Kladenské železárny

Fotogalerie z roku 2007

Likvidovaná středojemná válcovna Noval s.r.o.
pohled na areál od ulice Dukelských hrdinů
právě vyklízená výrobní hala
další haly byly již prázdné
nádvoří za halami
potrubní a jeřábové mosty
okolo závodu vede zbytek vlečky

Areál huti Koněv
vrátnice a přemostění vlečky
areál bývalých hutí
cihelna Zeolit s.r.o.
nádraží Kladensko - nučické dráhy
úpravna železné rudy a zásobníky
pece vápenky
vlečky v areálu hutí

Závod Dříň
spojovací vlečka ze závodu Koněv okolo šrotiště huti Koněv
nádraží a seřadiště Nová Dříň
šrotiště závodu Dříň... ... i s obslužnou lokomotivou OKD Doprava
trati v areálu závodu Dříň...
...obsluhované také stroji OKD Doprava
výrobní provozy a haly...
...propojují kilometry potrubí
zrušený sklad technických plynů
kompresorovna a chlazením
zahušťovač kalů
spojení vleček od huti Koněv a od nádraží Kladno Dubí před depem
bývalá trať na Buštěhradskou haldu
trať od Buštěhradské haldy zpět k nádraží Kladno Dubí

Spojovací trať bývalé Staré Kladno - Kladno Dubí
bývalé nádraží Staré Kladno u huti Poldi
nepoužívaná část vlečky do huti Poldi
trať prochází kolem závodu NKT Cables - dříve důl Thinnfeld
před nádražím Kladno Dubí se připojuje i část vleček huti Poldi
obsluhu zajišťuje OKD Doprava

Areál huti Poldi
šrotiště
provoz ocelárny 1
chladící věž
vodní hospodářství
elektrárna 2
administrativní budova ocelárny 2
opuštěná ocelárna 2
+ ... už žádné odpichy, už žádné pánve, kokily, ingoty ... na ocelárně 2 ... +

Areál Poldi Hütte s.r.o. aneb vzkříšení ocelárny
nafoceno v létě 2007
provoz ocelárny 1
odlévací kokily
práce v ocelárně
elektrická oblouková pec G 10 pro výrobu 30 t oceli v ocelárně 1
tavba
přidávání legujících přísad do oceli
odpich
odlévání oceli do kokil
vylévání strusky z pánve
čištění pece od strusky
čištění a příprava licí pánve
druhá pec s příslušenstvím pro výrobu speciálních ocelí
uhlíky pro elektrickou pec
sklad ingotů
žíhání ingotů
kovárny 2 - 3
kovářské výhně

kovací lis CKW
žíhání výkovků
kovárna 4 s rychlokovacími stroji
kovářské výhně
rychlokovací stroj
odvoz hotových výkovků
strojní obrábění
zušlechťování hotových výrobků - Heat Treatment s.r.o.
expedice hotových výroků
kolejová doprava
výrobní haly a provozy
zrušený provoz válcovny

zde si můžete stáhnout krátká videa ve formátu MOV
sázení přísad do elektrické pece - video 1 , video 2

Fotogalerie do roku 2006

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013