Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Mühsam

Orlová

Důl Mühsam byl vybudován roku 1854 S. M. Rothschildem na místě původního mělkého dolu z roku 1838. Důl byl prohlouben na 195 m. 1. 4. 1868 byl důl Mühsam připojen k dolu Doubrava a v letech 1854 až 1896 sloužil jako pomocný důl. Vlastní těžba uhlí probíhala v letech 1854 až 1883. Těženy byly sloje doubravských vrstev. Důlní pole o rozloze 22 ha bylo otevřeno dvojicí jam. Později bylo sloučeno s důlním polem dolu Doubrava.

důl Mühsam před likvidací