Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Doly Thomkeovy

Orlová

Mělké Thomkeovy doly byly zakládány od roku 1836 na podkladu kutacích prací z roku 1835 v jižní části orlovské oblasti. Doly zakládal Georg Thomke, pozdější vlastník panských statků v Orlové. Roku 1845 doly odkoupil S. M. Rothschild.

Doly existovaly v období přibližně 1817 až 1860 a dobývaly uhlí z doubravských vrstev. Celková rozloha dolového pole byla přibližně 54 ha a důlní díla dosahovala do hloubky kolem 65 m. Později bylo dolové pole začleněno k dolům Eleonora a Bettina.