Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Něco málo fotografií z dávných časů metra

  vrtný průzkum vltavského dna pro stavbu metra v roce 1939  
  podpis dohody o spolupráci mezi ČSSR a SSSR na výstavbě metra - 1966 odjezd prvních řidičů na školení do Moskvy - 1973  
z výstavby - kantina v podzemí z výstavby - skladiště trhavin
stranická komise na exkurzi před zahájením provozu slavnostní zahájení provozu 9. 5. 1974
  100. vůz pražského metra  
dispečink dispečink dispečink
  centrální dispečink  
pokud netrefíte, dozorčí ráda poradí   a když něco nevíte...