Kladenské železárny roku 2011

Fotogalerie areálu Vojtěšské huti (Koněv) z roku 2011

cihelna Zeolit - stále v provozu
vápenka
rudné nádraží Kladensko-nučické dráhy
rudný most
Hutní montáže Ostrava, tedy to, co z nich zbylo
vyhořelá trafostanice
železnice v areálu
všudypřítomné potrubí
pozůstatek koksovny
elektrárna Alpiq
stáčírna olejů
v areálu železáren
X
že by spadla další hala?
demolice

Fotogalerie z roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013