Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Výstavba trasy IV.C 1 z Nádraží Holešovice do Ládví

Ražba pokračování trasy metra C, v celkové délce 3981 m, byla zahájena na podzim roku 2000. Na trase budou dvě stanice: Kobylisy a Ládví, v budoucnu se počítá s popkračováním trasy přes Prosek do Letňan.

Ražená stanice Kobylisy se nachází ve vzdálenosti 2748 m od stanice Nádraží Holešovice. Vyražena je v hloubce 31,5 m. Tato stanice má dva vestibuly: západní podzemní u Kobyliského náměstí a východní nadzemní u budoucího stání autobusů.

Hloubená stanice Ládví se nachází ve vzdálenosti 1140 m od stanice Kobylisy a je zahloubena do hloubky 7,35 m. Za stanicí jsou manipulační koleje a výhybna.

Traťové úseky metra jsou částečně hloubeny a částečně raženy. Úsek od Nádraží Holešovice k Vltavě a v oblasti Povltavské ulice v délce 300 m byl budován jako hloubený, stejně tak krátký 50 m dlouhý úsek pod ulicí Trojskou. Poslední hloubený úsek v délce 391 m je před stanicí Ládví, na kterou přímo navazuje.

Ražené úseky jsou dva: první, 300 m dlouhý, vede z Povltavské k Trojské ulici, druhý úsek spojuje Trojskou ulici a Ládví. Kromě toho byla vyražena pomocná štola a šachta pro dopravu materiálu.

Celkově trasa metra překonává mezi nejnižším bodem, podchodem pod Vltavou, a nejvyšším bodem, stanicí Ládví, 111,96 m.


Hloubený úsek mezi Nádražím Holešovice a tubusy pod Vltavou

betonáž betonáž připojování tubusů pod Vltavou postupné zasypávání tubusů
tunel pod nádražím Holešovice   zasypané tunely zasypané tunely

Hloubený úsek navazující na tubusy pod Vltavou v Povltavské ulici

pohled na staveniště pohled pod Povltavskou ulici Povltavská ulice - pokládka izolace pohled směrem k raženému úseku  do Trojské ulice
  betonáž betonáž  
pohled do hotového tunelu montáž kolejnic zakolejovaný tunel přechod od hloubeného k raženému úseku
  zasypávání hloubeného úseku zasypávání hloubeného úseku  

Ražené úseky

  zaražení tunelu v Trojské ulici 30. 5. 2001 zaražení tunelu v Trojské ulici 30. 5. 2001  
portál raženého tunelu v Povltavské ulici portál raženého tunelu v Trojské ulici ražba na čelbě
  razící fréza pomocná dopravní štola  
lešení pro montáž izolace a armatury sekundární obezdívky izolace armování sekundární obezdívky
forma pro betonování sekundární obezdívky betonáž betonáž hotová obezdívka
rozplet před stanicí Kobylisy rozplet za stanicí Kobylisy před stanicí Kobylisy před stanicí Kobylisy
  přechod mezi raženým úsekem a hloubeným úsekem Ládví  

Stanice Kobylisy

budoucí vzhled stanice

 

hloubení šachty na Kobyliském náměstí hloubení šachty na Kobyliském náměstí pohled do hloubení
západní vestibul západní vestibul západní vestibul
východní vestibul východní vestibul východní vestibul
ražba stanice ražba stanice ražba stanice ražba stanice - eskalátorový tunel
eskalátorový tunel ražba stanice ražba stanice stanice je vyražena
montážní práce montáž izolace montáž izolace izolace eskalátorového tunelu
sekundární betonáž do formy zaústění větrací šachty montážní práce osazování eskalátorů

Stanice Ládví

budoucí vzhled stanice

 

stavba stavba stavba stavba
prostor stanice zasypávání hloubených úseků   větrací objekt
stanice stanice prostor nástupiště montáž eskalátoru
výhybna výhybna výhybna