Kanálstory aneb Muži pod Prahou II

Několik málo zajímavostí z pražské kanalizace

Kmenové stoky

Odpadní voda je přiváděna na ÚČOV jednotnou stokovou sítí. Probíhá jednak horním horizontem, kolektorem stok A,C,K z levého břehu Vltavy a stokou F z pravého břehu Vltavy a spodním horizontem stokami B, D z levého břehu Vltavy a stokou E z pravého břehu Vltavy.

Pražská kanalizační síť je založena na páteřní síti následujících kmenových stok:

Plán hlavních kmenových stok, přečerpávacích stanic a čistíren odpadních vod