Kladenské železárny

Fotogalerie z roku 2009

tentokrát v barvách podzimu

elektrárna ECKG - dříve platilo, že prosperující továrna musí mít kouřící komíny :-)
nádraží KND s úpravnou rudy, pecemi vápenky a cihelnou Zeolit
rudné zásobníky a příjezdový most
rozhled z mostu k rudným zásobníkům
torzo kancelářské budovy válcovny Noval
rozhled z horních pater budovy Noval
koksovna
rozhled ze zásobníků koksu na areál huti Poldi
rozhled ze zásobníků koksu na areál huti Koněv (Vojtěch)
plynojem na koksárenský plyn
v areálu hutí

Fotogalerie do roku 2006

Fotogalerie z roku 2007

Fotogalerie z roku 2008

Fotogalerie z roku 2010

Fotogalerie z roku 2011

Fotogalerie z roku 2012

Fotogalerie z roku 2013