Dolní oblast Ostrava - Vítkovice

Fotogalerie z léta 2009

brána do Ocelového města
založeno 1828
vysokopecní provoz
VP č. 1 VP č. 4, 6
VP č. 1
VP č. 4
VP č. 6
Cowperrovy předehřívače vzduchu VP č. 1
Cowperrovy předehřívače vzduchu VP č. 4
provoz VP č. 1
zavážení surovin do VP č. 1
na licí plošině VP č. 1
licí žlab
vozy na surové železo a strusku
výtah do vyšších pater pece
jeřáb nad licí plošinou
prašník VP č. 1
plynojem na kychtový plyn
motor na kychtový plyn - pro pohon dmychadel
vodojem
hořáky pro spalování nadbytku kychtového plynu
baterie koksových pecí
ve vysokopecním provozu
aglomerace
Energetika Vítkovice
stará ocelárna
plynojem staré ocelárny vodojem staré ocelárny
nová ocelárna
plynojem nové ocelárny
další z plynojemů
Vítkovice doprava
parní mašinka před depem
úzkorozchodná vozidla
trafostanice a rozvodna
v ulicích Vítkovic
zrcadlo, ukaž průmyslový skvost
bydlení v industriálním městě
kostel - původně vodárenská věž
zámek barona Rotchilda
radnice
když přijde noc

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014