Praha 5


Vozovna Košíře

Plzeňská 137

Vozovna byla postavena firmou ing. Josefa Záruby - Pfeffermanna. Vozovna měla původně 15 kolejí pro 45 vozů. Roku 1937 byla vybudována vozovna Motol a košířská vozovna sloužila pro odstavování vyřazených tramvají. Po zavedení trolejbusové dopravy v Praze ve 40. letech byla vozovna upravena pro těžké opravy trolejbusů. Provoz trolejbusů byl ukončen 16. 10. 1972. Haly stále slouží Dopravnímu podniku.

stav v létě 2006 - od Plzeňské ulice
stav v létě 2010 - od Vrchlického ulice

Hostinská sodovkárna

ulice Pod Kavalírkou

stav v létě 2006

Lihovar Zlíchov

Nádražní 2

Lihovar byl založen roku 1880 Samuelem |Fischlem a Adolfem Rosenbaumem. Dnešní podoba je z roku 1907, kdy proběhla rekonstrukce. V roce 1957 byla k lihovaru přistavěna octárna. Provoz Zlatého lihovaru, jak se v posledních letech nazýval, byl ukončen roku 2000.

stav v lednu 2007
v roce 2004 zde ještě vedly koleje ze Smíchovského nádraží
stav na podzim 2008 - dost žalostný

Parostrojní pivovar

Na Popelce 1

První zmínky o pivovaru v Košířích pocházejí z počátku 19. století. Roku 1880 nechal pivovar přestavět nový majitel, Alexander Lenner. Roku 1934 byl provoz zastaven a později zde byla vybudována stáčírna lahvového piva a sklady Krušovického pivovaru.. V roce 1998 byl pivovar přestavěn na kanceláře.

stav v létě 2006
stav na jaře 2010

Radlická mlékárna

Nádražní 32

Původní Parní mlékárna správy statku Radlice byla založena Karlem Kirschnerem roku 1872. Roku 1893 byla vystavěna nová mlékárna synem Karlem Otto Kirschnerem. Ten se spojil s Georgem Zirnem a společně vyvinuli technologii kondenzace mléka a společně založili Anglo-kontinentální akciovou společnost. Roku 1912 byla uvedena do provozu nová výrobní hala s vystupujícím arkýřem.

Provoz mlékárny byl ukončen roku 1992 a následně byla provedena přestavba pro komerční využití, které značně pozměnilo architekturu mlékárny.

původní stav v roce 1991

stav v roce 2005
stav na jaře 2010

Garáže Radlické mlékárny

Přístavní ulice

Původní konírna byla na garáže přestavěna roku 1922. Následně byly vybodány garážové a dílenské ocelové haly. Dnes zde sídlí prodejna potravin.

stav podzim 2009
stav na jaře 2010

Ringhofferovy závody

Praha 5, Plzeňská ulice

Strojírna byla založena Františkem Ringhofferem roku 1852, původně pro výrobu železničních vagónů. Výroba se později značně rozrostla, slévárny byly přesunuty do ulice Křížová. Roku 1870 byl závod opět rozšířen, tentokrát do ulice Stroupežnického. Deset let nato byla strojírna propojena vlečkou se Smíchovským nádražím a následně byly vybudovány nové haly u Plzeňské ulice. Později pod hlavičkou ČKD zde byla největší výrobna tramvají na světě.

V 90.letech 20. století byla výroba tramvají a vozů metra přenesena do nových prostor v Praze na Zličíně. Veškeré výrobní haly na Smíchově byly zbourány a bylo zde vybudováno komerční centrum s hypermarkety a kancelářemi. Zachována zůstala pouze část průčelí jedné tovární haly a Ringhofferova vila.

původní stav

po přestavbě vila

Sklárna a rafinerie Josef Inwald

ulice Ke sklárně

Celým jménem se podnik jmenoval Josef Inwald, Cís. král. výsostně privilegovaná sklárna a rafinerie na Zlíchově. Zaožena byla na začátku 20. století. Výrobní náplň tvořilo broušené křišťálové sklo a lité sklo. Roku 1914 si firma nechala zaregistrovat značku Durit pro nerozbitné sklo. V době hospodářské krize byla výroba přenesena do Teplic a areál byl předán firmě Škoda. Následovala značná přestavba pro provoz Škoda - naftové motory. V současné době (2007) je továrna opuštěna.

foto léto 2007
foto jaro 2010

Trafostanice u výtopny Zlíchov

ulice Ke sklárně

foto zima 2006

Opuštěná továrna

Radlická 202

stav v jaře 2006
stav na podzim 2008

Továrna automobilů J. Walter a spol.

Praha 5, ulice Jinonická

Společnost pro výrobu automobilů založil Josef Walter roku 1911 a do roku 1913 byla vybudována stavební firmou A. Šimka továrna. od roku 1923 se kromě automobilů začaly vyrábět i letecké hvězdicové motory. Roku 1929 zde postavila Českomoravská stavební společnost novou pětipodlažní výrobní halu. Další výrobní prostory byly vystavěny za války, kdy se celá výroba soustředila na letecké motory. Po válce se název firmy změnil na Motorlet n.p. (původní logo W bylo pouze otočeno - M) a po roce 1989 se opět vrátil název Walter.

Na podzim 2007 byly zahájeny demoliční práce za účelem výstavby luxusních bytů.

pohled od železniční trati (jaro 2007)
pohled od silnice (léto 2007)

Cihelna

ulice Na Hutmance

Původní objekt cihelny je dnes přestavěn na nové výrobní a skladové prostory.

stav v létě 2008

Prague Casting Service

Radlická ulice

Relativně moderní objekt slévárny, která se zabývá přesným litím součástí pro letecký, automobilový a jaderný průmysl.

stav v létě 2008

--------------------

ulice Klikatá

Opuštěné torzo objektů proti továrně Walter.

foto podzim 2008

--------------------

ulice U slévárny

Podle názvu ulice se dá usuzovat, že se jedná o slévárnu, ale nemám to ověřeno.

foto jaro 2007

Hydroxygen

Hlubočepská 70

Stavba továrny na dissousplyn - acetylen - pro autogenní svářeníbyla provedena v roce 1939 podle projektu architekta Libry. Roku 1942 byl objekt rozšířen o sklad materiálu, vybudovaný podle projektu Karla Pelíška. Výroba acetylenu byla zastavena roku 1948 a objekty byly využívány jako sklad. Zchátralé objekty byly roku 2000 přestavěny na administrativní prostory podle projektu Františka Prajera a Karla Hrona.

foto zima 2006

Linde - Technoplyn

Hlubočepská 72

Továrnu na výrobu oxidu uhličitého založila roku 1898 akciová společnost Český průmysl pro výrobu a zužitkování kyseliny uhličité v Praze. Do provozu byla továrna dána roku 1899 pod vedením Karla Bárty, který vlastnil v okolí vápencový lom a vápenku. Roku 1910 byla v objektu zavedena výroba čistého kyslíku metodou zkapalnování vzduchu na strojích Linde. Po roce 1948 přešel závod pod hlavičku Technoplyn Praha. Dnes je areál opuštěný.

fotogalerie z jara 2007

fotogalerie z ledna 2008

Nádraží Hlubočepy

Hlubočepská 57

foto zima 2006

--------------------

Hlubočepská ulice


Vápenka firmy Bárta

ulice Na Zlíchově

Původně rozsáhlejší areál s úzkokolejnou dopravou vápence od lomů v místě dnešní tramvajové smyčky. Částečně ubourán při rozšiřování železniční trati, ke které přiléhá. Dnes zde sídlí kamenictví Foit

stav v létě 2008

Česká společnost pro potřebu polních a úzkorozchodných drah

Ferrovia - Stavoloko

ulice Prvomájová

foto jaro 2008

Nádraží Radotín

Vrážská ulice

Nádraží Radotín bylo uvedeno do provozu společně s C. K. českou západní dráhou roku 1862.

foto jaro 2008

Radotínské vlečky

na smíchovském shlaví

Vlečky spojovaly (dnes už nejsou pojížděné) závody Prefa, Janku a ČKD. Poslední provoz byl ještě před několika lety do bývalé Prefy, nyní skladů pivovaru Staropramen.

foto jaro 2008

--------------------

Vrážská ulice

foto jaro 2008

--------------------

Vrážská ulice

foto jaro 2008

Radotínský přístav

Strakonická ulice

foto jaro 2008

Smíchovský vorový přístav

Strakonická ulice, Císařský ostrov

přístav
tudy vedla vlečka od Smíchovského nádraží

Šrotiště

Lahovice, Strakonická ulice

foceno v léě 2008

Zakládání staveb

Lahovice, Strakonická ulice

Areál je od povodní 2002 opuštěný, malá část slouží jako sklad. Nafoceno v létě 2008.

využívaná část
ubytovna
šatny a sprchy
hala 1
olejová kotelna
hala 2
hala 3

--------------------

Lahovice, Strakonická ulice

foto léto 2008

Benzinová čerpací stanice Sphinx

ulice Na Radosti

Benzinová pumpa byla postavena pro firmu Vacuum Oil Company podle projektanta Machoně před rokem 1936. Dnes opuštěný objekt je dochován nebe změny ve stavební konstrukci.

foto léto 2007

Betonárna

ulice Na Radosti

Provoz betonárny je napojen vlečkou na nádraží Praha - Zličín.

foto podzim 2008

--------------------

ulice Do polí - proti Waltrovce

foto podzim 2008

Keramická továrna Potůček, Tvrzský a synové - Stavební stroje Zličín

Strojírenská ulice

foto podzim 2008
zde byly cihlářské pece
pozdější dostavba pro Stavební stroje
bývalá vodárna pro areál
foto podzim 2011

Nádraží Praha - Zličín

ulice Drahoňovského

foto podzim 2008
z nádraží vychází několik vleček

Nádraží Praha - Smíchov

Nádražní ulice

Nádraží bylo původně konečnou pro trať České západní dráhy, která byla uvedena do provozu roku 1862. Buštěhradská dráha sem byla zavedena roku 1872. Původní budovy nádraží Buštěhradské dráhy stojí dnes v prostoru mezi osobním a nákladovým nádražím (Praha Smíchov - Severní nástupiště). Pražská spojovací dráha přes železniční most a Vyšehrad byla také dokončena roku 1872. Pražsko-duchcovská dráha sem byla zavedena roku 1873.

Lávka přes nádraží byla vybudována kolem roku 1900.

Nová odbavovací hala na místě původního nádraží České západní dráhy byla navržena architekty Janem Zázvorou a Ladislavem Žákem v letech 1953 - 1956. Další úpravy odbavovací haly byly provedeny v době výstavby mětra trasy B.

Původně z nádraží vycházelo množství vleček, z hlavních to byla vlečka Ringhofferových strojíren, strojíren ČKD Naftové motory, lihovar Zlíchov, vorový přístav Císařská louka, nákladiště pivovaru Staropramen a další. Dnes tyto vlečky většinou vlbec neexistují nebo se zachovaly nepojížděné zbytky.

Podle nového územního plánu Prahy 5 má být nákladový obvod zrušen a zastavěn novými administrativními a obytnými budovami.

stav na podzim 2009
nová odbavovací hala
nídraží z lávky pro pěší
prostor bývalého nádraží Buštěhradské dráhy
vlečka bývalých Ringhofferových strojíren
sklady na nákladovém nádraží
kolejová váha obrysnice
ještě zachované objekty
trať Buštěhradské dráhy - směr Pražský Semmering a Hostivice
vpravo odbočovala z Buštěhradské dráhy vlečka do ČKD Naftových motorů
v kolejišti nákladového obvodu nádraží

Nádraží Řeporyje

Muzikova ulice

Železniční stanice byla v Řeporyjích zřízena v roce 1873 současně se zahájením provozu železniční tratě společnosti Pražsko-duchcovská dráha. Umístěna je dle staničení v km 10,3 (ze Smíchova).

Při zahájení provozu nesla železniční stanice název Řeporyje - Zbuzany, později až do roku 1976 Řeporyje. V roce 1976 byl název změněn na současný Praha - Řeporyje.

Staniční budova pochází z roku 1878.

foto jaro 2010

Zásobní silo výkupního střediska

U výkupního střediska

foto jaro 2010

Tiskárna Koppe - Bellmann, později Melantrich, Libertas

Drtinova 10

Tiskárnu postavila v letech 1922 - 1925 firma V. Nekvasila. V provozu je dodnes.

foto podzim 2009

Válcový mlýn V. Trunečka

Dalejské údolí, Mládkova ulice

foto jaro 2010

Vozovna Smíchov

Na Valentince 4

Původní vozovna koněspřežné tramvaje byla přestavěna roku 1914 do dnešního vzhledu. V roce 1937 byl provoz převeden do vozovny Motol a zdejší vozovna byla upravena pro trolejbusy. Od roku 1972 zde sídlí Střední odborná škola dopravní.

foto jaro 2010

Barrandovský most

Původní jméno mostu bylo Most Antonína Zápotockého. Stavba byla zahájena roku 1978 a do provozu byl uveden roku 1988.

pravý břeh
na mostě
levý břeh

Továrna na barvení kůží Hillebrant

Pod Barvířkou 47

Továrna na barvení kůži je datována od roku 1879. V provozu se udržela do roku 1915. Po roce 1917 byla adaptována pro výrobu polévkových kostek a koření Dr. Šourka a Dr. Srba. Po válce byly opbekty začleněny do podniku Škoda Naftové motory. Dnes je budova využívána pro komerční a kancelářské účely.

stav na jaře 2010

--------------------

Ke Kotlářce 8

Areál je dnes využíván jako sklad a prodejna elektroinstalačního materiálu firmy Dabok.

stav na jaře 2010

--------------------

Hořejší nábřeží

Zbytky objektů vedle pivovaru Staropramen. Plánovaná nová zástavba.

stav 18. 5. 2010
stav 16. 6. 2010 - předání pozemků
a od té doby se nic nezměnilo

MEWA, akciová společnost pro průmysl zbožím kovovým

Plzeňská 34

Firma MEWA byla založena roku 1898. V provozu se udržela do 30. let 20. století, kdy v době krizre došlo k zániku firmy. Strojní zařízení bylo převezeno do pobočky v Roudnici nad Labem, kde továrna funguje dodnes. Původní objekty v Praze na Plzeňské ulici byly odprodány firmě Křižík - Chaudoir a byla zde zahájena elektrotechnická výroba. V dnešní době jsou objekty adaptovány na kanceláře.

stav na jaře 2010

Měnírna Plzeňská

Ke Kotlářce 16

stav na jaře 2010

Horní Paliárka

Holečkova 26

Původně zde bývala usedlost Večkerka. Část objektů byla po začátku 20. století adaptována na továrnu Karla Paška, který zde vyráběl čerpadla. Dnes je osud objektů nejasný, hrozí demolice a výstavba nových kancelářských prostor.

stav na podzim 2010

Motolský pivovar

Plzeňská 231

Historie vaření piva se zde datuje od začátku 17. století. Stavební vzhled pivovaru pochází z druhé poloviny 19. století po přestavbě na parostrojní provoz. V současné době byl pivovar adaptován na hotel a restauraci.

stav na jaře 2010

-------------------

Ke Kotlářce 2

stav na jaře 2011

--------------------

Radlická 50

Objekty jsou využity jako tiskárna.

stav na podzim 2010

------------------

Nádražní 3

stav na jaře 2010

Škoda - Naftové motory

ulice Křížová

stav na jaře 2011

Trafostanice

křižovatka ulic Kováků x Na Zatlance

stav na jaře 2010

Vodárna Zličín

ulice Hrozenkovská

stav na podzim 2010

Vodojem Děvín

stav na jaře 2011

Železniční most

Praha 5 - Před tratí / Praha 2 - Rašínovo nábřeží

Původně na trati Pražské spojovací dráhy od roku 1871 most jednokolejný. Z důvodu zvyšování objemu přepravy byl roku 1901 vyměněn za dvojkolejný, vyrobený mostárnou bratří Prášilů. Z důvodu zachování provozu byla výměna mostů provedena během jednoho dne. Jak dlouho by to asi vypadalo dnes, v době obřích jeřábů?

Most neslouží jen železniční dopravě, ale je po něm též vedena pěší cesta.

stav na jaře 2010
most
na smíchovské straně
na novoměstské straně
přístup pro pěší
anatomie mostu
na mostě