Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Mapy a výkresy pražského metra

Přehledná mapa metra s vyznačením technologických kolejí - rok 2002
Projekt z roku 1990 - situace metra v roce 2003
Projekt z roku 1990 - situace metra v roce 2025
Profil trasou I. A
Profil trasou I. B
Profil trasou IV. C
Geologická situace a mapa tunelů pod Vltavou - Mánesův most
Stanice Karlovo náměstí
Stanice Náměstí Míru
Stanice Dejvická