopecního provozu - prašník na potrubí kychtového plynu všudypřítomné potrubí, v pozadí portálový jeřáb
objekty bývalého vysokopecního provozu objekty bývalého vysokopecního provozu detail spoje objekty bývalého vysokopecního provozu
bývalý vysokopecní provoz bývalý vysokopecní provoz bývalý vysokopecní provoz bývalý vysokopecní provoz
objekty bývalého vysokopecního provozu objekty bývalého vysokopecního provozu objekty bývalého vysokopecního provozu
Plynojem na kychtový plyn
pohled na okolí plynojemu ze zavážecí rampy pozůstatek plynojemu pozůstatek plynojemu
Elektrická centrála u zavážecí rampy
pohled na rozvodnu a bývalou elektrárnu od hlavního vjezdu
elektrická centrála a zavážecí rampa elektrická centrála elektrická centrála elektrická centrála
Zavážecí rampa a zásobníky rudy
zavážecí rampa zavážecí rampa zavážecí rampa zavážecí rampa - sýpy
zavážecí rampa - opěrné patky zavážecí rampa - opěrné patky zavážecí rampa
zavážecí rampa od hlavního vjezdu zásobníky rudy a zavážecí rampa zásobníky rudy a zavážecí rampa zásobníky rudy a zavážecí rampa
zavážecí rampa pilíře zavážecí rampy
na rampě pohled na rudné zásobníky z rampy
výsypná rampa nad zásobníky pohled ven vjezdem na výsyp nad zásobníky pohled od zásobníků na zavážecí rampu
Konvertorová ocelárna
hala první ocelárny hala první ocelárny hala první ocelárny pozůstatek úzkorozchodné trati
Vápenné pece
vápenné pece od huti vápenné pece od huti
pohled na vápenné pece od seřadiště pohled na pec detail pece
podstava pece výpusti vypáleného vápna
Administrativní budova Zahušťovač kalů Rozvodna elektropecí
bývalá administrativní vila objekt zahušťovače kalů rozvodna pro napájení elektropecí
Nádraží Kladensko - nučické dráhy v areálu hutí
tady všude byly koleje stavědlo
Areálem bývalých hutí vedou desítky kilometrů různých potrubí
potrubní most potrubní most potrubní most potrubní most, zásobníky rudy
Kantýna Koněv
dnes už zavřená kantýna Koněv
Železniční doprava
přejezd před šrotištěm oceláren cisterny už asi neodjedou zarostlá část opuštěné trati dopravní obskuhu zajišťuje OKD Doprava
Objekty OKD doprava
lokodepo OKD doprava OKD doprava
Cihelna Zeolit s. s r. o.
celkový pohled na cihelnu pohled na budovu výroby a pecí
plně funkční surovinové mlýny lis na cihly lis na tvarovky
kruhová pec nad pecí
komora připravená k zavážení vylisovaných cihel komora, kde probíhá výpal vybouraný uzávěr komory, chladnutí hotových cihel
v areálu zůstala zachována úzkorozchodná trať původní lokomotiva DH 120 před opravou lokomotiva zakoupená od firmy Anticorro - DH 120 lokomotiva zakoupená od firmy Anticorro - DH 120
sklady u cihelny sklady u cihelny

Poldina huť

Za dávných časů
Areál huti
původní areál hutí
Oblouková pec Mérault Fiat Kelímková ocelárna Kovárny
oblouková elektrická pec kelímková ocelárna v kovárně kování statorového kruhu generátoru
V době plného provozu
Opět areál huti
v popředí Poldina huť, vzadu koksovna Vojtěšské huti (Koněv)
Kontinuální lití Středofrekvenční ohřev Kovací manipulátor 4000 t lis Šmeral
linka kontinuálního lití indukční středofrekvenční ohřev materiálu, měření telkoty optickým pyrometrem manipulátor u lisů lis Šmeral o tlaku 4000 t
Ocelárna
v ocelárně v ocelárně v ocelárně
v ocelárně lití oceli do kokil
Válcovna
ohřev ingotů před válcováním válcovací stolice hotové produkty hotové produkty
Kovárna
kovárna kovací manipulátor lisovací hlava zápustkové kování
volná kovárna hotové výkovky zápustkové kovárny
Mechanické dílny
kolejová doprava obrobků frézovna
Současný stav - rok 2006
Pohled na areál z haldy u hutí
huť v březnu 2006
Administrativní budova
administrativní budova
Elektrárna 2
elektrárna 2 elektrárna 2 elektrárna 2 rozvodna elektrárny 2
celkový pohled na elektrárnu 2
Opuštěná část u bývalého nádraží Staré Kladno

Muzeum Poldi před přestěhováním z Bachrovy vily

Budova ředitelství železáren - Bachrovna
vila prvního ředitele PŽS Gottfrieda Bachera, dnešní muzeum vila prvního ředitele PŽS Gottfrieda Bachera
V expozici
první tavba ve Vojtěšské huti Prager Eisen Industrie Gesselschaft starý rozvaděč
Thomasův konvertor
Thomasův konvertor Thomasův konvertor Thomasův konvertor
Licí pánev Kokily
licí pánev kokily na ocel
Buchar
buchar buchar
... a nakonec jeden polotovar
  budoucí kliková hřídel  

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013