Štolový vodovodní přivaděč z vodní nádrže Želivka do Prahy

přehrada a úpravna vody

 

Pro přehlednost je tato rubrika rozdělena na několik stránek

Všeobecné pojednání
Popis hlavních objektů štolového přivaděče
Shybka Sázava
Shybka Blanice
Potrubní úseky
Řešení anomálie na Blanici
Fotopříloha

Použité materiály: