Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Stručná historie pražského metra

1926   byla vypracována souhrnná studie ing. Bohumila Belady a ing. Vladimíra Lista "Podzemní rychlá dráha pro Prahu"
1941   byly ukončeny práce na souhrnném projektu tří tras podzemní dráhy, k trase A byla vypracována stavební dokumentace
1966 7.1. byly zahájeny přípravné práce k výstavbě podpovrchové tramvaje, kterou mělo nahradit později metro
1966 15. 3. byla zahájena výstavba stanice Hlavní nádraží společně s novou odbavovací halou ČSD
1967 9. 8. rozhodnuto o stavbě metra bez mezietapy podpovrchové tramvaje. Již rozestavěná část linky mezi Bulharem a Muzeem (se stanicí Hlavní nádraží) byla včleněna do stavby metra linky C
1968 9. 8. zahájeny přípravné práce pro ražení prvního tunelu metra u Pankráckého náměstí
1968   Ve výběrovém řízení na dodavatele vozů pro pražské metro zvítězila Tatra Smíchov koncernu ČKD Praha
1969 20. 1. započato ražení prvního tunelu metra od Nuselského mostu k náměstí Hrdinů (Pražského povstání)
1971 1. 1. rozhodnuto o zrušení dodávky vozů metra z Tatry Smíchov, místo nich mají pražským podzemím jezdit zastaralé a těžké sovětské vozy
1973   zahájena stavba linky A v úseku Náměstí Míru - Leninova (Dejvická)
1973 22. 2. otevřen most Klementa Gottwalda (Nuselský), jehož tubusem vede část linky C
1973 16. 10. dorazila z Mytiščinského závodu v SSSR na nádraží Praha-Krč dodávka prvních šesti vozů metra
1973 24. 11. listopadu proběhl v první dokončené stanici nazvané Gottwaldova (Vyšehrad) den otevřených dveří
1974 2. 1. zahájen zkušební provoz metra C v celém úseku Kačerov - Sokolovská (Florenc)
1974 9. 5. v 9.30 slavnostně zahájen provoz pražského metra otevřením linky C. Zprovozněn úsek I.C z Kačerova na Sokolovskou (Florenc). Na lince nasazeny ruské třívozové soupravy
1974 10. 5. otevřen úsek Kačerov - Sokolovská (Florenc) pro veřejnost. Interval ve špičce 3 minuty
1975 25. 8. na dosud jediné lince C nasazeny čtyřvozové soupravy metra
1975   zahájena stavba druhého provozního úseku linky C z Kačerova na Kosmonautů (Háje)
1976   zahájena stavba druhého provozního úseku linky A z Náměstí Míru na Želivského
1977   v srpnu začaly ve stanici Muzeum práce na přestupu mezi linkami C a A
1978 1. 7. zahájen zkušební provoz na lince A
1978 12. 8. otevřen první provozní úsek linky A (I.A) z Náměstí Míru na Leninovu (Dejvická). Na lince nasazeny čtyřvozové soupravy, interval ve špičce 3 minuty
1978   na podzim zahájena stavba třetího provozního úseku linky C ze Sokolovské (Florenc) na Fučíkovu (Nádraží Holešovice)
1979 26. 2. na lince C nasazeny pětivozové soupravy metra, interval ve špičce zkrácen na 2 min 40 s
1979 2. 7. na lince A zavedena jednočlenná obsluha souprav metra (strojvedoucí bez pomocníka)
1979   zahájena stavba linky B ze Smíchovského nádraží na Sokolovskou (Florenc)
1980 7. 11. otevřen druhý provozní úsek na lince C (II.C) z Kačerova na Kosmonautů (Háje). Současně zkrácen interval na obou linkách na 2 min 30 s
1980 19. 12. zahájen provoz na druhém provozním úseku linky A (II.A) z Náměstí Míru na Želivského
1982 28. 2. na lince A nasazeny pětivozové soupravy metra
1982 1. 10. zkrácen interval na lince C ve špičce na 2 min 20 s
1982 25. 11. na lince C zavedena jednočlenná obsluha souprav metra
1982   zahájena stavba stanice Strašnická na lince A
1983   na lince C zahájena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, které má umožnit provoz souprav v intervalu kratším než 2 minuty
1984 1. 4. zkrácen interval na lince C ve špičce na 2 min 10 s
1984 3. 11. otevřen třetí provozní úsek linky C (III.C) ze Sokolovské (Florenc) na Fučíkovu (Nádraží Holešovice)
1984   zahájena stavba třetího provozního úseku linky B ze Smíchovského nádraží na Dukelskou (Nové Butovice)
1985 2. 11. otevřen první provozní úsek na lince B (I.B) ze Smíchovského nádraží na Sokolovskou (Florenc)
1985   zavedeno bezpeněžní odbavování cestujících. Kasičky pro platbu dovozného byly nahrazeny označovači jízdenek Merona
1985   dostavěna spojka z linky A do depa Hostivař. Současně zahájena stavba stanice Skalka
1986   zahájena stavba druhého provozního úseku linky B ze Sokolovské (Florenc) na Zápotockého (Českomoravská)
1987 11. 7. na lince A uvedena do provozu stanice Strašnická
1987   zahájena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na lince A
1988 26. 10. otevřen třetí provozní úsek linky B (III.B) ze Smíchovského nádraží na Dukelskou (Nové Butovice)
1989 1. 5. zahájen dvojkolejný provoz spojky z linky A do depa Hostivař
1989   do konce roku neustále klesaly intervaly: na linkách A a B n 2 min 10 s; na lince C dokonce na 1 min 45 s
1990 22. 2. přejmenovány některé stanice metra . Od tohoto roku nás již pražské metro nezaveze na Mládežnickou, Leninovu, Budovatelů, Družby či Dukelskou. Stanice jsou do budoucna pojmenovány výhradně podle své polohy
1990 4. 7. na lince A uvedena do provozu stanice Skalka
1990 22. 11. otevřen druhý provozní úsek linky B (II.B) z Florence na Českomoravskou
1990   v tomto roce též nakoupeny poslední sovětské vozy metra
1991   zahájena stavba čtvrtého provozního úseku linky B z Českomoravské na Černý Most
1991   zahájení postupné rekonstrukce a modernizace technologického vybavení (zavádění nové výpočetní techniky, rekonstrukce stropních konstrukcí, výměna kamer atd.)
1994 11. 11. zahájen provoz na pátém provozním úseku linky B (V.B) z Nových Butovic na Zličín
1995 3. 11. zahájena rekonstrukce stanice Hradčanská včetně výměny eskalátorů (vyloučení stanice z provozu)
1995   ve výběrovém řízení na dodávku 110 nových vozů metra zvítězilo konsorcium firem ČKD - Siemens - ADtranz (podle původních předpokladů měla první souprava začít sloužit cestujícím již v roce 1998)
1996   zaveden v pražské MHD přestupný tarif a dosavadní mechanické označovače jízdenek Merona nahrazeny elektronickými označovači Mypol
1996 12. 7. obnoven provoz ve stanici Hradčanská
1997   zahájena výroba první nové pětivozové soupravy metra M1
1997 28. 6. zahájena rekonstrukce stanice Staroměstská včetně výměny eskalátorů (vyloučení stanice z provozu)
1998 2. 3. obnoven provoz ve stanici Staroměstská
1998 1. 7. zahájena rekonstrukce stanice Náměstí Míru včetně výměny eskalátorů (vyloučení stanice z provozu)
1998 8. 11. zahájen provoz na čtvrtém provozním úseku linky B (IV.B) z Českomoravské na Černý Most (zatím nezprovozněny stanice Hloubětín a Kolbenova)
1999 23. 4. obnoven provoz ve stanici Náměstí Míru
1999 25. 4. započato s dostavbou stanice Hloubětín (součást IV. úseku linky B)
1999 1. 7. zahájena rekonstrukce stanice Malostranská včetně výměny eskalátorů (vyloučení stanice z provozu)
1999 17. 10. na lince B otevřena stanice Hloubětín
2000 27. 1. na lince C poprvé vyjela s cestujícími moderní souprava metra typu M1
2000 29. 3. obnoven provoz ve stanici Malostranská
2000 29. 6. otevřen druhý vestibul stanice Vysočanská
2000   na podzim zahájena výstavba čtvrtého provozního úseku linky C z Nádraží Holešovice na Ládví
2001 8. 7. na lince B otevřena stanice Kolbenova
2002 13. 8. přes Prahu se převalila stoletá voda. Celkem bylo zatopeno 19 stanic.
Na lince A Malostranská, Staroměstská, Můstek a Muzeum.
Na lince B všechny stanice v úseku Smíchovské nádraží - Vysočanská.
Na lince C Nádraží Holešovice, Vltavská a Florenc
2002 15. 8. zůstaly v provozu jen úseky: Linka A Náměstí Míru - Skalka; Linka C Háje - Muzeum
2002 16. 8. zprovozněny úseky Zličín - Nové Butovice a Hloubětín - Černý Most
2002 26. 8. zprovozněn úsek Nové Butovice - Smíchovské nádraží
2002 12. 10. zprovozněn úsek Muzeum - Florenc (stanice Florenc otevřena až 19. října)
2002 26. 10. zprovozněna stanice Muzeum A
2002 16. 11. zprovozněn úsek Florenc - Nádraží Holešovice (bez stanice Vltavská)
2002 9. 12. zprovozněny stanice Anděl a Karlovo náměstí
2002 21. 12. zprovozněn úsek Dejvická - Muzeum (bez stanic Staroměstská a Malostranská), otevřena stanice Vltavská
2003 16. 1. otevřeny stanice Staroměstská a Malostranská
2003 31. 1. otevřen druhý vestibul stanice Florenc (u tramvajové zastávky)
2003 17. 2. zprovozněn úsek Karlovo náměstí - Palmovka (bez stanic Národní třída, Náměstí Republiky, Křižíkova a Invalidovna)
2003 1. 3. otevřeny stanice Národní třída a Náměstí Republiky, otevřen druhý vestibul stanice Vysočanská (Nádraží Vysočany)
2003 1. 3. otevřen druhý vestibul stanice Můstek (v dolní části Václavského náměstí)
2003 15. 3. otevřen druhý vestibul stanice Karlovo náměstí (Palackého náměstí)
2003 22. 3. otevřeny stanice Křižíkova a Invalidovna
2003 29. 3. otevřeny druhé vestibuly stanice Anděl (Na Knížecí) a Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží)