Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Tyto stránky jsou věnovány historii a současnosti pražského metra. Je zde uvedena stručná historie výstavby i s fotografiemi, stavební popis trati a stanic. Je zde i několik map a stavebních výkresů nejen z minulosti, ale i projekty do budoucna.

Jedna kapitola je věnována další strategické funkci metra - metro jako obrovský kryt civilní ochrany (OSM)

Jsou zde i fotografie z rekonstrukčních prací po zatopení metra při povodni v létě roku 2002.

Takže, vážení cestující, ukončete výstup a nástup - a můžeme vyrazit.


Stručná historie metra
Stavební popis
Mapy a výkresy
Fotografie z výstavby
Fotografie z metra - historické
Ochranný systém metra
Povodeň a následná rekonstrukce
Výstavba trasy IV.C - tubus pod Vltavou
Výstavba trasy IV:C do Ládví

K tvorbě této rubriky byly kromě vlastních materiálů použity materiály z WWW stránek:

http://www.dp-praha.cz/cz/historie/data18.htm
http://www.razdva.cz/mhd/historie/ram.htm
http://doprava.vhd.cz/list.php?cc=23
http://metro.unas.cz/
http://metro.dnsalias.org/metro/HISTORIE.htm
http://founder.uiv.cz/breburda/metroholes.htm
http://www.mii.cz/software/ref/dms/metro.htm
http://kasme.hyperlinx.cz/doprava/metro/iv.c1/
http://www.volny.cz/will6/
http://www.praha-noviny.cz/mdform.asp
http://www.zakladani.cz/cz/index.htm
http://www.metrostav.cz/
http://www.subterra.cz/for1024/index800.html
http://www.metroprojekt.cz/