Vítkovické železárny - Vítkovice Doprava a.s., Škoda Vagonka a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Vítkovické slévárny s.r.o.

Fotogalerie z roku 2012

vysoké pece od Východního nádraží

Vítkovice doprava a.s., člen Vítkovice Machinery Group a.s.

vjezd do depa pro malé i velké mašinky
úzkorozchodné lokomotivy normálněrozchodné lokomotivy
část lokomotivního parku
vozové depo
jeřáby
provozní domek
přepravník kalichů na strusku takový malý soustruh
vítkovické metro
křížení klasické a úzké trati horko bylo takové, že i označník přejezdu se opřel ve stínu

Škoda Vagonka a.s.


EVRAZ Vítkovice Steel a.s.

v areálu oceláren
v hale ocelárny
a nyní celá technologie - doprava surového železa od vysokých pecí - vozy "Veroniky"
vylévání surového železa z Veronik
v pánvi je upraveno chemické složení oceli
odtud jde pánev na linku kontilití
x
vzadu pomalu chladnou odlité bramy, které budou následně převezeny do válcovny
vylévání strusky z pánve
čištění a předehřev pánví
x
kotlíkový guláš obzvláště ostrý :-)
válcovna plechů
plechová podlaha je pro jistotu popsaná, aby také neprošla válcovací stolicí

Vítkovické slévárny s.r.o.


Fotografií by mohlo být podstatně více, ale těžký fotokulomet Sony HX 100 V mi drze nahlásil jakýsi Error C 32.60 a odmítl dál spolupracovat. Asi dostal z žáru železáren chuť na pivko. A samozřejmě, že záložní osobní fotozbraň Olympus VR 310 spokojeně odpočíval doma. Takže další focení bylo už jen na kamarádech, od kterých musím fotky vytáhnout a pak galerii doplním - tedy jestli mi to povolí :-)


Energetická ústředna č. I


Panorama Ostravských Hradčan


Válcovna trub Třineckých železáren


Důl Hlubina


Koksovna Vítkovických železáren


Vysokopecní provoz Vítkovických železáren

 

Vysoká pec číslo 1
skip rpo dopravu surovin
na vrcholu pece je manipulační jeřáb
kychta - prostor plnění pece surovinami
odtah kychtového plynu
ovládací táhla
kontrolní otvor na vrcholu pece
roury, trubky, potrubí
vodní chlazení pláště pece
přívod horkého vzduchu do pece - výfočna
výpusť strusky
odpichový otovor pro vypouštění surového železa
ucpávačka odpichového otvoru vrtačka pro odpich
vypouštěcí žlaby na železo a strosku
základy vysoké pece
cowperry - ohřívače vzduchu vháněného do pece
velín vysokopecního provozu
plynojem na kychtový plyn, dnes konferenční centrum
ve vysokopecním provozu
černobílé variace

Vysoké pece č. 4 a č. 6


Z nadhledu

důl Hlubina
koksovna
nová ocelárna EVRAZ
válcovna trub
energetická ústředna I a IV
stará oelárna a vítkovický kostel
provoz aglomerace železné rudy
důl Louis - Jeremenko
dominanta Ostravy - věž radnice

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014