Vítkovické železárny - Vítkovice Machinery Group a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Válcovna trub Třineckých železáren a.s.

Dolní oblast Vítkovice n.k.p. - Důl Hlubina, koksovny a vysoké pece vítkovických železáren

Fotogalerie z roku 2011


Vítkovické katedrály


Ocelové město Vítkovice

rekonstrukce hal - před a po rekonstrukci
Stará ocelárna
EVRAZ Vítkovice steel
plynojemy
Vítkovice energetika
železniční doprava
přepravník Valmet
v nočních ulicích

Pozůstatky provozu Aglomerace železných rud


Dolní oblast Vítkovice n.k.p.- důl Hlubina

správní budovy
koupelny a šatny
těžní věž
strojovna
šachetní budova pomocné jámy upravená na kompresorovnu
stará kotelna
nová kotelna a výtahy
úpravny
v areálu dolu
nezapomeneme
podzimní

Koksovna


Vysokopecní provoz

předehřívače vzduchu
provoz vysoké pece č. 1
v hutním provozu, vysoké pece č.1. 4. 6
společná licí hala pecí č. 4 a 6
výstavba industriálního parku Nové Vítkovice

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014