Kladenské železárny

Fotogalerie z roku 2008

Vlečka z nádraží Kladno do huti
vlečka začínala "trianglem" na nádraží u výtopny
překračovala silnici
a pokračovala v místech dnešní nové zástavby
další část je patrná až v Sitenském údolí
za kterým definitivně mizí
bývalé nádraží Staré Kladno, dnes parkoviště zaměstnanců Poldi hütte

Areál hutí z hutní haldy

hutní halda


Poldi hütte s.r.o.
Poldovka ze střechy uhelných zásobníků v koksovně
       
hutní provozy žijí naplno
elektrárna 2
vodní hospodářství
vrátnice od ulice J. V. Sládka
zátiší

Elektrárna ECKG

Bývalá středojemná válcovna Noval s.r.o.
provozní budova
torzo výměníků ve sklepě
místnost krytu je plná odpadků
zadní vchod vedl přímo do výrobních hal......
......ze kterých díky nepřizpůsobivým občanům nic nezbylo
chladiče
nádrže na lehký topný olej
výhled ze střechy provozní budovy na průmyslový areál

Areál Vojtěšské huti - Koněv
pochozí lávky používejte......
......protože -
nádraží Kladensko - nučické dráhy a překladiště s úpravnou železných rud
proti úpravně rud stojí cihelna Zeolit
k nádraží patří také vápenné pece, původně jich bylo pět
rudný most a zásobníky
staré chladící věže
nová chladící věž
stáčírna olejů
Hutní montáže Ostrava
původní konvertorová ocelárna
pozůstatky nové ocelárny
železnici využívá OKD Doprava......
......některé koleje ale pomalu zarůstají nebo mizí
železniční stavědla
místy se dochovaly i fragmenty úzkorozchodných tratí
šrotiště
speciální technika
zde býval plynojem na kychtový plyn
elektrorozvodny
elektrická centrála s rozvodnou
provozní budova koksoven
zauhlovací věž
úpravna
budova třídiče a desintegrátoru
zásobníky
chemický provoz koksovny
nádrže
pozůstatky kolejového napojení koksovny
v areálu koksovny
plynojem na koksárenský plyn
v areálu hutí
       
průhledy
v celém areálu je neskutečné množství odpadků
na jedné straně se areál upravuje...... ......na druhé rabuje
vrátnice
kantina opuštěná autobusová zastávka

Fotogalerie do roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2009

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013