Dolní oblast Ostrava - Vítkovice

Fotogalerie z podzimu 2010

příjezd do Vítkovic po ulici 1. máje
vítkovická radnice
Rothschildův palác
architektura Vítkovic
Vítkovice industriální
výstavka úzkorozchodné železnice se rozrostla o další exponát - lokomotivu DH 200

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014