Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice - něco málo o pražském metru

Povodeň v létě 2002 a její následky v metru

jednoho teplého srpnového dne se tady zastavil čas...

 

Průběh zatopení metra

Pondělí 12. srpna 11:00 byl vyhlášen třetí stupeň povodňové pohotovosti
  16:30 byla zahájena výstavba povodňových zábran v některých stanicích
    trasy B - Florenc, Křižíkova aj.
  21:10 instalace zábran byla dokončena
  22:50 zastaven provoz trasy metra C mezi stanicemi Florenc a Nádraží Holešovice
  23:55 pro cestující byla uzavřena stanice Křižíkova, vlaky tudy pouze projížděly
     
Úterý 13. srpna 00:45 uzavření tlakových uzávěrů ve stanici Nádraží Holešovice
  10:00 zahájeno uzavírání stanic Vltavská C, Křižíkova B, Invalidovna B, Florenc B,
    Staroměstská A, Malostranská A - ukončeno kolem 13:00
  11:20 uzavření stanic Invalidovna B, Malostranská A, Staroměstská A pro cestující
  18:20 uzavření tlakového uzávěru ve stanici Palmovka B
  19:30 průnik vody přes zábrany proti stoleté vodě do stanice Nádraží Holešovice
  22:00 v provozu pouze úseky Skalka - Náměstí Míru (A), Zličín - Smíchovské
    nádraží (B), Florenc - Černý most (B), Florenc - Háje (C)
  24:00 ukončení denního provozu metra
     
Středa 14. srpna 00:20 voda prosákla do stanice Invalidovna B
  01:45 oddělen úsek trasy B s prosakující vodou od zbytku metra - Invalidovna,
    Palmovka
  04:00 evakuován personál stanice Palmovka B, kde se prolomila pod tlakem vody
    zeď
  09:35 uzavírány staniční tlakové uzávěry a evakuován personál metra ze stanic
    Anděl B až Náměstí Republiky B
  14:00 náhlé zatopení trasy B v úseku Náměstí Republiky - Anděl
  23:15 začala stoupat voda přes přestupové eskalátory a uzavřené tlakové uzávěry
    ve stanici Můstek A
     
Čtvrtek 15. srpna 00:15 voda se objevuje ve stanicích Můstek A, Staroměstská A, Malostranská A
  15:00 voda na kolejích u stanice Muzeum A
  15:30 evakuován personál stanice Muzeum

Jak to vypadalo za kulminace

Vltavská

  Vltavská Vltavská  
Vltavská Vltavská Vltavská Vltavská - zatopený vestibul

Florenc

Florenc Florenc Florenc Florenc
Florenc Florenc - autobusové nádraží Florenc - zatopený vestibul Florenc - eskalátory trasy B

A tady je něco fotografií z likvidace následků povodně v metru

Vestibul metra Florenc

kam až sahala voda kam až sahala voda u Delvity u Delvity
bahnem pokrytá Florenc v podchodu herna v podchodu herna v podchodu
hodně silný tabáček naplaveniny trafika trafika
tapety tapety v podchodu odčerpávání
výměna podhledů výměna podhledů výměna podhledů u vstupu do metra
  nutná byla desinfekce  
zahájení provozu na trase C 19.9. první den provozu 19.9. první den provozu 19.9. první den provozu 19.9.

Florenc C

  po odčerpání vody ze stanice zatopené přestupní eskalátory  
na trati v trati v trati v trati
výměna podhledů výměna podhledů oprava výhybky na křížení opravy trati
  výměna podhledů výměna elektroinstalace  
na křížení na křížení na křížení na trati
  bagrování štěrku  
montáž nových podhledů montáž nových podhledů montáž nových podhledů montáž nových podhledů
oprava osvětlení poslední přípravy před zprovozněním poslední přípravy před zprovozněním poslední přípravy před zprovozněním
  první den provozu 19.9. první den provozu 19.9.  

Florenc B

všude byla tma, jen rachot agregátů se nesl nocí čerpání na větrací šachtě první čerpadlo spuštěno pohled do šachty
nad vodou - ke dnu zbývá asi 25 m v provozu jsou už tři čerpadla pohled do šachty - voda už klesla pohled na pracoviště
kontrola čerpání sám ředitel O.Čejka přijel na revizi hadice hltaly přes čtyři kubíky za minutu voda zase o něco poklesla
naplaveniny naplaveniny eskalátory eskalátory
pod eskalátory jsou umístěna dvě čerpadla vrata jsou sice zavřena, ale voda se přes ně dostala pokles vody za dva dny čerpání muselo se přečerpávat v kaskádě - v kontejnerech jsou pomocná čerpadla
na přestupu C - B mechanismus pancéřových vrat zatopená stanice a ve stanici soupravy metra
odstavená "ponorka" v kolejích je ještě voda stanoviště strojvedoucího interiér vozu
poškozené podlahy stanice náplavy ve stanici   cestou do technických prostor
pro odtěžování odpadu byla vybudována lanová dráha spodní nákladiště lanovky bylo nutno odstranit podhledy hromady odpadu
zničená rozvodna zničená rozvodna zničená rozvodna zničená rozvodna
tlaková uzávěra na trati Florenc - Náměstí Republiky pancéřová vrata uzávěry uzavěra kolejí díky tomuto kusu betonu, který se utrhl, došlo k zaplavení úseku Náměstí Republiky - Anděl
vysoušeče ve stanici nová budka dozorčího oprava elektroinstalace kabelový kanál po vyčištění
montáž nových rozvaděčů montáž nových rozvaděčů montáž nových rozvaděčů montáž nových rozvaděčů
"dráteničina"   montáž nových podhledů montáž osvětlení
montáže na eskalátorech dokončování montáže podhledů opravené nástupiště opravená stanice
přestupní eskalátory přestupní tunel nad stanicí varování pro zahraniční dělníky, kteří přesekli hlavní optický datový kabel
"dráteničina" "dráteničina" cívky kabelu ve stanici poslední přípravy před zahájením provozu
těsně před zahájením provozu 17.2.2003 těsně před zahájením provozu 17.2.2003 v provozu 17.2.2003 v provozu 17.2.2003

Florenc měnírna

  vchod do měnírny u autobusového nádraží  
zničená měnírna zničená měnírna zničená měnírna akumulátorovna
pohled do rozvaděčů vyhrnování naplaveného bahna vyklizená měnírna, mokré stěny jsou oškrábány stěny jsou obloženy sádrokartony a jsou připraveny nové rošty pro rozvaděče
osazování nového vybavení osazování nového vybavení osazování nového vybavení osazování nového vybavení
zapojování elektroinstalace měnírna po rekonstrukci měnírna po rekonstrukci měnírna po rekonstrukci

Větrací šachta Štvanice - mezi Florencí a Vltavskou

  pohled ze Štvanice na Karlín na Štvanici po opadnutí vody  
čerpadla poháněla vojenská elektrocentrála čerpadlo na dně šachty - po snížení hladiny   pohled do šachty
za pancéřovými vraty je stále voda bylo potřeba odvrtat průchodky, aby voda vytekla a vrata se daly otevřít příprava na vrtání připravená pneumatická vrtačka
  vrtání po odvrtání  
  u ventilátoru čerpací stanice  

Větrací šachta Náměstí 14. října - mezi Andělem a Karlovým náměstím

vozový park dánských záchranářů, kteří přijeli pomáhat byla dovezena nová elektrocentrála hadice, táhnoucí se přes náměstí objekt nad větrací šachtou
  pohled do zatopené větrací šachty ředitel O.Čejka na kontrole  
na dně po vyčerpání ventilátor pancéřová vrata čerpadlo v kolejišti
technologické prostory technologické prostory technologické prostory technologické prostory
technologické prostory technologické prostory technologické prostory