Kladenské železárny roku 2012

Průmyslový areál hutí, koksovny, elektrárny a dalšího industriálu


Energetické centrum Koněv - elektrárna Alpiq

probíhá výstavba nového energobloku

elektrárna v březnu
a v červnu

Areál Poldiny huti

rozhled z koksovny Vojtěšské huti
objekty u bývalého nádraží Staré Kladno

 


Poslední objekt středojemné válcovny "Maďarky" - Noval


Areál Vojtěšské huti - Koněv

při Dubské ulici
koksovna
plynojem v podvečerním protisvětle
koleje a potrubí - tepny a cévy huti
v areálu huti
Pozor!!!
večer na rudném mostě
rudá záře nad Kladnem - jeden březnový den pomalu odchází

Fotogalerie z roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2013