Praha 8


Akciová společnost strojírny, dř. Breitfeld, Daněk a spol. / Českomoravská - Kolben - Daněk / ČKD Karlín - Dukla

Křižíkova, Pernerova, Šaldova, Thámova ulice

Akciová společnost strojírny vznikla roku 1872 spojením strojíren Breitfeld a Evans a Daňkovy strojírny. Roku 1927 byla karlínská strojírna sloučena se závodem Českomoravská - Kolben do koncernu ČKD.

V současné době (2007 - 2008) probíhá rozsáhlá přestavba objektů na obytné, komerční a kancelářské prostory.

nároží Křižíkovy a Šaldovy ulice
objekty přiléhající ke Křižíkově ulici
Thámova ulice
Pernerova ulice
vnitřní trakt
pozůstatek vlečky s točnou
pozůstatky objektů ČKD v oblasti Pernerova - Na Špitálsku

Lisovna řepkového oleje D. G. Fischel Söhne

Šaldova 219

Lisovna a rafinerie řepkového oleje byla vybudována v letech 1862 až 1864 firmou D. G. Fischel. V provozu byla ale jen deset let. Následně byla převzata Akciovou strojírnou dř. Breitfeld, Daněk a spol. V roce 1950 byly objekty předány od ČKD Československým automobilovým opravnám.

V současné době probíhá přestavba na byty.

stav na jaře 2007

stav na jaře 2010

Strojírna Havelka a Mézs

Pobřežní 19, Prvního pluku 17, 21

Základem strojírny byla původní továrna firmy J. C. Bernard, která vyráběla Peltonovy a Francisovy turbiny. Výroba v 60. letech 19. století zanikla a a areál převzala firma Havelka a Mézs, která značně rozšířila výrobní objekty, vybudovala mědikovnu, kotlárnu, slévárnu a další provozy pro výrobu cukrovarských strojů a zařízení. Dále vyráběla stroje pro prádelny a žehlírny. Roku 1953 byla sloučena s ČKD Dukla,

Dnes (2008) je část upravena pro administrativní prostory a část slouží jako skladiště. - Aktuální stav v roce 2010 je smutnější, v sousedství se staví nový kancelářský komplex a část továrny byla zbourána

stav v roce 2008

stav na jaře 2009

stav na jaře 2010
stav na jaře 2011

Tovární areál

Na Špitálsku

stav v létě 2007
stav na jaře 2010

Autoopravna Praga

Pernerova 35

Stavbu provedla podle návrhu architekta Karla Vlka v letech 1929 až 1931 stavební firma Nekvasil.


Strážní domek Olomoucko - pražské dráhy

Pernerova 36


Vozovna Karlín

Sokolovská 113, Šaldova 36

Jedná se o nejstarší pražskou vozovnu, která nahradila původní objekty koněspřežné tramvaje. Vystavěna byla roku 1893. Později byla upravena odstavování elektrických tramvají, které se zde odstavovaly do roku 1951. Později byly objekty využívány jako garáže.

Dnes zde sídlí autosalon.


Vydrova továrna

Pobřežní 6

Dnes administrativná prostory.


Dynamitka Nobel

ulice V Zámcích

Továrna byla založena roku 1868 jako první provoz na výrobu dynamitu v Čechách. Proboz byl zaájen roku 1870 za osobního dohledu Alfreda Nobela. Výrobky byly dodávány pro důlní podniky a vojenské správě. Později zde byly vyráběny průmyslové trhaviny chloratit a astralit. Od roklu 1923 zde byla zřízena muniční továrna. V současné době slouží část objektů jako sklady a zbytek chátrá.

foto zima 2007

----------

Kollárova ulice

foto podzim 2009

Měnírna Rokoska

ulice V Holešovičkách

foto jaro 2010

Nákladové nádraží Rohanský ostrov

Podrobnosti viz rubrika Železniční trať Praha Vysočany - Praha Těšnov.

foto jaro 2010
stav v březnu 2011
stav v říjnu 2011 - nádraží zmizelo za novou administrativní budovou

Vydrova továrna poživastin / Prometheus

V Holešovičkách 41

Továrna Františka Vydry byla vybudována v letech 1910 - 1912 Ferdinandem Šamonilem. Původně se zde vyráběla hořčice, polévové koření, oplatky a podobně. V roce 1929 zde byla zřízena tiskárna hornicko - hutnického nakladatelství Prometheus. V současné době objekty slouží jako sklady a v části sídlí Ústav mechaniky hornin ČSAV.

foto jaro 2010

Chemická továrna Carl Rademacher a Co.

Křižíkova 44

Chemická továrna C. Rademachera a E. Prochasky byla vybudována roku 1862 bývalou Packovu továrnu na vagony v Karlíně. Po roce 1920 byla výroba z hygienických důvodů zastavena a areál přestavěn. Část areálu byla zbourána a zbytel sloužil jiné výrobě. Dodnes zachovaná část byla adaptována na prodejnu potravin.

foto jaro 2010

Mazutová kotelna Invalidovna

sídliště Invalidovna

Kotena byla postavena podle projektu JanaŽelezného a Františka Bäumelta v letech 1964 - 1966. Slouží k vytápění okolního sídliště.

foto podzim 2009


Battistova cihelna

ulice U Prefy

Cihelna Josefa Battisty byla první parostrojní cihelnou v Praze. Vyrábět začala roku 1898. V provozu byla do roku 1939. Později objekty sloužily jako sklady. V současné době je cihelna památkově chráněna a využívána pro komerční účely.

foto jaro 2010

Negrelliho a Spojovací viadukt

Projekt viaduktu, spojujícího nádraží Bubny s Masarykovým nádražím navrhl Alois Negrelli společně s Janem Pernerem roku 1842. Samotná stavba probíhala v letech 1846 - 1849.

Následně bylo řešeno propojení nádraží Bubny s Libní. Projekt zpracoval Karl von Ruppert a do provozu byl uveden roku 1851.

pohled z vrchu Vítkov
rozbočení viaduktů
Spojovací viadukt, v pozadí tunely Nového spojení
Negrelliho viadukt

Vodní elektrárna Štvanice, jez a plavební komora

Vodní elektrárna byla vystavěna v rámci regulace Vltavy v letech 1907 - 1914. Vybavena vyla svislou třístupňovou Francisovou turbínou a elektrický výkon byl 500 kW. Z důvodu značného opotřebení strojného zařízení byla elektrárna v roce 1972 odstavena z provozu. V letech 1984 - 1987 proběhla celková rekonstrukce vodního díla Štvanice. Elektrárna byla vybavena třei Kaplanovými turbínami o celkové výkonu 5,7 MW, což je přibližně spotřeba pražského veřejného osvětlení. V provozu je dodnes.

oprava jezu v roce 1986
vodné elektrárna
provozní budova jezu a plavební komory