Štolový vodovodní přivaděč z vodní nádrže Želivka do Prahy

Z různých míst stavby

rádiové spojení mezi jednotlivými úseky
zkouška spojení
měřické práce
práce s gyrokompasem
měření v podzemí měření délek práce s geodimetrem AGA 6 fotogrammetrické ověřování profilu
vrtné práce
vrtání zálomu Coromant podle šablony značení budoucích vrtů označená čelba připravená k vrtání
nakladač Salzgitter injektáž prorážka úprava trati
nakladač Salzgitter injektážní souprava a jsme skrz úprava trati
definitivní betonáž
vlak s betonážní směsí vykládání betonážní směsi
       
betonážní souprava CIFA betonážní souprava CIFA ovládací panel betonážní soupravy

Úsek Kalná

těžní zařízení na úseku Kalná - vrátek H 800, boční výklopník
těžní zařízení na úseku Kalná
betonáž soupravou CIFA injektáž za potrubí hotový úsek štoly tlaková zkouška
část betonážní formy CIFA zainjektování usazeného potrubí přechodu přes potok Kalná hotový úsek štoly s připraveným uzávěrem pro tlakovou zkoušku tlaková zkouška úseku štoly

Úsek Štěpánovský potok

první odpal na stavbě přivaděče regulace Štěpánovského potoka první parta na stavbě
18. 10. 1964 - první odpal na stavbě - pokusný úsek úprava koryta potoka u portálu první parta
zkouška stříkaného betonu na pokusném úseku
betonážní souprava stříkaný beton
portál štoly betonárka betonáž ve štole 2000 metrů
pohled na portál úseková betonárka betonážní zařízení právě je vyraženo 2000 m
injektáž rozvolnéného úseku z povrchu
injektáž betonu vrty

Úsek Blanice

důlní vozy Hägglunds při práci
vůz Hägglunds přesyp mezi vozy Hägglunds vyprazdňování vozu na výsypce
výstavba uzávěrové komory
výstavba uzávěrové komory u shybky pod Blanicí výstavba uzávěrové komory u shybky pod Blanicí výstavba uzávěrové komory u shybky pod Blanicí výstavba uzávěrové komory u shybky pod Blanicí

Úsek Křešice

zahajovací práce na úpadní štole
zářez před budoucí úpadní štolou příprava prostoru staveniště
úpadní štola
pohled do úpadní štoly

Úsek Sázava

provizorní lávka přes Sázavu portál štoly č. 8
pontonová lávka portál štoly č. 8
těžba na úseku Sázava
vozy Gränby na výklopníku výklopník a odvoz rubaniny 22.6.1967 - vyraženo 4000 m
zkouška stříkaného betonu
TH výztuž - "hajcmany" souprava pro stříkání betonu betonáž portálu
definitivní betonáž
betonážní souprava CIFA čištění segmentů bednění Blokšova parta na definitivní betonáži
osazování potrubí do shybky
svislý úsek koleno směrem k Želivce koleno směrem k Praze

Úsek Brtnice

buňkoviště autopark drtírna
buňkové sídliště autopark drtírna
provoz v úpadní štole
provoz v úpadní štole provoz v úpadní štole

Úsek Čenětice

brána úseku Čenětice těžní věž skipoklec
hlavní brána úseku těžní věž a výklopník detail skipoklece

Úsek Jesenice

těžní věž na úseku Jesenice
těžní věž a výklopník
propadlina zpevnění geologické poruchy chemickou injektáží
propadlina po závalu na štole chemickou injektáží zpevněná čelba ražba v proinjektované hornině

Samostatné výkresy (z předchozích textů)
Celková mapa s vyznačením jednotlivých objektů
Schématický profil trasy štoly
Geologická situace v trase štoly
Schématický nákres shybky Blanice
Schématický nákres shybky Sázava
Detailní nákres shybky Sázava
Výkres osazení potrubí
Výkres kolena shybky
Schéma čerpací stanice shybky
Schéma uzávěrové komory shybky
Schéma koncové uzávěrové komory Vestec