Ostrava - Vítkovice

Fotogalerie z jara 2014


Dolní oblast Vítkovice - dominanta Ostravy - vysoké pece, koksovna, důl Hlubina

areál vysokých pecí od Frýdlantských mostů... ...a z vrcholy haldy Ema

V Dolní oblasti, dnes turistickém lákadle číslo 1 Moravskoslezského regionu

vysoká pec číslo 1
Cowperrovy ohřívače vzduchu pece číslo 1
vysoké pece číslo 4 a 6
Cowperry pecí 4 a 6
čističe vysokopecního plynu
plynojem na vysokopecní plyn - upraven na konferenční centrum a také kavárnu
strojovna motoru na vysokopecní plyn - pohon dmychadel vzduchu do pecí
hořáky pro spalování nadbytečného vysokopecního plynu
vodojem
ve vysokopecním provozu
důl Hlubina
koksovna
odprášení koksovny
rozhled z vysoké pece číslo 1
reflexe

Nová ocelárna

v areálu ocelárny
v hale
doprava roztaveného železa od vysokých pecí Arcelor Mittal a dalších přísad do konvertorů
pánvová metalurgie
kontilití
na začátku lití a na konci
řezání bram
hotové bramy pokračují do válcovny
v pánvi zůstává struska
čištění pánve
odvoz strusky
ocelárenská zákoutí
pohled do haly válcovny plechu

Vítkovice Machinery Group

v areálu smaltovny, mostárny a kotlárny
hala výroby smaltovaných nádrží
mostárna
ohýbárna trubek
kotlárna a energetické strojírenství
plazmové vypalování
skružování

Vítkovice doprava


Fotogalerie Dolní oblasti Vítkovice z podzimu 2014

 

důl Hlubina
koksovna
příprava pecní vsázky
vysoká pec číslo 1
x
vůz pro dopravu roztaveného železa
vysoká pec číslo 4 a 6
čistič vysokopecního plynu
plynojem
odprašovač
hořák pro spalování nadbytku vysokopecního plynu
v hutním areálu

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014