Kladenské železárny

Fotogalerie z roku 2010

hutní areál - Vojtěšská huť "Koněv", Poldina huť, elektrárna Alpiq
vápenné pece
rudní most
rozhled z rudního mostu
pozůstatek koksovny
plynojem na koksárenský plyn
úpravna uhlí
cihelna Zeolit - stále v provozu
probíhá zde i kovovýroba a dokonce nová výstavba výrobních hal
stáčírna olejů
nová chladící věž
stará chladící věž
zde stával plynojem na vysokopecní plyn a jeho příslušenství
tlakoměr stále ještě ukazuje - pořád tu ještě část provozu žije
a kde to žije, tam je i žízeň
železnice v provozu i dávno opuštěná
trať směrem k závodu Dříň
zbytek válcovny Noval
zapomenuté zásobníky
nechybí někomu návěs - cisterna?
trafostanice a rozvodna - na jaře část vyhořela
uklízet se dá i s jedním okem
v areálu Vojtěšské huti, částečně v provozu, částečně v rozpadu
elektrárna Alpiq (dříve ECKG)
elektrárna 2 Poldi
huť Poldi
opuštěná část huti Poldi - ocelárna 2 s válcovnou
strojírna Poldi
recyklační linka kovů PWH
závod Dříň, dnes válcovna Třineckých železáren
záložní agregát pro případ výpadku proudu

Fotogalerie z roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013