Králodvorská cementárna

strana 3. ze 4

poslední fotogalerie před zahájením demolice staré cementárny
dopravní most od překladiště surovin ke zpracování
provoz přípravy surovin a mlýnů
hala předehřívačů a rotačních pecí
předehřívače
rotační pece
chladiče a drtiče slinku
vynášecí dopravník mazání
v hale pecí
zásobník slinku
mlýny slinku          
sila
úpravna sádrovce
odprášení
kotelna
poslední pamětníci bývalé uhelné kotelny
silo na uhelný prach
zásobníky na topný olej
komín
stará kompresorovna
rozvodna
dílny
administrativa
železniční doprava
areál
z nadhledu
detaily
nový provoz
nezapomeneme

ukázka konverze staré cementárny v Barceloně

Historie Králodvorské cementárny
Fotogalerie z doby provozu a krátce po ukončení
Fotogalerie stavu před zahájením bourání
Fotogalerie demolice cementárny