Králodvorská cementárna - demoliční práce

strana 4. ze 4

25. 3. 2015
hala předehřívačů a rotačních pecí
likvidace příslušenství pecí
     
bourání komína
odprašovače úprava energosádrovce detaily
pozůstatky ve svahu nad tratí
předávání strusky 1 z Králodvorských železáren
předávání strusky 2 z Králodvorských železáren
lom Břidla na korekční suroviny bývalý přístup do dopravních štol
   
zbytek přesypu a úhlové stanice lanovky

11. 5. 2015
provoz přípravy surovin
v hale mlýnů surovin
odprašovače
zde byla kotelna
pod komínem
likvidace

15. 6. 2015
hala předehřívačů a rotačních pecí
cesta vzhůru bývá těžká
rotační pece
velín rotační pece č. 3 - zachráněn v Solvayových lomech
x
velín rotačních pecí č. 1 a 2 - pec č. 1 je zlikvidována
odprášení
zásobník
x
zde byl provoz úpravy energosádrovce
silo na uhelný prach
zde byla kotelna x zbytek komína
x
mlýny slinku
provoz přípravy surovin
zánik
z nadhledu

29. 6 2015
předehřívače suroviny do pecí
rotační pece č. 2 a 3
zde byla rotační pec č. 1
odprášení
pod pecemi
nahoru po schodišti dolů...
budiž světlo
sila
hala mlýnů slinku a zbytek kulových mlýnů

2. 7. 2015
hala předehřívačů a rotačních pecí
v hale pod pecemi
rotační pece s příslušenstvím
x
rozvodny v hale pecí
detaily
zánik
hala mlýnů slinku
bourání u haly pecí
bourání provozu přípravy surovin
zánik
pořád to tu ještě žije

27. 8. 2015
hala rotačních pecí a příslušenství
provoz zpracování slinku
silo na uhelný mour a zbytek komínu likvidace odprašovačů
zde stál provoz přípravy surovin a surovinová sila

Historie Králodvorské cementárny
Fotogalerie z doby provozu a krátce po ukončení
Fotogalerie stavu před zahájením bourání
Fotogalerie demolice cementárny

Podklady a použité materiály