Praha 6


První pražská sladovna Marie Reiserové a synů

Praha 6, Podbabská ulice

Pvodní sladovnu zde vybudovala do roku 1873 stavební firma Emanuela Brabce pro Zemědělskou společnost. Roku 1877 sladovnu zakoupila Marie Reiserová, která zadala rekonstrukci a přístavbu sladovny o další humna. Roku 1892 sladovna vyhořela, ale byla opět uvedena do provozu. Další přestavba a rozšířená proběhlo roku 1914. V té době měla sladovna 5 hal s humny a další výrobní provozy pro farmaceutickou a potravinářskou výrobu. Sladovna byla v provozu do roku 1993. V současné době zde probíhá výstavba administrativních a obytných budov, do kterých bude část sladovny zakomponována.

 

původní stav - 2004
architektova představa o budoucnosti
stav 25. 5. 2010
v té době zde ještě byl železniční most a dala se vystopovat trať
stav 1. 12. 2011 - demolice mostu
stav 3. 1. 2012
zde bývalo přemostění
pozůstatek vjezdové brány
z původního objektu sladovny zbyla jen betonová plocha a pohozené vršky komínů

Nádraží Ruzyně

Drnovská ulice

V roce 1863 byla trať koněspřežné železnice přestavěna na klasickou železnici s parostrojním provozem, kterou provozovala Buštěhradská dráha. Od zavedení parostrojního provozu se nejezdí do Lán, ale na Kladno.
Po zahájení provozu v parní trakci v Ruzyni patrně ještě stanice nebyla, prokazatelně se zde ale stavělo už v roce 1867.

V minulosti byla obec Ruzyně známá též pod názvy Ruzyň, Ruzíň nebo Rusín. V roce 1960 byla připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1961 nese zdejší železniční stanice současný název Praha - Ruzyně.

foto podzim 2009
nádraží Ruzyně
pozůstatky vleček
likvidace kolejiště
železniční zátiší

Nádraží Veleslavín

ulice Nad stanicí

V roce 1863 byla trať koněspřežné železnice přestavěna na klasickou železnici s parostrojním provozem, kterou provozovala Buštěhradská dráha. Od zavedení parostrojního provozu se nejezdí do Lán, ale na Kladno.
Od té doby je ve Veleslavíně zřízena plnohodnotná železniční stanice, do té doby zde byla pouze výhybna koněspřežky.

joro jaro 2009

Výtopna Veleslavín

ulice Nad Hradním potokem

foto jaro 2009
zde bylo kolejiště
původní uhelná výtopna
x
nová plynová teplárna

Cihelna Max Herget

ulice Přerušená

stav na jaře 2010

Nádraží Praha - Dejvice

Václavíkova ulice

Historie dejvického nádraží sahá až do roku 1831, kdy zde byla konečná stanice koněspřežné dráhy z Lán pod jménem Bruska. Tehdy trať sloužila pro dopravu dřeva. Osobní provoz byl na staré koněspřežce pouze v letech 1861 - 1863. Roku 1863 byla stará trať Společností Buštěhradské dráhy přestavěna na parní provoz a přetrasována do Kladna k místním uhelným dolům a hutím. Roku 1868 byla trať prodloužena až do nádraží Bubny, kde byla napojena na Společnost státní dráhy.

V současné době (2011) nádraží prodělalo řadu úprav v souvislosti se stavbou nedalekého tunelového komplexu Blanka.

stav v lednu 2011
původní staniční budova koněspřežky
nové nádraží
směr Bubny směr Kladno
stavební práce v okolí

Regulační stanice Paťanka

ulice Pod Paťankou

Zařízení regulační stanice plynu je ukryto v pěkném domečku.

stav na jaře 2010

Věžový vodojem Letná

Korunovační ulice

Vzhled věžového vodojemu navrhl architekt Fiala a stavbu provedla roku 1888 firma Františka Schlaffera. V provozu byl do roku 1913, následně byl přestavěn k obytným účelům.

stav na jaře 2011

Výtopna Juliska

ulice Pod Juliskou

stav na jaře 2010

Železniční zastávka Praha Sedlec

ulice Roztocká

stav na jaře 2010